Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Mewngofnodi  \/ 
x
or
x
Cofrestru  \/ 
x

or

Sut i gyfrif a symio celloedd yn seiliedig ar liw cefndir yn Excel?

Gan dybio bod gennych chi ystod o gelloedd gyda gwahanol liwiau cefndir, fel coch, gwyrdd, glas ac ati, ond nawr mae angen i chi gyfrif faint o gelloedd yn yr ystod honno sydd â lliw cefndir penodol a swm y celloedd lliw gyda'r un lliw penodol . Yn Excel, nid oes fformiwla uniongyrchol i gyfrifo Swm a Chyfrif celloedd lliw, yma byddaf yn cyflwyno rhai ffyrdd ichi ddatrys y broblem hon.


Cyfrif a Swmio celloedd lliw yn ôl Hidlo a IS-BWYLLGOR

Gan dybio bod gennym dabl gwerthu ffrwythau fel islaw'r screenshot a ddangosir, a byddwn yn cyfrif neu'n crynhoi'r celloedd lliw yn y golofn Swm. Yn y sefyllfa hon, gallwn hidlo'r golofn Swm yn ôl lliw, ac yna cyfrif neu symio celloedd lliw wedi'u hidlo yn ôl y swyddogaeth SUBTOTAL yn hawdd yn Excel.

1. Dewiswch gelloedd gwag i fynd i mewn i'r swyddogaeth SUBTOTAL.

 1. I gyfrif pob cell sydd â'r un lliw cefndir, nodwch y fformiwla = IS-BWYSIG (102, E2: E20);
 2. I grynhoi pob cell sydd â'r un lliw cefndir, nodwch y fformiwla = IS-BWYSIG (109, E2: E20);


Nodyn: Yn y ddau fformiwla, E2: E20 yw'r golofn Swm sy'n cynnwys y celloedd lliw, a gallwch eu newid yn ôl yr angen.

2. Dewiswch bennawd y tabl, a chlicio Dyddiad > Hidlo. Gweler y screenshot:

3. Cliciwch yr eicon Hidlo  yng nghell pennawd y golofn Swm, a chlicio Hidlo yn ôl Lliw a'r lliw penodedig y byddwch chi'n ei gyfrif yn olynol. Gweler y screenshot:

Ar ôl hidlo, mae'r ddau fformiwla IS-BWYSIG yn cyfrif ac yn crynhoi'r holl gelloedd lliw wedi'u hidlo yn y golofn Swm yn awtomatig. Gweler y screenshot:

Nodyn: Mae'r dull hwn yn gofyn bod y celloedd lliw y byddwch chi'n eu cyfrif neu eu swm yn yr un golofn.

Un clic i gyfrif, swm, a chelloedd lliw ar gyfartaledd yn Excel

Gyda'r ardderchog Cyfrif yn ôl Lliw nodwedd o Kutools ar gyfer Excel, gallwch chi gyfrif, swm a chelloedd cyfartalog yn gyflym yn ôl lliw llenwi penodol neu liw ffont gyda dim ond un clic yn Excel. Ar ben hynny, bydd y nodwedd hon hefyd yn darganfod gwerthoedd max a min celloedd yn ôl y lliw llenwi neu liw ffont. Treial Am Ddim Nodwedd Llawn 30 diwrnod!
cyfrif hysbysebion yn ôl lliw 2

Kutools ar gyfer Excel - Yn cynnwys mwy na 300 o offer defnyddiol ar gyfer Excel. Treial llawn am ddim nodwedd 30 diwrnod, nid oes angen cerdyn credyd! Get It Now

Cyfrif neu Swmio celloedd lliw yn ôl swyddogaeth GET.CELL

Yn y dull hwn, byddwn yn creu ystod a enwir gyda'r swyddogaeth GET.CELL, yn cael cod lliw celloedd, ac yna'n cyfrif neu'n swm yn ôl y cod lliw yn hawdd yn Excel. Gwnewch fel a ganlyn:

1. Cliciwch Fformiwlâu > Diffinio Enw. Gweler y screenshot:

2. Yn y dialog Enw Newydd, gwnewch fel y dangosir isod y llun:
(1) Teipiwch enw yn y blwch Enw;
(2) Rhowch y fformiwla = GET.CELL (38, Taflen4! $ E2) yn y blwch Cyfeiriadau at (nodi: yn y fformiwla, 38 yw dychwelyd y cod celloedd, a Taflen4! $ E2 yw'r gell gyntaf yn y golofn Swm ac eithrio'r pennawd colofn y mae angen i chi ei newid yn seiliedig ar eich data tabl.)
(3) Cliciwch y OK botwm.

3. Nawr ychwanegwch golofn Lliw newydd i'r tabl gwreiddiol. Nesaf teipiwch y fformiwla = NumColor , a llusgwch y ddolen AutoFill i gymhwyso'r fformiwla i gelloedd eraill yn y golofn Lliw. Gweler y screenshot:
Nodyn: Yn y fformiwla, NumColor yw'r ystod a enwir a nodwyd gennym yn y 2 gam cyntaf. Mae angen i chi ei newid i'r enw penodedig rydych chi'n ei osod.

Nawr mae cod lliw pob cell yn y golofn Swm yn dychwelyd yn y Golofn Lliw. Gweler y screenshot:

4. Copïwch a rhestrwch y lliw llenwi mewn ystod wag yn y daflen waith weithredol, a theipiwch fformwlâu wrth ei ymyl fel isod y llun a ddangosir:
A. I gyfrif celloedd yn ôl lliw, nodwch y fformiwla = COUNTIF ($ F $ 2: $ F $ 20, NumColor);
B. I grynhoi celloedd yn ôl lliw, nodwch y fformiwla = SUMIF ($ F $ 2: $ F $ 20, NumColor, $ E $ 2: $ E $ 20).

Nodyn: Yn y ddau fformiwla, $ F $ 2: $ F $ 20 yw'r golofn Lliw, NumColor yw'r ystod benodol a enwir, $ E $ 2: $ E $ 20 yw'r Golofn Swm, a gallwch eu newid yn ôl yr angen.

Nawr fe welwch fod y celloedd yn y golofn Swm yn cael eu cyfrif a'u crynhoi gan eu lliwiau llenwi.


Cyfrif a symio celloedd yn seiliedig ar liw llenwi penodol gyda Swyddogaeth Diffiniedig Defnyddiwr

Gan dybio bod y celloedd lliw yn gwasgaru mewn ystod fel islaw'r screenshot a ddangosir, ni all y ddau ddull uchod gyfrif na swm y celloedd lliw. Yma, bydd y dull hwn yn cyflwyno VBA i ddatrys y broblem.

1. Daliwch i lawr y ALT + F11 allweddi, ac mae'n agor y Microsoft Visual Basic ar gyfer Ceisiadau ffenestr.

2. Cliciwch Mewnosod > Modiwlau, a gludwch y cod canlynol yn y Ffenestr Modiwl.

VBA: Cyfrif a symio celloedd yn seiliedig ar liw cefndir:

Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
lCol = rColor.Interior.ColorIndex
If SUM = True Then
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
End If
Next rCell
Else
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = 1 + vResult
End If
Next rCell
End If
ColorFunction = vResult
End Function

3. Yna cadwch y cod, a chymhwyso'r fformiwla ganlynol:
A. Cyfrif y celloedd lliw: = lliw lliw (A, B: C, ANWIR)
B. Swm y celloedd lliw: = lliw lliw (A, B: C, GWIR)

Nodyn: Yn y fformwlâu uchod, A yw'r gell gyda'r lliw cefndir penodol rydych chi am gyfrifo'r cyfrif a'r swm, a B: C. yw'r amrediad celloedd lle rydych chi am gyfrifo'r cyfrif a'r swm.

4. Cymerwch y screenshot canlynol er enghraifft, nodwch y fformiwla= lliw lliw (A1, A1: D11, ANWIR) i gyfrif y celloedd melyn. A defnyddio'r fformiwla = lliw lliw (A1, A1: D11, GWIR) i grynhoi'r celloedd melyn. Gweler y screenshot:

5. Os ydych chi am gyfrif a swm celloedd lliw eraill, ailadroddwch gam 4. Yna fe gewch y canlyniadau canlynol:


Celloedd Cyfrif a Swm yn seiliedig ar liw llenwi penodol gyda Swyddogaethau Kutools

Mae Kutools for Excel hefyd yn cefnogi rhai swyddogaethau defnyddiol i helpu defnyddwyr Excel i wneud cyfrifiadau arbennig, meddai cyfrif yn ôl lliw cefndir celloedd, swm yn ôl lliw ffont, ac ati.

Kutools ar gyfer Excel - Yn cynnwys mwy na 300 o offer defnyddiol ar gyfer Excel. Treial llawn am ddim nodwedd 30 diwrnod, nid oes angen cerdyn credyd! Treial Am Ddim Nawr!

1. Dewiswch y gell wag rydych chi'n gosod y canlyniadau cyfrif arni, a chliciwch Kutools > Swyddogaethau Kutools > Ystadegol a Mathemateg > COUNTBYCELLCOLOR. Gweler y screenshot:

2. Yn y dialog Dadleuon Swyddogaeth, nodwch yr ystod y byddwch chi'n cyfrif celloedd lliw ynddi yn y Cyfeirnod blwch, dewiswch y gell sy'n cael ei llenwi gan y lliw cefndir penodedig yn y Lliw_index_nr blwch, a chliciwch ar y OK botwm. Gweler y screenshot:

Nodiadau:
(1) Gallwch hefyd deipio'r Swyddogaeth Kutools penodedig = COUNTBYCELLCOLOR ($ A $ 1: $ E $ 20, G2)  yn y gell wag neu'r bar fformiwla yn uniongyrchol i gael y canlyniadau cyfrif;
(2) Cliciwch Kutools > Swyddogaethau Kutools > Ystadegol a Mathemateg > SUMBYCELLCOLOR neu deipiwch = SUMBYCELLCOLOR ($ A $ 1: $ E $ 20, G2) yn y gell wag yn uniongyrchol i symio celloedd yn seiliedig ar y lliw cefndir penodedig.
Gwneud cais y COUNTBYCELLCOLOR a SUMBYCELLCOLOR swyddogaethau ar gyfer pob lliw cefndir ar wahân, a byddwch yn cael y canlyniadau fel y dangosir isod:

Swyddogaethau Kutools cynnwys nifer o swyddogaethau adeiledig i helpu defnyddwyr Excel i gyfrifo'n hawdd, gan gynnwys Cyfrif / Swm / Cyfartaledd celloedd gweladwy, Cyfrif / Swm yn ôl lliw celloedd, Cyfrif / Swm yn ôl lliw ffont, Cyfrif cymeriadau, Cyfrif yn ôl ffont yn feiddgar, Ac ati Cael Treial Am Ddim!


Celloedd Cyfrif a Swm yn seiliedig ar liw llenwi penodol gyda Kutools ar gyfer Excel

Gyda'r Swyddogaeth Diffiniedig Defnyddiwr uchod, mae angen i chi nodi'r fformiwla fesul un, os oes llawer o wahanol liwiau, bydd y dull hwn yn ddiflas ac yn cymryd llawer o amser. Ond os oes gennych chi Kutools ar gyfer Excel'S Cyfrif yn ôl Lliw cyfleustodau, gallwch chi gynhyrchu adroddiad o'r celloedd lliw yn gyflym. Gallwch nid yn unig gyfrif a chrynhoi'r celloedd lliw, ond gallwch hefyd gael gwerthoedd cyfartalog, uchaf a lleiaf yr ystod lliw.

Kutools ar gyfer Excel - Yn cynnwys mwy na 300 o offer defnyddiol ar gyfer Excel. Treial llawn am ddim nodwedd 30 diwrnod, nid oes angen cerdyn credyd! Treial Am Ddim Nawr!

1. Dewiswch yr ystod rydych chi am ei defnyddio, a chliciwch Kutools Plus > Cyfrif yn ôl Lliw, gweler y screenshot:

2. Ac yn y Cyfrif yn ôl Lliw blwch deialog, gwnewch fel y dangosir isod y llun:
(1) Dewiswch Fformatio safonol oddi wrth y Dull lliw rhestr ostwng;
(2) Dewiswch Cefndir oddi wrth y Math o gyfrif rhestr ostwng.
(3) Cliciwch y botwm Adrodd Cynhyrchu.

Nodyn: I gyfrif a symio celloedd lliw yn ôl lliw fformatio amodol penodol, dewiswch Fformatio amodol oddi wrth y Dull lliw rhestr ostwng yn y dialog uchod, neu dewiswch Fformatio safonol ac amodol o'r gwymplen i gyfrif yr holl gelloedd sydd wedi'u llenwi gan y lliw penodedig.

Nawr fe gewch chi lyfr gwaith newydd gyda'r ystadegau. Gweler y screenshot:

Mae'r Cyfrif yn ôl Lliw nodwedd yn cyfrifo (Cyfrif, Swm, Cyfartaledd, Uchafswm, ac ati) celloedd yn ôl lliw cefndir neu liw ffont. Cael Treial Am Ddim!


Erthygl gysylltiedig:


Demo: Cyfrif a symio celloedd yn seiliedig ar gefndir, lliw fformatio amodol:


Kutools ar gyfer Excel yn cynnwys mwy na 300 o offer defnyddiol ar gyfer Excel, am ddim i geisio heb gyfyngiad mewn 30 diwrnod. Dadlwythwch a Threial Am Ddim Nawr!

Yr Offer Cynhyrchedd Swyddfa Gorau

Mae Kutools for Excel yn Datrys y rhan fwyaf o'ch Problemau, ac yn Cynyddu Eich Cynhyrchedd 80%

 • Ailddefnyddio: Mewnosod yn gyflym fformwlâu cymhleth, siartiau ac unrhyw beth rydych chi wedi'i ddefnyddio o'r blaen; Amgryptio Celloedd gyda chyfrinair; Creu Rhestr Bostio ac anfon e-byst ...
 • Bar Fformiwla Gwych (golygu llinellau lluosog o destun a fformiwla yn hawdd); Cynllun Darllen (darllen a golygu nifer fawr o gelloedd yn hawdd); Gludo i'r Ystod Hidlo...
 • Uno Celloedd / Rhesi / Colofnau heb golli Data; Cynnwys Celloedd Hollt; Cyfuno Rhesi / Colofnau Dyblyg... Atal Celloedd Dyblyg; Cymharwch y Meysydd...
 • Dewiswch Dyblyg neu Unigryw Rhesi; Dewiswch Blank Rows (mae pob cell yn wag); Darganfyddiad Gwych a Darganfyddiad Niwlog mewn Llawer o Lyfrau Gwaith; Dewis ar Hap ...
 • Copi Union Celloedd Lluosog heb newid cyfeirnod fformiwla; Auto Creu Cyfeiriadau i Daflenni Lluosog; Mewnosod Bwledi, Blychau Gwirio a mwy ...
 • Testun Detholiad, Ychwanegu Testun, Tynnu yn ôl Swydd, Tynnwch y Gofod; Creu ac Argraffu Subtotals Paging; Trosi rhwng Cynnwys a Sylwadau Celloedd...
 • Hidlo Super (arbed a chymhwyso cynlluniau hidlo i ddalenni eraill); Trefnu Uwch yn ôl mis / wythnos / dydd, amlder a mwy; Hidlo Arbennig gan feiddgar, italig ...
 • Cyfuno Llyfrau Gwaith a Thaflenni Gwaith; Uno Tablau yn seiliedig ar golofnau allweddol; Rhannwch Ddata yn Daflenni Lluosog; Trosi Swp xls, xlsx a PDF...
 • Mwy na 300 o nodweddion pwerus. Yn cefnogi Swyddfa / Excel 2007-2019 a 365. Yn cefnogi pob iaith. Defnydd hawdd yn eich menter neu sefydliad. Nodweddion llawn treial am ddim 30 diwrnod. Gwarant arian yn ôl 60 diwrnod.
tab kte 201905

Mae Tab Office yn Dod â rhyngwyneb Tabbed i'r Swyddfa, a Gwneud Eich Gwaith yn Haws o lawer

 • Galluogi golygu a darllen tabbed yn Word, Excel, PowerPoint, Cyhoeddwr, Mynediad, Visio a Phrosiect.
 • Agor a chreu dogfennau lluosog mewn tabiau newydd o'r un ffenestr, yn hytrach nag mewn ffenestri newydd.
 • Yn cynyddu eich cynhyrchiant 50%, ac yn lleihau cannoedd o gliciau llygoden i chi bob dydd!
gwaelod officetab
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dusty · 1 years ago
  Is there a way to count different color backgrounds from conditional formatting? The current code as of 7/14/2020 counts them all as default yellow or not at all.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   kellytte · 1 years ago
   Hi Dusty,
   You can try the Count by Color feature of Kutools for Excel. This feature will help you quickly calculate (count, sum, average, etc.) cells by cell background color or font color, no matter they are formatted by conditional formatting or solidly format.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dennis · 1 years ago
  Did anyone find a solution to auto-refresh? I have to manually refresh for it to update. Otherwise, it works great!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   kellytte · 1 years ago
   Hi Dennis,
   By default, formulas are calculated in Excel until you are turning off the Automatic Formula Calculation. You can enable it by clicking Formulas > Calculation Options > Automatic.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Natasha · 1 years ago
  Anyone have tips on a max by color VBA?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   kellytte · 1 years ago
   Hi Natasha,
   VBA is good but hard to apply. But below methods may solve your work easily too.
   Method 1: Use Find & Replace feature to select and statistic the color cells
   (1) Press Ctrl + H keys to open the Find and Replace dialog, and then enable the Find tab.
   (2) In the dialog, click Options to show advanced find options.
   (3) Then click Format > Choose Format From Cell, and select one of the specified color cells.
   (4) Click Find All. Now all cells with the same fill color are found out and listed at the bottom of the dialog.
   (5) Select one of found cells, and press Ctrl + A to select all found cells, so that these cells are selected in the worksheet.
   (6) Now you can get the count, average, sum, min, max, etc. of these cells in the task bar.
   Note: If a certain statistic result cannot be found one the taskbar, you can right click the task bar, and then tick the specified item to show it.

   Method 2: Kutools for Excel
   Kutools for Excel supports 30-day free trial. Therefore, you can download it and try its Count by color feature to solve your problem with several clicks only.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Paul · 2 years ago
  awesome fix! count by color over an entire sheet was just what i was looking for and your VBA code was tighter than others that i have looked at. Works like a charm. Thank you, and again, well done.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mori · 2 years ago
  I copied and paste but calculation result is "0" why?? I am using Office 2016.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Krits · 1 years ago
   I try the same you this command =COUNTBYCELLCOLOR is counting only fill color but is not count by condition formating. Please help to improve code thx.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  havdaddy · 2 years ago
  I've copied and pasted as stated and have used this formula for over a year but recently saved the workbook to a new name and now the function doesn't work! I can't figure out what the deal is and I'm losing hair and sleep over it! Loading the original workbook, the formula works like a charm but going back to the new one, it doesn't! I've loaded VBA and tried re-creating the function but it doesn't work. Using Office 2019 - any help appreciated.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Jku · 2 years ago
   #NAME clearly indicates some keyword is not used in 2019, say, Interior.ColorIndex. Try to figure out changing the code from minimum lines to the full by adding one by one or search for the keywords in Excel/VBA in 2019
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   havdaddy · 2 years ago
   I should probably have also noted that I get a #NAME? error in the cell in which I try to use the function.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Karolin · 3 years ago
  works fine, except it does not update the value in the totals when i change a cell to a diffrent colour. i have to click in the totals cell again to trigger a recount. Any Ideas how to fix this?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   amirhamzah2107@gmail.com · 2 years ago
   Same here, i tried Ctrl+Alt+F9 or Ctrl+Shift+Alt+F9 to recalculate all formula and it works
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Aaron · 3 years ago
  This doesn't work at all. It's total BS.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Schmingy · 3 years ago
  I was experiencing issues when attempting to use this function as-is to count/sum the lighter (pastel?) colors, at least in Excel 2016. Some debugging led me to realize that the range of "ColorIndex" values is quite limited, and the function above fails to distinguish between light yellow and light orange, reading both as ColorIndex = 19.

  Using the "Color" attribute, instead (as in "lCol = rColor.Interior.Color" and the two instances of "If rCell.Interior.Color = lCol Then", per the sample code above), resolved the issue.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hredoy · 3 years ago
  i want to colour in excel by using if function.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Keerthi · 3 years ago
  Fix your formula, its not "=colorfunction(A,B:C,FALSE)", but "=colorfunction(A;B:C;FALSE)" its a semi-colon, not a comma.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Slegnor · 3 years ago
   I get an error when using ; but using, calculates fine?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Don Sison · 3 years ago
  This is useful for counting cells with a specific colour. How do you count all cells with any colour?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashwin · 3 years ago
  Its work for me but does not get Auto refreshed - evey time i have to come back to cell and press enter. Any reason ?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Bobo · 3 years ago
  I have a few merged cells in the range, and the formula calculates the count of each cell within merged cell. I need count of each merged cell as 1. Waiting for some help.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Paul · 3 years ago
  I had the #NAME Error but I realised that it was because I was spelling COLOR as Colour (UK English Spelling). It worked after I change the spelling.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Oana · 3 years ago
  I tried to use this formula in a pivot table (and in a normal excel table) where I've applied conditional formatting to color the cells and it's not working. Do you know why and how can I fix this?
  Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Will · 3 years ago
  I copied and pasted this code into the module screen but when I went back to the spreadsheet, the ColorFunction only returned the #NAME? error. What am I doing wrong? I have Microsoft Excel for Mac version 15.41.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Arjun · 3 years ago
   I used the Code and it was working fine till now. Suddenly it has stopped working. This is a very useful tool for me. Kindly help.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   amohuanna · 3 years ago
   Did you check the range value and cell that contains the desired color?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   kasim · 3 years ago
   Please this VBA with the name of MY FUNCTION save as add in format(type). Then you can solve that problem.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    andrew.carpenter@gmail.com · 3 years ago
    I'm having this same problem, and unfortunately this answer makes absolutely zero sense in the English language. If anyone is able to suggest a translation, I'd be very interested in hearing it. Thanks.
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     Erin · 3 years ago
     The module & function can't have the same name. Change your module name to Color_Function instead of ColorFunction.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jelena · 3 years ago
  Hi


  after applying range we need it jums back to VBA and says Ambiguous name detected: ColourFunction

  can you please help?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  kelli.crook9@gmail.com · 4 years ago
  this doesn't work if you change the colors in the cells: so if you change yellow to red or yellow to blank, it doesn't change the count. if you add/create new colored cells then yes it updates the count, but if you change the color of a cell that has already been counted, then the count will not update.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Penny · 3 years ago
   if you go back in the cell text with the formula for summing or counting and hit enter, it will recalculate. Just have to remember to do that when changing colors on the range cells.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Tim · 3 years ago
    Is there a way to auto-calculate? going into each cell and hitting enter each time colors change is extremely tedious.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Casey · 4 years ago
  This has been so useful! Thanks very much for your help
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Carolyn · 4 years ago
  The =colorfunction WAS working great for me ... got everything as I wanted it to work and then copied the sheet repeatedly ... then around the 10th copied sheet the formula stopped working ... what did I do wrong? How do I fix it?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  luisa · 4 years ago
  hey, we used the colorfunction and it works fine, however as soon as we close the sheet and open it again the next day, we have to copy+paste+save it all over again, is there any way to save so it will always be there? we save the sheet in a folder that's shared within many computers. Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Tim · 4 years ago
   Luisa,
   When you open VBA, you have VBAProject (sheet1) its the place for makros for THIS SHEET. But you also have VBA Projects (PERSONAL.XLSB). Add module in PERSONAL and paste this makro there. This way you will have function avialable in every file on your computer.
   Im not sure but probably you dont have this PRESONAL.XLSB automaticly, you need to create it.
   Probably not the the fastest way but : click record macro, window will apear where you put name (whatever), shortcut (whatever) and place to store makro (chose personal macros sheet). Click ok, record any makro (puting 1 in cell A1), stop recording. Now you should have PERSONAL.XLSB in the list.
   Hope it works and helps :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Justin · 4 years ago
  This works great unless you are trying to count colors from conditional formatting. Has anybody figured out how to solve that one?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Alex · 3 years ago
   Have you found a solution to this? I am trying to do the same thing but like you said, it does not work with conditional formatting.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  cobalt.kobold@gmail.com · 4 years ago
  This doesn't differentiate between similar colours, so I changed it so it calls the HEX value of the colour instead:

  Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean) As Variant
  Dim rCell As Range
  Dim lCol As Variant
  Dim vResult As Variant
  lCol = rColor.Interior.Color
  If SUM = True Then
  For Each rCell In rRange
  If rCell.Interior.Color = lCol Then
  vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
  End If
  Next rCell
  Else For Each rCell In rRange
  If rCell.Interior.Color = lCol Then
  vResult = 1 + vResult
  End If
  Next rCell
  End If
  ColorFunction = vResult
  End Function

  Just remember when applying the formula that A cell of the colour you are looking for and B:C is the range to look in. Also, remember that excel can sometimes not auto-update any change to the cell so you might have to manually do it (or write a function ;-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  manali · 4 years ago
  I implemented case 1 and it worked successfully. But whenever I change the color the count does not change automatically. I need to click on Count and press enter. Can't the count be changed automatically?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Wendy · 4 years ago
   Did you find a solution to this b/c I'm having the same problem.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    LiamKennedy1985 · 4 years ago
    Any news on this? I am having the same issue. Otherwise perfect :-)
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     Ryan · 4 years ago
     Code works perfectly but also ran into the same issue. Solved it by writing a quick macros that 'refreshes' the function(s) in the cells assigned so you have an accurate count as soon as you run the macros. Hope this helps!
     • To post as a guest, your comment is unpublished.
      Drew · 4 years ago
      Could you share the code you used to "refresh" the macros? I'd greatly appreciate it.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hellen Hornby · 4 years ago
  Hi I tried the above in Excel and keep getting a 'ambiguous name detected' error message related to the colorfunction. Any thoughts?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  a · 4 years ago
  the function does not differentiate between colours. it just counts any cell this is coloured.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   cobalt.kobold@gmail.com · 4 years ago
   See my new reply, I've updated it so it will now differentiate between similar colours.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Andrea · 4 years ago
  Hi

  Fantastic tool and really easy to use so thank you!

  Is there any update on using this with conditional formatting? I think there is a fix above but I didn't understand how it worked. Simple instructions for a novice would be much appreciated!

  Thanks :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  saurabh · 4 years ago
  everything is good but what if i want to add cells across multiple worksheet
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hien · 4 years ago
  $2,322.29 2322.29
  $100.00 128.66
  $76.13 76.13
  $450.02 450.02
  $28.66 128.66
  $544.31 488.77

  0 0
  $278.66
  $636.76 636.76
  Please help the numbers on the left are the correct number but when i dragged down the formula i get the numbers on the right. As you can see some of the numbers are correct but others come out wrong. Please help me, i dont understand why this is not working. Thanks.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hien · 4 years ago
  Please help, why do some of my numbers come out correct and some do not? Maybe two out of the 6 will be inccorect because its adding a different number from a different color.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   mc · 4 years ago
   Change everything that says ".colorindex" to ".color"

   .ColorIndex only supports 256 Colours. And will round similar colours together essentuially.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  RB · 4 years ago
  Very Helpful.

  Thanks a Lot.

  BR,
  RB.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Vamshi · 4 years ago
  The above function is only working for the data in a single sheet
  I want to capture the data from multiple workbooks.

  Please help .
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Vamshi · 4 years ago
  Hello,

  The above function works only if the all the coloured cells are in single sheet .
  I am unable to perform the colorfunction sum if the coloured cells are in different sheets.
  Any help around this.

  EX;- Trying to consolidate the sum of coloured cells in a Master sheet it says #VALUE
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sarah Chen · 4 years ago
  Thanks for this. It's truely helpful to me!!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ramdzan · 4 years ago
  its a good function however it can't be save for the entire workbook, whenever to go to a new worksheet and I copy and paste the previous worksheet with the function it doesn't work and then must do it all over again, please advise if there anyway I can save the function for free ofcoz :0
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  AHMER IRFAN · 4 years ago
  Jazak ALLAH it was very helpful
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jacqui · 5 years ago
  Brilliant! I've been searching for a way to do this. Works perfectly and will save me so much time!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rod · 5 years ago
  Lack me words to express my gratitude for your code. You've saved a lot of time, wish a could buy you a beer.

  All the best, mate.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Phillip · 5 years ago
  Hi,

  Is there any way to change the code so that instead of calculating a SUM when set to TRUE, it will count the number of cells with numbers or text in?? Ideally I would like if it could count a number over 10,000, but just the COUNT function would be great. I have tried simply changing SUM in the code to COUNT, but it doesn't work.

  Any help would be great
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Himmat · 5 years ago
  Good day,

  I have tried the coding provided. However I am using different color themes, which does not provide me with the answers I am seeking as the coding sums colors of a similar background and I need to obtain the sun for different colors. please assist
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ken · 5 years ago
  It's not working for me. I'm running Excel 2013 but I keep getting the Ambiguous name detected: colorfunction.
  Is there a way to fix this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dazzy · 5 years ago
  Fantastic! Worked very well.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Akshatha · 5 years ago
  Hi,

  Works Great. Needed a small tweak though. I have some colored empty cells which are also getting counted right now. How can i ignore those cells?

  Thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sylvia · 5 years ago
  Your code works really well. Thanks. Can you now please help to alter the function of colorfunction so horizontally merged cell is counted as one? I am using the following function:
  Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
  Dim rCell As Range
  Dim lCol As Long
  Dim vResult
  lCol = rColor.Interior.ColorIndex
  If SUM = True Then
  For Each rCell In rRange
  If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
  vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
  End If
  Next rCell
  Else
  For Each rCell In rRange
  If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
  vResult = 1 + vResult
  End If
  Next rCell
  End If
  ColorFunction = vResult
  End Function

  Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  GV · 5 years ago
  Works Great !!!
  Thanks for posting!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kailas · 5 years ago
  Thanks! very useful function :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ranj · 5 years ago
  I have enabled macros to count cell colors. How do add another criteria for text? Lets say I have checked a range and recieved the count for cells that are green. How do I also check how many of those had "D" as text?

  thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  GK · 5 years ago
  Worked like a charm when other codes would not! THANK YOU!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Saifi · 5 years ago
  Thankyou. very helpful information