Skip i'r prif gynnwys

Dewiswch eitemau lluosog yn y gwymplen Excel - canllaw llawn

Mae cwymplenni Excel yn arf gwych ar gyfer sicrhau cysondeb data a rhwyddineb mynediad. Fodd bynnag, yn ddiofyn, maent yn eich cyfyngu i ddewis un eitem yn unig. Ond beth os oes angen i chi ddewis eitemau lluosog o'r un gwymplen? Bydd y canllaw cynhwysfawr hwn yn archwilio dulliau i alluogi detholiadau lluosog mewn cwymplenni Excel, rheoli copïau dyblyg, gosod gwahanyddion arfer, a diffinio cwmpas y rhestrau hyn.

Tip: Cyn cymhwyso'r dulliau canlynol, gwnewch yn siŵr eich bod wedi creu cwymplenni yn eich taflenni gwaith ymlaen llaw. Os ydych chi eisiau gwybod sut i greu cwymplenni dilysu data, dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr erthygl hon: Sut i greu cwymplenni dilysu data yn Excel.

Galluogi Dewisiadau Lluosog yn y Rhestr Gollwng

Mae'r adran hon yn darparu dau ddull i'ch helpu i alluogi detholiadau lluosog yn y gwymplen yn Excel.

Gan ddefnyddio Cod VBA

Er mwyn caniatáu dewis lluosog yn y gwymplen, gallwch ei ddefnyddio Sylfaenol weledol ar gyfer cymwysiadau (VBA) yn Excel. Gall y sgript addasu ymddygiad rhestr gwympo i'w gwneud yn rhestr amlddewis. Gwnewch fel a ganlyn.

Cam 1: Agorwch y golygydd Dalen (Cod).
 1. Agorwch y daflen waith sy'n cynnwys y gwymplen yr ydych am alluogi dewis lluosog ar ei chyfer.
 2. De-gliciwch ar y tab taflen a dewiswch Gweld y Cod o'r ddewislen cyd-destun.
Cam 2: Defnyddiwch god VBA

Nawr copïwch y cod VBA canlynol a'i gludo i ffenestr y daflen agoriadol (Cod).

Cod VBA: Galluogi dewisiadau lluosog yn y gwymplen Excel.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Users can change target range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    If Not (xValue1 = xValue2 Or _
        InStr(1, xValue1, delimiter & xValue2) > 0 Or _
        InStr(1, xValue1, xValue2 & delimiter) > 0) Then
      Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
    Else
      Target.Value = xValue1
    End If
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub

Canlyniad

Pan fyddwch yn dychwelyd i'r daflen waith, bydd y gwymplen yn eich galluogi i ddewis opsiynau lluosog, gweler y demo isod:

Nodiadau:
Y cod VBA uchod:
 • Yn berthnasol i'r holl gwymplenni dilysu data yn y daflen waith gyfredol, y rhai presennol a'r rhai a grëwyd yn y dyfodol.
 • Yn eich atal rhag dewis yr un eitem fwy nag unwaith ym mhob gwymplen.
 • Yn defnyddio coma fel y gwahanydd ar gyfer yr eitemau a ddewiswyd. I ddefnyddio amffinyddion eraill, os gwelwch yn dda gweler yr adran hon i newid y gwahanydd.

Defnyddio Kutools ar gyfer Excel mewn ychydig o gliciau

Os nad ydych chi'n gyfforddus â VBA, dewis arall haws yw Kutools ar gyfer Excel's Rhestr Gollwng Aml-ddewis nodwedd. Mae'r offeryn hawdd ei ddefnyddio hwn yn symleiddio'r broses o alluogi detholiadau lluosog mewn cwymplenni, sy'n eich galluogi i addasu'r gwahanydd a rheoli copïau dyblyg yn ddiymdrech i ddiwallu'ch anghenion gwahanol.

Ar ôl gosod Kutools ar gyfer Excel, ewch i'r Kutools tab, dewiswch Rhestr ostwng > Rhestr Gollwng Aml-ddewis. Yna mae angen i chi ffurfweddu fel a ganlyn.

 1. Nodwch yr ystod sy'n cynnwys y gwymplen y mae angen i chi ddewis eitemau lluosog ohoni.
 2. Nodwch y gwahanydd ar gyfer yr eitemau a ddewiswyd yn y gell rhestr gwympo.
 3. Cliciwch OK i gwblhau'r gosodiadau.
Canlyniad

Nawr, pan fyddwch chi'n clicio ar gell gyda gwymplen yn yr ystod benodedig, bydd blwch rhestr yn ymddangos wrth ei ymyl. Yn syml, cliciwch ar y botwm "+" wrth ymyl yr eitemau i'w hychwanegu at y gwymplen, a chliciwch ar y botwm "-" i gael gwared ar unrhyw eitemau nad ydych chi eu heisiau mwyach. Gweler y demo isod:

Nodiadau:
 • Gwiriwch y Lapiwch Testun Ar ôl Mewnosod Gwahanydd opsiwn os ydych chi am arddangos yr eitemau a ddewiswyd yn fertigol o fewn y gell. Os yw'n well gennych restriad llorweddol, gadewch yr opsiwn hwn heb ei wirio.
 • Gwiriwch y Galluogi chwilio opsiwn os ydych chi am ychwanegu bar chwilio i'ch rhestr gwympo.
 • I gymhwyso'r nodwedd hon, os gwelwch yn dda lawrlwytho a gosod Kutools ar gyfer Excel gyntaf.

Mwy o weithrediadau ar gyfer rhestr gwympo aml-ddewis

Mae'r adran hon yn casglu'r gwahanol senarios a all fod yn ofynnol wrth alluogi detholiadau lluosog yn y gwymplen Dilysu Data.


Caniatáu eitemau dyblyg yn y gwymplen

Gall copïau dyblyg fod yn broblem pan ganiateir dewis lluosog mewn cwymprestr. Nid yw'r cod VBA uchod yn caniatáu eitemau dyblyg yn y gwymplen. Os oes angen i chi gadw eitemau dyblyg, rhowch gynnig ar y cod VBA yn yr adran hon.

Cod VBA: Caniatáu dyblygu yn y gwymplen dilysu data

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Users can change target range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub
Canlyniad

Nawr gallwch ddewis eitemau lluosog o'r cwymplenni yn y daflen waith gyfredol. I ailadrodd eitem mewn cell rhestr gwympo, parhewch i ddewis yr eitem honno o'r rhestr. Gweler y sgrinlun:


Tynnu unrhyw eitemau presennol o'r gwymplen

Ar ôl dewis eitemau lluosog o gwymplen, efallai y bydd angen i chi weithiau dynnu eitem sy'n bodoli eisoes o'r gell rhestr ostwng. Mae'r adran hon yn darparu darn arall o god VBA i'ch helpu i gyflawni'r dasg hon.

Cod VBA: Tynnwch unrhyw eitemau presennol o'r gell rhestr ostwng

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRngDV As Range
  Dim TargetRange As Range
  Dim oldValue As String
  Dim newValue As String
  Dim delimiter As String
  Dim allValues As Variant
  Dim valueExists As Boolean
  Dim i As Long
  Dim cleanedValue As String

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Set your specific range here
  delimiter = ", " ' Set your desired delimiter here

  If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub

  ' Check if the change is within the specific range
  If Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub

  On Error Resume Next
  Set xRngDV = Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRngDV Is Nothing Or Target.Value = "" Then
    ' Skip if there's no data validation or if the cell is cleared
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  On Error GoTo 0

  If Not Intersect(Target, xRngDV) Is Nothing Then
    Application.EnableEvents = False
    newValue = Target.Value
    Application.Undo
    oldValue = Target.Value
    Target.Value = newValue

    ' Split the old value by delimiter and check if new value already exists
    allValues = Split(oldValue, delimiter)
    valueExists = False
    For i = LBound(allValues) To UBound(allValues)
      If Trim(allValues(i)) = newValue Then
        valueExists = True
        Exit For
      End If
    Next i

    ' Add or remove value based on its existence
    If valueExists Then
      ' Remove the value
      cleanedValue = ""
      For i = LBound(allValues) To UBound(allValues)
        If Trim(allValues(i)) <> newValue Then
          If cleanedValue <> "" Then cleanedValue = cleanedValue & delimiter
          cleanedValue = cleanedValue & Trim(allValues(i))
        End If
      Next i
      Target.Value = cleanedValue
    Else
      ' Add the value
      If oldValue <> "" Then
        Target.Value = oldValue & delimiter & newValue
      Else
        Target.Value = newValue
      End If
    End If

    Application.EnableEvents = True
  End If
End Sub
Canlyniad

Mae'r cod VBA hwn yn eich galluogi i ddewis eitemau lluosog o gwymplen a thynnu unrhyw eitem rydych chi eisoes wedi'i dewis yn hawdd. Ar ôl dewis eitemau lluosog, os ydych chi am gael gwared ar un penodol, dewiswch hi eto o'r rhestr.


Gosod gwahanydd personol

Mae'r amffinydd wedi'i osod fel coma yn y codau VBA uchod. Gallwch addasu'r newidyn hwn i unrhyw nod a ffefrir i'w ddefnyddio fel gwahanydd ar gyfer y dewisiadau rhestr gwympo. Dyma sut y gallwch chi wneud:

Fel y gwelwch, mae gan bob un o'r codau VBA uchod y llinell ganlynol:

delimiter = ", "

Does ond angen i chi newid y coma i unrhyw wahanydd yn ôl yr angen. Er enghraifft, rydych chi am wahanu'r eitemau yn ôl hanner colon, newidiwch y llinell i:

delimiter = "; "
Nodyn: I newid y amffinydd i nod llinell newydd yn y codau VBA hyn, newidiwch y llinell hon i:
delimiter = vbNewLine

Gosod ystod benodol

Mae'r codau VBA uchod yn berthnasol i'r holl gwymplenni yn y daflen waith gyfredol. Os ydych chi am i'r codau VBA fod yn berthnasol i ystod benodol o restrau cwympo yn unig, gallwch chi nodi'r ystod yn y cod VBA uchod fel a ganlyn.

Fel y gwelwch, mae gan bob un o'r codau VBA uchod y llinell ganlynol:

Set TargetRange = Me.UsedRange

Does ond angen i chi newid y llinell i:

Set TargetRange = Me.Range("C2:C10")
Nodyn: Yma C2: C10 yw'r ystod sy'n cynnwys y gwymplen rydych chi am ei gosod fel dewis lluosog.

Gweithredu mewn taflen waith warchodedig

Dychmygwch eich bod wedi diogelu taflen waith gyda'r cyfrinair "123" a gosodwch gelloedd y rhestr gwympo i "ddatgloi" cyn actifadu'r amddiffyniad, gan sicrhau bod y swyddogaeth aml-ddewis yn parhau'n weithredol ar ôl yr amddiffyniad. Fodd bynnag, ni all y codau VBA a grybwyllir uchod weithio yn yr achos hwn, ac mae'r adran hon yn disgrifio sgript VBA arall sydd wedi'i chynllunio'n benodol i drin swyddogaeth aml-ddewis mewn taflen waith warchodedig.

Cod VBA: Galluogi dewis lluosog yn y gwymplen heb ddyblygiadau


Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range
  Dim isProtected As Boolean
  Dim pswd As Variant

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Set your specific range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  
  ' Check if sheet is protected
  isProtected = Me.ProtectContents
  If isProtected Then
    ' If protected, temporarily unprotect. Adjust or remove the password as needed.
    pswd = "yourPassword" ' Change or remove this as needed
    Me.Unprotect Password:=pswd
  End If

  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then
    If isProtected Then Me.Protect Password:=pswd
    Exit Sub
  End If
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    If Not (xValue1 = xValue2 Or _
        InStr(1, xValue1, delimiter & xValue2) > 0 Or _
        InStr(1, xValue1, xValue2 & delimiter) > 0) Then
      Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
    Else
      Target.Value = xValue1
    End If
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0

  ' Re-protect the sheet if it was protected
  If isProtected Then
    Me.Protect Password:=pswd
  End If
End Sub
Nodyn: Yn y cod, gwnewch yn siŵr eich bod yn disodli “eich Cyfrinair” yn y llinell pswd = "eich Cyfrinair" gyda'r cyfrinair gwirioneddol a ddefnyddiwch ar gyfer diogelu'r daflen waith. Er enghraifft, os yw eich cyfrinair yn "abc123", yna dylai'r llinell fod pswd = "abc123".

Trwy alluogi dewisiadau lluosog mewn cwymplenni Excel, gallwch wella ymarferoldeb a hyblygrwydd eich taflenni gwaith yn fawr. P'un a ydych chi'n gyfforddus â chodio VBA neu'n well gennych ddatrysiad symlach fel Kutools, mae gennych nawr y gallu i drawsnewid eich rhestrau cwympo safonol yn offer deinamig, aml-ddethol. Gyda'r sgiliau hyn, rydych chi bellach yn barod i greu dogfennau Excel mwy deinamig a hawdd eu defnyddio. I'r rhai sy'n awyddus i ymchwilio'n ddyfnach i alluoedd Excel, mae ein gwefan yn cynnwys cyfoeth o sesiynau tiwtorial. Darganfyddwch fwy o awgrymiadau a thriciau Excel yma.

Offer Cynhyrchiant Swyddfa Gorau

🤖 Kutools AI Aide: Chwyldro dadansoddi data yn seiliedig ar: Cyflawniad Deallus   |  Cynhyrchu Cod  |  Creu Fformiwlâu Personol  |  Dadansoddi Data a Chynhyrchu Siartiau  |  Invoke Swyddogaethau Kutools...
Nodweddion Poblogaidd: Darganfod, Amlygu neu Adnabod Dyblygiadau   |  Dileu Rhesi Gwag   |  Cyfuno Colofnau neu Gelloedd heb Colli Data   |   Rownd heb Fformiwla ...
Super-edrych: VLookup Meini Prawf Lluosog    VLookup Gwerth Lluosog  |   VLookup Ar Draws Taflenni Lluosog   |   Edrych Niwlog ....
Rhestr gwympo Uwch: Creu Rhestr Gollwng yn Gyflym   |  Rhestr Gollwng Dibynnol   |  Rhestr Gollwng Aml-ddewis ....
Rheolwr Colofn: Ychwanegu Nifer Penodol o Golofnau  |  Symud Colofnau  |  Toglo Statws Gwelededd Colofnau Cudd  |  Cymharwch Ystodau a Cholofnau ...
Nodweddion dan Sylw: Ffocws ar y Grid   |  Golwg Dylunio   |   Bar Fformiwla Mawr    Rheolwr Llyfr Gwaith a Thaflen   |  Llyfrgell Adnoddau (Testun Auto)   |  Dewiswr Dyddiad   |  Cyfuno Taflenni Gwaith   |  Amgryptio/Dadgryptio Celloedd    Anfon E-byst trwy Restr   |  Hidlo Super   |   Hidlo Arbennig (hidlo mewn print trwm/italig/strikethrough...) ...
15 Set Offer Gorau12 Testun offer (Ychwanegu Testun, Dileu Cymeriadau,...)   |   50 + Siart Mathau (Siart Gantt,...)   |   40+ Ymarferol Fformiwlâu (Cyfrifwch oedran yn seiliedig ar ben-blwydd,...)   |   19 mewnosod offer (Mewnosod Cod QR, Mewnosod Llun o'r Llwybr,...)   |   12 Trosi offer (Rhifau i Eiriau, Trosi arian cyfred,...)   |   7 Uno a Hollti offer (Rhesi Cyfuno Uwch, Celloedd Hollt,...)   |   ... a mwy

Supercharge Eich Sgiliau Excel gyda Kutools ar gyfer Excel, a Phrofiad Effeithlonrwydd Fel Erioed Erioed. Kutools ar gyfer Excel Yn Cynnig Dros 300 o Nodweddion Uwch i Hybu Cynhyrchiant ac Arbed Amser.  Cliciwch Yma i Gael Y Nodwedd Sydd Ei Angen Y Mwyaf...

Disgrifiad


Mae Office Tab yn dod â rhyngwyneb Tabbed i Office, ac yn Gwneud Eich Gwaith yn Haws o lawer

 • Galluogi golygu a darllen tabbed yn Word, Excel, PowerPoint, Cyhoeddwr, Mynediad, Visio a Phrosiect.
 • Agor a chreu dogfennau lluosog mewn tabiau newydd o'r un ffenestr, yn hytrach nag mewn ffenestri newydd.
 • Yn cynyddu eich cynhyrchiant 50%, ac yn lleihau cannoedd o gliciau llygoden i chi bob dydd!
Comments (70)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you, this was very helpful.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
When I select 2 items from the drop-down list, if their starting parts are the same, it shortens the second one.
For example; imagine drop-down list items are CLASS 1-1, CLASS 1-2, CLASS 2-1 etc.
When I select first 2 items, it should write CLASS 1-1, 1-2 not CLASS 1-1, CLASS 1-2.
How should I add to the code? Thanks..
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please guide me how I can merge the following two VBA Sheet codes (no in Module).
Thanks

Code 01:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2019/11/13
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or _
          InStr(1, xValue1, ", " & xValue2) Or _
          InStr(1, xValue1, xValue2 & ",") Then
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & ", " & xValue2
        End If
      End If
    End If
  End If
  Application.EnableEvents = True
End Sub


Code 02:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 If Not Intersect(Target, Range("D1")) Is Nothing Then Filter_namebakhsh Range("D1").Value

 If Not Intersect(Target, Range("F1")) Is Nothing Then Filter_saleshoroo Range("F1").Value

 If Not Intersect(Target, Range("H1")) Is Nothing Then Filter_salekhatameh Range("H1").Value

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Dans une cellule où apparaitrait plusieurs choix de réponses, comment peut-on faire pour qu'il y ait un retour à la ligne pour chacun des choix?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi LeRomain,
Try the following code. Hope it can help.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/12/23
'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim semiColonCnt As Integer
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
'If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Then
      Target.Value = ""
    ElseIf xValue2 <> "" Then
      If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, vbLf & xValue2) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf & xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & vbLf) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
        Target.Value = xValue1
      Else
        Target.Value = xValue1 & vbLf & xValue2
      End If
      Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", vbLf)
      Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", vbLf)
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      semiColonCnt = 0
      For i = 1 To Len(Target.Value)
        If InStr(i, Target.Value, vbLf) Then
          semiColonCnt = semiColonCnt + 1
        End If
      Next i
      If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
      End If
    End If
  End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Si dans une cellule je souhaite que pour chacun des différents choix sélectionnés il y ait un retour à la ligne, comment faut-il faire?
This comment was minimized by the moderator on the site
(à l'attention de cristal)
Bonjour,

La macro fonctionne mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro fonctionne uniquement dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que le sujet avait déjà été traité mais j'ignore quelles modifications apporter dans la mise à jour que vous venez de faire. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Said,

You just need to add the following line:
If Not (Target.Column > 21 And Target.Column < 25) Then Exit Sub
between the line "On Error Resume Next" and the line "xType = 0" line.
The entire VBA script is as follows:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/12
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  If Not (Target.Column > 21 And Target.Column < 25) Then Exit Sub
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Cristal,

Peux-tu me dire quelles lignes de code il faut ajouter pour que la macro fonctionne dans plusieurs ensemble de colonnes stp ?
(exemple : la macro fonctionne dans les colonnes A,B,C et F,G,H et O,P,Q etc.

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Cristal,

Je suis vraiment désolé de te demander autant mais j'aurai une dernière requête …
J'aimerai que dans la colonne D par exemple, les choix s'affichent sur une nouvelle ligne sans changer la configuration des colonnes V,W,X.
J'ai vu qu'il fallait ajouter vBNewLine pour cela mais encore une fois je ne sais où l'insérer dans le code.
Pourrais-tu m'aider s'il te plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
(A l'attention de Cristal)
Bonjour,

Je poste un nouveau commentaire car quand je réponds à un commentaire ça ne le publie pas.
La macro fonctionne bien mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W et X. J'ai vu que ce sujet avait été traité mais les modifications n'ont pas l'air de fonctionner quand j'essaie. Pouvez-vous m'apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

J'ai un petit problème.
La macro fonctionne bien mais le problème est que les formules de base ne fonctionnent plus sur la feuille. Quand je fais une formule ça me donne bien le résultat mais le contenu de la cellule se transforme en résultat aussi (par exemple le résultat de ma formule est 1, quand je clique sur la cellule le contenu est 1 et non la formule).
Pouvez-vous m'apporter la modification pour ce problème svp ? (J'ai essayé de faire la modif pour que la macro fonctionne que sur certaines colonnes mais ça a pas l'air de fonctionner...)

PS : J'avais aussi le problème du point virgule qui restait quand on désélectionnait un choix, problème qui a été résolu plus haut dans les commentaires, pouvez-vous prendre en compte ce point aussi dans votre réponse svp ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Said,

Sorry for the inconvenience. The code has been modified and updated in the post. Please give it a try. Thank you for your feedback.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/11
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

La macro fonctionne mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro fonctionne uniquement dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que le sujet avait déjà été traité mais j'ignore quelles modifications apporter dans la mise à jour que vous venez de faire. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Tout fonctionne bien merci !
Cependant il me reste un dernier problème : Je voudrais que le macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que cette question avait été posée auparavant mais les modifications que j'apporte n'ont pas l'air de fonctionner. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Tout fonctionne parfaitement merci !
Mais il me reste un dernier petit souci : je voudrais que la macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W,X. Pouvez-vous apporter la modification nécessaire s'il vous plaît ?
J'ai vu que cette question avait déjà été posée mais ça ne fonctionne pas quand j'apporte les modifications qui ont été données.

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo, ich hoffe es kann mir geholfen werden:
Ich habe mir den VBA-Code 2 in meiner Tabelle hinterlegt um eine Mehrfachauswahl in einigen Zellen zu treffen.
Wenn ich allerdings mein Blatt schütze funktioniert die Mehrfachauswahl nicht mehr und es wird immer nur der jeweilige Wert eingefügt, den ich gerade anklicke und der vorherige gelöscht/überschrieben. Ich habe mich jetzt schon mehrere Tage durch´s Web gegoogelt, aber nicht das richtige als Abhilfe gefunden. Hat evtl. jemand einen Rat bzw. Tipp für mich???
Grüße, Marko
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

The following VBA code can help you solve the problem. Before protecting the worksheet, you need to unlock the cells containing the data validation drop-down list.
If you are not good at handling VBA code, the third-party tool recommended in the post can help in a protected worksheet.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2022/12/23
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  
  
  On Error Resume Next
  
  
'  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
'  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  
  
'    If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
    If xValue2 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
    xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
    xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
    Target.Value = xValue1
    ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
    xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
    Target.Value = xValue1
    ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
    xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
    Target.Value = xValue1
    Else
    Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
    End If
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
    If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
    End If
    If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
    End If
    semiColonCnt = 0
    For i = 1 To Len(Target.Value)
    If InStr(i, Target.Value, ";") Then
    semiColonCnt = semiColonCnt + 1
    End If
    Next i
    If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
    End If
    End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
  End If
  
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Dans le Code VBA 2 : Autoriser plusieurs sélections dans une liste déroulante sans doublons (supprimer les éléments existants en les sélectionnant à nouveau), je souhaiterai que les sélections s'affiche avec saut de ligne et non pas à la suite, séparé par un point virgule ";".
Savez vous que faut il changer dans le code ?
Merci par avance,
Cordialement,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi PaulM,

The following VBA code can do you a favor, please give it a try. Thank you.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/12/23
'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim semiColonCnt As Integer
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
'If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Then
      Target.Value = ""
    ElseIf xValue2 <> "" Then
      If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, vbLf & xValue2) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf & xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & vbLf) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
        Target.Value = xValue1
      Else
        Target.Value = xValue1 & vbLf & xValue2
      End If
      Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", vbLf)
      Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", vbLf)
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      semiColonCnt = 0
      For i = 1 To Len(Target.Value)
        If InStr(i, Target.Value, vbLf) Then
          semiColonCnt = semiColonCnt + 1
        End If
      Next i
      If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
      End If
    End If
  End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations