Skip i'r prif gynnwys

Sut i greu gwymplen gyda nifer o ddetholiadau neu werthoedd yn Excel?

Yn ddiofyn, dim ond un eitem y gallwch ei dewis mewn cwymprestr dilysu data yn Excel. Sut allwch chi wneud dewisiadau lluosog yn y gwymplen fel y dangosir y gif isod? Gall y dulliau yn yr erthygl hon eich helpu i ddatrys y broblem.


Creu rhestr ostwng gyda nifer o ddetholiadau gyda chod VBA

Mae'r adran hon yn darparu dau god VBA i'ch helpu i wneud dewisiadau lluosog mewn rhestrau cwympo mewn taflen waith. Gall y ddau god VBA gyflawni:

Cod VBA 1: Caniatáu dewis lluosog mewn cwymprestr heb ddyblygiadau
Cod VBA 2: Caniatáu dewis lluosog mewn cwymprestr heb ddyblygiadau (dilëwch eitemau presennol trwy ei ddewis eto)

Gallwch chi gymhwyso un o'r codau VBA canlynol i wneud dewisiadau lluosog mewn rhestr ostwng mewn taflen waith yn Excel. Gwnewch fel a ganlyn.

1. Mae agor y daflen waith yn cynnwys y cwymplenni dilysu data yr ydych am wneud dewisiadau lluosog ohonynt. De-gliciwch ar y tab taflen a dewiswch Gweld y Cod o'r ddewislen cyd-destun.

2. Yn y Microsoft Visual Basic ar gyfer Ceisiadau ffenestr, copïwch y cod VBA isod i mewn i'r ffenestr cod. Gweler y screenshot:

Cod VBA 1: Caniatáu dewis lluosog mewn cwymprestr heb ddyblygiadau

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2019/11/13
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or _
          InStr(1, xValue1, ", " & xValue2) Or _
          InStr(1, xValue1, xValue2 & ",") Then
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & ", " & xValue2
        End If
      End If
    End If
  End If
  Application.EnableEvents = True
End Sub

3. Gwasgwch y Alt + Q allweddi i gau'r Microsoft Visual Basic ar gyfer Ceisiadau ffenestr.

Nawr gallwch ddewis eitemau lluosog o'r gwymplen yn y daflen waith gyfredol.

Gan dybio eich bod wedi dewis eitem yn ddamweiniol a bod angen ei thynnu heb glirio'r gell gyfan a dechrau drosodd. Gall y cod VBA 2 canlynol wneud ffafr i chi.

Cod VBA 2: Caniatáu dewis lluosog mewn cwymprestr heb ddyblygiadau (dilëwch eitemau presennol trwy ei ddewis eto)

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/11
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub

Nodiadau:

1). Nid yw gwerthoedd dyblyg yn caniatáu yn y gwymplen.
2). Darparwyd y cod VBA 2 uchod gan ein defnyddiwr brwdfrydig Ken Gardner ar 2022/07/11.
3). Cadwch y llyfr gwaith fel Llyfr Gwaith Macro-alluogedig Excel er mwyn cadw'r cod i weithio yn y dyfodol.
4). Ar ôl ychwanegu'r cod VBA 2, gallwch gael gwared ar eitem sy'n bodoli eisoes trwy ei ddewis eto yn y gwymplen. Gweler y gif isod:


Yn hawdd creu rhestr ostwng gyda nifer o ddetholiadau gydag offeryn anhygoel

Fel y gwelwch, nid yw'r codau VBA uchod yn hawdd eu trin. Yma rydym yn argymell yn fawr y Rhestr Gollwng Aml-ddewis nodwedd o Kutools for Excel i'ch helpu i drin y dasg hon yn hawdd gyda chliciau. Gyda'r nodwedd hon, gallwch chi ddewis eitemau lluosog yn hawdd o'r gwymplen mewn ystod benodol, taflen waith gyfredol, llyfr gwaith cyfredol neu'r holl lyfrau gwaith sydd wedi'u hagor yn ôl yr angen.

Tip: Cyn gwneud cais offeryn hwn, os gwelwch yn dda gosod Kutools for Excel yn gyntaf. Ewch i lawrlwytho am ddim nawr.

 1. dewiswch Kutools > Rhestr Gollwng > Rhestr Gollwng Aml-ddewis.
 2. Yn y Rhestr Gollwng Aml-ddewis blwch deialog, gwnewch y gosodiadau canlynol.
  2.1) Nodwch ble rydych chi am gymhwyso'r nodwedd hon yn y Gosod cwmpas adran;
  2.2) Nodwch y gwahanydd ar gyfer yr eitemau a ddewiswyd mewn cell;
  2.3) Penderfynwch ar gyfeiriad y testun;
  2.4) Cliciwch OK.
Canlyniad

Nodyn: I gymhwyso'r nodwedd hon, os gwelwch yn dda lawrlwytho a gosod Kutools for Excel gyntaf.

Erthyglau cysylltiedig:

Yn awtomataidd wrth deipio rhestr ostwng Excel
Os oes gennych chi gwymplen dilysu data gyda gwerthoedd mawr, mae angen i chi sgrolio i lawr yn y rhestr dim ond er mwyn dod o hyd i'r un iawn, neu deipio'r gair cyfan yn y blwch rhestr yn uniongyrchol. Os oes dull ar gyfer caniatáu i gwblhau auto wrth deipio'r llythyren gyntaf yn y gwymplen, bydd popeth yn dod yn haws. Mae'r tiwtorial hwn yn darparu'r dull i ddatrys y broblem.

Creu rhestr ostwng o lyfr gwaith arall yn Excel
Mae'n eithaf hawdd creu gwymplen dilysu data ymhlith taflenni gwaith mewn llyfr gwaith. Ond os yw'r data rhestr sydd ei angen arnoch ar gyfer dilysu'r data yn lleoli mewn llyfr gwaith arall, beth fyddech chi'n ei wneud? Yn y tiwtorial hwn, byddwch yn dysgu sut i greu rhestr gollwng o lyfr gwaith arall yn Excel yn fanwl.

Creu rhestr ostwng y gellir ei chwilio yn Excel
Ar gyfer rhestr ostwng sydd â nifer o werthoedd, nid yw dod o hyd i un iawn yn waith hawdd. Yn flaenorol rydym wedi cyflwyno dull o gwblhau rhestr ostwng yn awtomatig wrth nodi'r llythyr cyntaf yn y gwymplen. Heblaw am y swyddogaeth awtocomplete, gallwch hefyd wneud y rhestr ostwng yn chwiliadwy am wella'r effeithlonrwydd gweithio wrth ddod o hyd i werthoedd cywir yn y gwymplen. Ar gyfer chwilio rhestr ostwng, rhowch gynnig ar y dull yn y tiwtorial hwn.

Auto poblogi celloedd eraill wrth ddewis gwerthoedd yn rhestr ostwng Excel
Gadewch i ni ddweud eich bod wedi creu rhestr ostwng yn seiliedig ar y gwerthoedd yn ystod celloedd B8: B14. Pan ddewiswch unrhyw werth yn y gwymplen, rydych chi am i'r gwerthoedd cyfatebol yn ystod celloedd C8: C14 gael eu poblogi'n awtomatig mewn cell ddethol. Ar gyfer datrys y broblem, bydd y dulliau yn y tiwtorial hwn yn ffafrio chi.

Mwy o diwtorial ar gyfer y gwymplen ...

Offer Cynhyrchiant Swyddfa Gorau

Nodweddion Poblogaidd: Darganfod, Amlygu neu Adnabod Dyblygiadau   |  Dileu Rhesi Gwag   |  Cyfuno Colofnau neu Gelloedd heb Colli Data   |   Rownd heb Fformiwla ...
Super-edrych: VLookup Meini Prawf Lluosog    VLookup Gwerth Lluosog  |   VLookup Ar Draws Taflenni Lluosog   |   Edrych Niwlog ....
Rhestr gwympo Uwch: Creu Rhestr Gollwng yn Gyflym   |  Rhestr Gollwng Dibynnol   |  Rhestr Gollwng Aml-ddewis ....
Rheolwr Colofn: Ychwanegu Nifer Penodol o Golofnau  |  Symud Colofnau  |  Toglo Statws Gwelededd Colofnau Cudd  |  Cymharwch Ystodau a Cholofnau ...
Nodweddion dan Sylw: Ffocws ar y Grid   |  Golwg Dylunio   |   Bar Fformiwla Mawr    Rheolwr Llyfr Gwaith a Thaflen   |  Llyfrgell Adnoddau (Testun Auto)   |  Dewiswr Dyddiad   |  Cyfuno Taflenni Gwaith   |  Amgryptio/Dadgryptio Celloedd    Anfon E-byst trwy Restr   |  Hidlo Super   |   Hidlo Arbennig (hidlo mewn print trwm/italig/strikethrough...) ...
15 Set Offer Gorau12 Testun offer (Ychwanegu Testun, Dileu Cymeriadau,...)   |   50 + Siart Mathau (Siart Gantt,...)   |   40+ Ymarferol Fformiwlâu (Cyfrifwch oedran yn seiliedig ar ben-blwydd,...)   |   19 mewnosod offer (Mewnosod Cod QR, Mewnosod Llun o'r Llwybr,...)   |   12 Trosi offer (Rhifau i Eiriau, Trosi arian cyfred,...)   |   7 Uno a Hollti offer (Rhesi Cyfuno Uwch, Celloedd Hollt,...)   |   ... a mwy

Supercharge Eich Sgiliau Excel gyda Kutools for Excel, a Phrofiad Effeithlonrwydd Fel Erioed Erioed o'r blaen. Kutools for Excel Yn cynnig dros 300 o nodweddion uwch i hybu cynhyrchiant ac arbed amser.  Cliciwch Yma i Gael Y Nodwedd Sydd Ei Angen Y Mwyaf...

tab kte 201905


Office Tab Yn dod â rhyngwyneb Tabbed i Office, ac yn Gwneud Eich Gwaith yn Haws o lawer

 • Galluogi golygu a darllen tabbed yn Word, Excel, PowerPoint, Cyhoeddwr, Mynediad, Visio a Phrosiect.
 • Agor a chreu dogfennau lluosog mewn tabiau newydd o'r un ffenestr, yn hytrach nag mewn ffenestri newydd.
 • Yn cynyddu eich cynhyrchiant 50%, ac yn lleihau cannoedd o gliciau llygoden i chi bob dydd!
Comments (69)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
When I select 2 items from the drop-down list, if their starting parts are the same, it shortens the second one.
For example; imagine drop-down list items are CLASS 1-1, CLASS 1-2, CLASS 2-1 etc.
When I select first 2 items, it should write CLASS 1-1, 1-2 not CLASS 1-1, CLASS 1-2.
How should I add to the code? Thanks..
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please guide me how I can merge the following two VBA Sheet codes (no in Module).
Thanks

Code 01:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2019/11/13
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or _
          InStr(1, xValue1, ", " & xValue2) Or _
          InStr(1, xValue1, xValue2 & ",") Then
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & ", " & xValue2
        End If
      End If
    End If
  End If
  Application.EnableEvents = True
End Sub


Code 02:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 If Not Intersect(Target, Range("D1")) Is Nothing Then Filter_namebakhsh Range("D1").Value

 If Not Intersect(Target, Range("F1")) Is Nothing Then Filter_saleshoroo Range("F1").Value

 If Not Intersect(Target, Range("H1")) Is Nothing Then Filter_salekhatameh Range("H1").Value

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Dans une cellule où apparaitrait plusieurs choix de réponses, comment peut-on faire pour qu'il y ait un retour à la ligne pour chacun des choix?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi LeRomain,
Try the following code. Hope it can help.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/12/23
'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim semiColonCnt As Integer
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
'If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Then
      Target.Value = ""
    ElseIf xValue2 <> "" Then
      If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, vbLf & xValue2) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf & xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & vbLf) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
        Target.Value = xValue1
      Else
        Target.Value = xValue1 & vbLf & xValue2
      End If
      Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", vbLf)
      Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", vbLf)
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      semiColonCnt = 0
      For i = 1 To Len(Target.Value)
        If InStr(i, Target.Value, vbLf) Then
          semiColonCnt = semiColonCnt + 1
        End If
      Next i
      If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
      End If
    End If
  End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Si dans une cellule je souhaite que pour chacun des différents choix sélectionnés il y ait un retour à la ligne, comment faut-il faire?
This comment was minimized by the moderator on the site
(à l'attention de cristal)
Bonjour,

La macro fonctionne mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro fonctionne uniquement dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que le sujet avait déjà été traité mais j'ignore quelles modifications apporter dans la mise à jour que vous venez de faire. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Said,

You just need to add the following line:
If Not (Target.Column > 21 And Target.Column < 25) Then Exit Sub
between the line "On Error Resume Next" and the line "xType = 0" line.
The entire VBA script is as follows:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/12
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  If Not (Target.Column > 21 And Target.Column < 25) Then Exit Sub
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Cristal,

Peux-tu me dire quelles lignes de code il faut ajouter pour que la macro fonctionne dans plusieurs ensemble de colonnes stp ?
(exemple : la macro fonctionne dans les colonnes A,B,C et F,G,H et O,P,Q etc.

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Cristal,

Je suis vraiment désolé de te demander autant mais j'aurai une dernière requête …
J'aimerai que dans la colonne D par exemple, les choix s'affichent sur une nouvelle ligne sans changer la configuration des colonnes V,W,X.
J'ai vu qu'il fallait ajouter vBNewLine pour cela mais encore une fois je ne sais où l'insérer dans le code.
Pourrais-tu m'aider s'il te plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
(A l'attention de Cristal)
Bonjour,

Je poste un nouveau commentaire car quand je réponds à un commentaire ça ne le publie pas.
La macro fonctionne bien mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W et X. J'ai vu que ce sujet avait été traité mais les modifications n'ont pas l'air de fonctionner quand j'essaie. Pouvez-vous m'apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

J'ai un petit problème.
La macro fonctionne bien mais le problème est que les formules de base ne fonctionnent plus sur la feuille. Quand je fais une formule ça me donne bien le résultat mais le contenu de la cellule se transforme en résultat aussi (par exemple le résultat de ma formule est 1, quand je clique sur la cellule le contenu est 1 et non la formule).
Pouvez-vous m'apporter la modification pour ce problème svp ? (J'ai essayé de faire la modif pour que la macro fonctionne que sur certaines colonnes mais ça a pas l'air de fonctionner...)

PS : J'avais aussi le problème du point virgule qui restait quand on désélectionnait un choix, problème qui a été résolu plus haut dans les commentaires, pouvez-vous prendre en compte ce point aussi dans votre réponse svp ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Said,

Sorry for the inconvenience. The code has been modified and updated in the post. Please give it a try. Thank you for your feedback.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/11
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

La macro fonctionne mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro fonctionne uniquement dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que le sujet avait déjà été traité mais j'ignore quelles modifications apporter dans la mise à jour que vous venez de faire. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Tout fonctionne bien merci !
Cependant il me reste un dernier problème : Je voudrais que le macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que cette question avait été posée auparavant mais les modifications que j'apporte n'ont pas l'air de fonctionner. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Tout fonctionne parfaitement merci !
Mais il me reste un dernier petit souci : je voudrais que la macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W,X. Pouvez-vous apporter la modification nécessaire s'il vous plaît ?
J'ai vu que cette question avait déjà été posée mais ça ne fonctionne pas quand j'apporte les modifications qui ont été données.

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo, ich hoffe es kann mir geholfen werden:
Ich habe mir den VBA-Code 2 in meiner Tabelle hinterlegt um eine Mehrfachauswahl in einigen Zellen zu treffen.
Wenn ich allerdings mein Blatt schütze funktioniert die Mehrfachauswahl nicht mehr und es wird immer nur der jeweilige Wert eingefügt, den ich gerade anklicke und der vorherige gelöscht/überschrieben. Ich habe mich jetzt schon mehrere Tage durch´s Web gegoogelt, aber nicht das richtige als Abhilfe gefunden. Hat evtl. jemand einen Rat bzw. Tipp für mich???
Grüße, Marko
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

The following VBA code can help you solve the problem. Before protecting the worksheet, you need to unlock the cells containing the data validation drop-down list.
If you are not good at handling VBA code, the third-party tool recommended in the post can help in a protected worksheet.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2022/12/23
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  
  
  On Error Resume Next
  
  
'  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
'  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  
  
'    If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
    If xValue2 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
    xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
    xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
    Target.Value = xValue1
    ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
    xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
    Target.Value = xValue1
    ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
    xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
    Target.Value = xValue1
    Else
    Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
    End If
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
    If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
    End If
    If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
    End If
    semiColonCnt = 0
    For i = 1 To Len(Target.Value)
    If InStr(i, Target.Value, ";") Then
    semiColonCnt = semiColonCnt + 1
    End If
    Next i
    If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
    End If
    End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
  End If
  
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Dans le Code VBA 2 : Autoriser plusieurs sélections dans une liste déroulante sans doublons (supprimer les éléments existants en les sélectionnant à nouveau), je souhaiterai que les sélections s'affiche avec saut de ligne et non pas à la suite, séparé par un point virgule ";".
Savez vous que faut il changer dans le code ?
Merci par avance,
Cordialement,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi PaulM,

The following VBA code can do you a favor, please give it a try. Thank you.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/12/23
'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim semiColonCnt As Integer
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
'If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Then
      Target.Value = ""
    ElseIf xValue2 <> "" Then
      If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, vbLf & xValue2) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf & xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & vbLf) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
        Target.Value = xValue1
      Else
        Target.Value = xValue1 & vbLf & xValue2
      End If
      Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", vbLf)
      Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", vbLf)
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      semiColonCnt = 0
      For i = 1 To Len(Target.Value)
        If InStr(i, Target.Value, vbLf) Then
          semiColonCnt = semiColonCnt + 1
        End If
      Next i
      If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
      End If
    End If
  End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hola! Una pregunta: es posible limitar este comportamiento solo al rango de celdas en el que tengo las listas desplegables? Cuando introduzco un dato en cualquier celda que ya contiene un dato, en lugar de sobrescribirme el dato lo mantiene y añade el nuevo. No quiero que esto ocurra en todas las celdas sino solo en las listas desplegables. Gracias!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Carlos,
I don't quite understand what you mean. The methods provided in the post are only work with cells that have drop-down lists.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations