Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Mewngofnodi  \/ 
x
or
x
Cofrestru  \/ 
x

or

Sut i gyfrif gyda meini prawf lluosog yn Excel?


Countif gyda meini prawf lluosog yn yr un golofn


Cyfrif celloedd â meini prawf lluosog yn seiliedig ar werth testun

Er enghraifft, mae gen i'r data canlynol sy'n cynnwys rhai cynhyrchion, a nawr mae angen i mi gyfrif nifer y KTE a KTO sy'n cael eu poblogi yn yr un golofn, gweler y screenshot:

I gael y nifer o KTE a KTO, nodwch y fformiwla hon:

=COUNTIF($A$2:$A$15,"KTE")+COUNTIF($A$2:$A$15,"KTO")

Ac yna pwyswch Rhowch yn allweddol i gael nifer y ddau gynnyrch hyn. Gweler y screenshot:

Nodiadau:

1. Yn y fformiwla uchod: A2: A15 yw'r ystod ddata rydych chi am ei defnyddio, KTE ac KTO yw'r meini prawf rydych chi am eu cyfrif.

2. Os oes mwy na dau faen prawf yr ydych am eu cyfrif mewn un golofn, defnyddiwch = COUNTIF (ystod1, meini prawf1) + COUNTIF (ystod2, meini prawf2) + COUNTIF (ystod 3, meini prawf3) +…

 • Awgrym:
 • Gall fformiwla gryno arall hefyd eich helpu chi i ddatrys y broblem hon: =SUMPRODUCT(COUNTIF($A$2:$A$15,{"KTE";"KTO"})), and then press Enter key to get the result.
 • A gallwch ychwanegu'r meini prawf yn union fel =SUMPRODUCT(COUNTIF(range,{ "criteria1";"criteria2";"criteria3";"criteria4"…})).


Cyfrif celloedd â meini prawf lluosog rhwng dau werth

Os oes angen i chi gyfrif nifer y celloedd bod y gwerth rhwng dau rif penodol, sut i ddatrys y swydd hon yn Excel?

Cymerwch y screenshot isod fel enghraifft, rwyf am gael canlyniad y rhif sydd rhwng 200 a 500. Gwnewch gyda'r fformwlâu hyn:

Rhowch y fformiwla hon mewn cell wag lle rydych chi am ddod o hyd i'r canlyniad:

=COUNTIF($B$2:$B$15,">200")-COUNTIF($B$2:$B$15,">500")

Ac yna pwyswch Rhowch allwedd i gael y canlyniad yn ôl yr angen, gweler y screenshot:

Nodyn: Yn y fformiwla uchod:

 • B2: B15 yw'r ystod gell rydych chi am ei defnyddio, > 200 ac > 500 yw'r meini prawf rydych chi am gyfrif y celloedd;
 • mae'r fformiwla gyfan yn golygu, i ddarganfod nifer y celloedd sydd â gwerth sy'n fwy na 200 ac yna tynnu cyfrif celloedd sydd â gwerth mwy na 500.
 • Awgrym:
 • Gallwch hefyd gymhwyso swyddogaeth COUNTIFS i ddelio â'r dasg hon, teipiwch y fformiwla hon: =COUNTIFS($B$2:$B$15,">200",$B$2:$B$15,"<500"), and then press Enter key to get the result.
 • A gallwch ychwanegu'r meini prawf yn union fel =COUNTIFS(range1,"criteria1",range2,"criteria2",range3,"criteria3",...).

Cyfrif celloedd â meini prawf lluosog rhwng dau ddyddiad

I gyfrif y celloedd yn seiliedig ar ystod y dyddiad, gall swyddogaethau COUNTIF a COUNTIFS wneud ffafr i chi hefyd.

Er enghraifft, rwyf am gyfrif y rhifau celloedd bod y dyddiad rhwng 5/1/2019 ac 8/1/2019 mewn colofn, gwnewch fel hyn:

Rhowch y fformiwla isod mewn cell wag:

=COUNTIFS($B$2:$B$15, ">=5/1/2019", $B$2:$B$15, "<=8/1/2019")

Ac yna pwyswch Rhowch allwedd i gael y rhif cyfrif, gweler y screenshot:

Nodyn: Yn y fformiwla uchod:

 • B2: B15 yw'r ystod gell rydych chi am ei defnyddio;
 • > = 5/1/2018 ac <= 8/1/2019 yw'r meini prawf dyddiad rydych chi am gyfrif y celloedd;

Cliciwch i wybod mwy am swyddogaeth COUNTIF ...Countif gyda meini prawf lluosog yn yr un golofn gyda nodwedd ddefnyddiol

Os oes gennych Kutools ar gyfer Excel, Gyda'i Dewiswch Gelloedd Penodol nodwedd, gallwch ddewis y celloedd yn gyflym gyda thestun neu gelloedd penodol rhwng dau rif neu ddyddiad, ac yna cael y rhif sydd ei angen arnoch.

Awgrym:I gymhwyso hyn Dewiswch Gelloedd Penodol nodwedd, yn gyntaf, dylech lawrlwytho'r Kutools ar gyfer Excel, ac yna cymhwyswch y nodwedd yn gyflym ac yn hawdd.

Ar ôl gosod Kutools ar gyfer Excel, gwnewch fel hyn:

1. Dewiswch y rhestr o gelloedd rydych chi am gyfrif celloedd yn seiliedig ar feini prawf, ac yna cliciwch Kutools > dewiswch > Dewiswch Gelloedd Penodol, gweler y screenshot:

2. Yn y Dewiswch Gelloedd Penodol blwch deialog, gosodwch y gweithrediadau yn ôl yr angen, ac yna cliciwch OK, dewiswyd y celloedd penodol a dangosir nifer y celloedd yn y blwch prydlon fel y dangosir isod sgrinluniau:

Nodyn: Gall y nodwedd hon hefyd eich helpu i ddewis a chyfrif y celloedd rhwng dau rif neu ddyddiad penodol fel y dangosir y sgrinluniau canlynol:

Dadlwythwch a threialwch am ddim Kutools ar gyfer Excel Now!


Countif gyda meini prawf lluosog mewn colofnau lluosog

Os oes meini prawf lluosog mewn sawl colofn, megis dangos y screenshot canlynol, ac rwyf am gael nifer y KTE y mae eu trefn yn fwy na 300 a'r enw yw Ruby.

Teipiwch y fformiwla hon i'r gell a ddymunir:

=COUNTIFS($A$2:$A$15,"KTE",$B$2:$B$15,">300",$C$2:$C$15,"Ruby")

ac yna pwyswch Rhowch allwedd i gael y nifer o KTE sydd eu hangen arnoch.

Nodiadau:

1. A2: A15 ac KTE yw'r ystod a'r maen prawf cyntaf sydd eu hangen arnoch chi, B2: B15 ac > 300 yw'r ail ystod a maen prawf sydd eu hangen arnoch chi, a'r C2: C15 ac Ruby yw'r trydydd ystod a maen prawf rydych chi'n seiliedig arnyn nhw.

2. Os oes mwy o feini prawf y mae angen i chi eu seilio ar, dim ond ychwanegu'r ystod a'r meini prawf yn y fformiwla y mae angen i chi eu gwneud, megis: = COUNTIFS (ystod1, meini prawf1, amrediad2, meini prawf2, ystod3, meini prawf3, ystod4, meini prawf4, ​​...)

 • Awgrym:
 • Dyma fformiwla arall a all eich helpu hefyd: =SUMPRODUCT(--($A$2:$A$15="KTE"),--($B$2:$B$15>300),--($C$2:$C$15="Ruby")), and then press Enter key to get the result.

Cliciwch i wybod mwy am swyddogaeth COUNTIFS ...


Erthyglau celloedd cyfrif mwy cymharol:

 • Countif I Gyfrifo'r Ganran Yn Excel
 • Er enghraifft, mae gen i adroddiad cryno o bapur ymchwil, ac mae yna dri opsiwn A, B, C, nawr rydw i eisiau cyfrifo canran pob un o'r tri opsiwn hyn. Hynny yw, mae angen i mi wybod bod opsiwn A yn cyfrif am ganran yr holl opsiynau.
 • Countif Gwerth Penodol ar Draws Taflenni Gwaith Lluosog
 • Gan dybio, mae gen i nifer o daflenni gwaith sy'n cynnwys y data canlynol, ac nawr, rydw i eisiau cael nifer yr achosion o werth penodol “Excel” o'r taflenni gwaith traethodau ymchwil hyn. Sut allwn i gyfrif gwerthoedd penodol ar draws sawl taflen waith?
 • Gêm Rhannol Rhannol / Is-haen Countif Yn Excel
 • Mae'n hawdd cyfrif celloedd sydd wedi'u llenwi â llinynnau penodol, ond a ydych chi'n gwybod sut i gyfrif celloedd sy'n cynnwys llinyn rhannol neu is-haenau yn Excel yn unig? Bydd yr erthygl hon yn cyflwyno cwpl o ddulliau i'w datrys yn gyflym.
 • Cyfrif Pob Cell Ac eithrio Gwerth Penodol Yn Excel
 • Os oes gennych chi'r gair "Apple" wedi'i wasgaru ymhlith rhestr o werthoedd, nawr, 'ch jyst eisiau cyfrif nifer y celloedd nad ydyn nhw'n "Apple" i gael y canlyniad canlynol. Yn yr erthygl hon, byddaf yn cyflwyno rhai dulliau i ddatrys y dasg hon yn Excel.
 • Cyfrif Celloedd Os Cyflawnwyd Un O Feini Prawf Lluosog Yn Excel
 • Bydd swyddogaeth COUNTIF yn ein helpu i gyfrif celloedd sy'n cynnwys un maen prawf, a gall swyddogaeth COUNTIFS helpu i gyfrif celloedd sy'n cynnwys set o amodau neu feini prawf yn Excel. Beth os yw cyfrif celloedd os yw'n cynnwys un o feini prawf lluosog? Yma, byddaf yn rhannu'r ffyrdd i gyfrif celloedd os ydynt yn cynnwys X neu Y neu Z… ac ati yn Excel.

Yr Offer Cynhyrchedd Swyddfa Gorau

Mae Kutools for Excel yn Datrys y rhan fwyaf o'ch Problemau, ac yn Cynyddu Eich Cynhyrchedd 80%

 • Ailddefnyddio: Mewnosod yn gyflym fformwlâu cymhleth, siartiau ac unrhyw beth rydych chi wedi'i ddefnyddio o'r blaen; Amgryptio Celloedd gyda chyfrinair; Creu Rhestr Bostio ac anfon e-byst ...
 • Bar Fformiwla Gwych (golygu llinellau lluosog o destun a fformiwla yn hawdd); Cynllun Darllen (darllen a golygu nifer fawr o gelloedd yn hawdd); Gludo i'r Ystod Hidlo...
 • Uno Celloedd / Rhesi / Colofnau heb golli Data; Cynnwys Celloedd Hollt; Cyfuno Rhesi / Colofnau Dyblyg... Atal Celloedd Dyblyg; Cymharwch y Meysydd...
 • Dewiswch Dyblyg neu Unigryw Rhesi; Dewiswch Blank Rows (mae pob cell yn wag); Darganfyddiad Gwych a Darganfyddiad Niwlog mewn Llawer o Lyfrau Gwaith; Dewis ar Hap ...
 • Copi Union Celloedd Lluosog heb newid cyfeirnod fformiwla; Auto Creu Cyfeiriadau i Daflenni Lluosog; Mewnosod Bwledi, Blychau Gwirio a mwy ...
 • Testun Detholiad, Ychwanegu Testun, Tynnu yn ôl Swydd, Tynnwch y Gofod; Creu ac Argraffu Subtotals Paging; Trosi rhwng Cynnwys a Sylwadau Celloedd...
 • Hidlo Super (arbed a chymhwyso cynlluniau hidlo i ddalenni eraill); Trefnu Uwch yn ôl mis / wythnos / dydd, amlder a mwy; Hidlo Arbennig gan feiddgar, italig ...
 • Cyfuno Llyfrau Gwaith a Thaflenni Gwaith; Uno Tablau yn seiliedig ar golofnau allweddol; Rhannwch Ddata yn Daflenni Lluosog; Trosi Swp xls, xlsx a PDF...
 • Mwy na 300 o nodweddion pwerus. Yn cefnogi Swyddfa / Excel 2007-2019 a 365. Yn cefnogi pob iaith. Defnydd hawdd yn eich menter neu sefydliad. Nodweddion llawn treial am ddim 30 diwrnod. Gwarant arian yn ôl 60 diwrnod.
tab kte 201905

Mae Tab Office yn Dod â rhyngwyneb Tabbed i'r Swyddfa, a Gwneud Eich Gwaith yn Haws o lawer

 • Galluogi golygu a darllen tabbed yn Word, Excel, PowerPoint, Cyhoeddwr, Mynediad, Visio a Phrosiect.
 • Agor a chreu dogfennau lluosog mewn tabiau newydd o'r un ffenestr, yn hytrach nag mewn ffenestri newydd.
 • Yn cynyddu eich cynhyrchiant 50%, ac yn lleihau cannoedd o gliciau llygoden i chi bob dydd!
gwaelod officetab
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  alwin.dare@gmail.com · 9 months ago
  Hi,

  I need to count the different names in a single column which is repeated more than one time..

  aaaa
  aaaa
  aaaa
  aaaa
  bbbb
  bbbb
  bbbb
  bbbb
  bbbb
  bbbb
  cccc
  cccc
  cccc
  cccc
  cccc

  i dont want to mention names in formula, because its many names in the column and i dont want pivot table also,
  I tried with this formula, but its counting the blank also..
  =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(C10:C500,C10:C500&""))  Result what i need is -

  aaaa - 4
  bbbb - 6
  cccc - 5  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 9 months ago
   Hi, alwin,
   To solve your problem, you should apply the following array formula:
   =SUM(IF($A$1:$A$11=C1,1,0)), after entering this formula, please press Ctrl + Shift + Enter keys together to get the correct result.
   See the below screenshot:


 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  E. Safi · 10 months ago
  Hi, I am wondering if someone can help me figure our how to combine COUNTIFS formulas. For example, I need to present this more efficiently:

  =COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1",VAR4,PH,VAR5,"Pres") +
  COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1",VAR4,"Both", VAR5,"Pres") +
  COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1", VAR6,PH, VAR5,"Pres") +
  COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1", VAR6,"Both", VAR5,"Pres")

  So I need counts if VAR1 =Yes; VAR2 = 2016; VAR3=Q1; VAR5=Pres; AND VAR4= PH or Both; AND VAR6=PH or Both. I think the way I have it does the job, but I'm sure there is a more concise way to write the formula as it may get very long as I add criteria to it.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yodhey · 1 years ago
  Great content, very helpful! Thank you so much for sharing this information!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ct · 1 years ago
  hi, need to countif from two file with range and selection
  =IF((COUNTIFS([SCCD.xlsx]open!$AV:$AV,">6",$AV:$AV,"<10"),[SCCD.xlsx]open!$T:$T,C2,[SCCD.xlsx]open!$V:$V,"SLAHOLD")+COUNTIFS([KTPH.xlsx]open!$H:$H,"SLAHOLD",[KTPH.xlsx]open!$J:$J,">6",!$J:$J,"<10",[KTPH.xlsx]open!$G:$G,C2))=0,"",COUNTIFS([SCCD.xlsx]open!$AV:$AV,">6",$AV:$AV,"<10"),[SCCD.xlsx]open!$T:$T,C2,[SCCD.xlsx]open!$V:$V,"SLAHOLD")+COUNTIFS([KTPH.xlsx]open!$H:$H,"SLAHOLD",[KTPH.xlsx]open!$J:$J,">6",$J:$J,"<10",[KTPH.xlsx]open!$G:$G,C2))

  got error.. can someone advice
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rajinder · 1 years ago
  Hi. I need to select information of cells range h6 to m126. I then need to count how many of these are male (and female) from cells range c6 to c126. I have tried =countifs($h$6:$m$126,”B1”,$c$6:$c6$C126,”M”) but when I enter it is coming up as #value!
  Any advice will be gratefully received.

  Thanks.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Marizze · 1 years ago
  Hi, I have trouble making a formula to this. kindly help me if there are existing formula for this.. thanks! pls see below.


  There are diff. zone in a column.. each row has open or closed remarks. How can I add all the open and closed items for each zone?

  Column: ZONE No. Remarks
  1 open
  2 open
  1 open
  1 close
  This is the sample data.. I wanted to know how many are still open/closed per zone number.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 1 years ago
   Hi, Marizze,
   Maybe the below formulas can solve your problem:
   All open item with zone number 1: =COUNTIFS(B2:B8, "open",A2:A8,"1");
   All close item with zone number 1: =COUNTIFS(B2:B8, "close",A2:A8,"1")

   with the same formulas to get other zone number result as you need.

   Please try, hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Excellnotsolent · 1 years ago
  Ok So I have a complicated one


  I need to pull data to a table to show :

  The total number of overdue items based on the date now for a specific centre

  So the total number of overdue items in the grace centre where the data table contains multiple centres
  the formula I use for the overdue items is =countif(rawdata!I:I,''<''&D12) - where D12 formula contains =NOW()-0

  This brings back the overdue items based on date for all centres but I want it specially for those which are only overdue for the grace centre and the centre data is in column E.


  I have tried adding ,rawdata!E:E,''Grace''), but it comes back too many arguments


  Can I not use multiple formula for the
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  info.rajandahal@gmail.com · 1 years ago
  I HAVE A TABLE OF STUDENTS WITH GENDER IN A COLUMN AND RACE IN ANOTHER COLUMN. HOW CAN I FIND THE NUMBER OF A SINGLE RACE BY MALE OR FEMALE DIFFERENTLY?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 1 years ago
   Hello, Rajan,
   To solve your problem, you should apply the below formulas:
   Count the number of Male: =COUNTIF($B$2:$B$12,"Male");
   Count the number of Female: =COUNTIF($B$2:$B$12,"Female")

   Please try, hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  rowed · 1 years ago
  I'm trying to count the number of cells in a given row that have the same text and formatting (ie same cell fill color). Can anyone help me with this issue? Thanks in advance
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  cris · 2 years ago
  hi. hope i can get help with the setting up the correct data table and how to extract specific information from the table. here are the variables:

  we have multiple products under several different categories
  we have multiple sales rep assigned to specific territories
  i need to track their individual sales per product
  i also need to break down their sales per month, quarter, and on an annual basis (still per category, product and area)
  i need to compare the data of their actual sales versus their targets

  what's the correct data set, and the correct formula for it? thanks

  with these, i can then make a pivot table out of the data table.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  MS · 2 years ago
  Can multiple arrays are possible 8n single countifs?

  Countifs(range,{criteria: criteria},range,{criteria: criteria}, range,{criteria: criteria})
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Josh · 1 years ago
   Yes but you need to ensure that you wrap a SUM() formula around your countif so that it totals the results that are applicable as per the countif.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Theo Bourgery · 2 years ago
  My column A contains a set of different categories. My column B contains dates as "1 October 2018", but my filter is by year ("2018").
  Both [ =SUMPRODUCT(--(A:A="Category x"),--(B:B="2018") ] and [ =COUNTIFS(A:A,"Category x",B:B,"2018) ] give me a result of zero, which is evidently incorrect. Could there by something wrong with my date filter?

  Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tafliard@gmail.com · 2 years ago
  I am not able to upload the image of my data. neither .png file nor .bmp file upload. Any advice anyone?
  thanks
  Dave U.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tafliard@gmail.com · 2 years ago
  I'm showing 3 tables. The middle table shows lab data. In my example, I want to count any platelet values (PLAT) that have a supporting event in the left table, with matching dates. My formula in Column M looks like this:

  SUM(COUNTIFS(C:C, J13, D:D, {"Thrombocytopenia","Platelet count decreased"}, E:E, "<="&EDATE(L13, 0), F:F, ">="&EDATE(L13, 0)) + COUNTIFS(C:C, J13, D:D, {"Thrombocytopenia","Platelet count decreased"}, E:E, "<="&EDATE(L13, 0), G:G, "AFTER"))

  This formula works; however, I must HARDCODE the values "Thrombocytopenia" and "Platelet count decreased". I would like it to work dynamically where it references Column Q, or perhaps cells Q10 and Q11, where it uses that text based on the matching lab name (e.g., PLAT). In essence, I'm looking for a nested OR statement that behaves dynamically within the middle of a COUNTIFS statement. Tricky..... maybe I need to learn how to use --SUMPRODUCT. Notice the NEUT lab test in the far right table which has 3 "events" that would be acceptable to find in the leftmost table... I would want them to be counted, eventually when I find a good formula.

  thanks - Dave U
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Susan · 2 years ago
  I have another request if possible, I am looking for a formula that will give me staff holiday cover, there are 5 people and each person has to cover at least one day over Christmas and New Year, each person has to give me what holiday entitlement they have left for the year so that I can calculate the cover.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Susan · 2 years ago
  Just wondering if you can help, I need a formula to decide a Pass or Fail as the result. The following data is in 6 columns with either a yes or no in them, if the results are all “yes” then this is a pass, if any one column has a “no” then this is a fail. I have tried various formulas with “IF” “AND” “OR” but nothing gives me what I am looking for. Thank you in advance.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 2 years ago
   Hello, Susan,
   To solve your problem, you can apply this formula:
   =IF((COUNTIF(B2:G2,"no")),"Fail","Pass")
   Change the cell references to your own.
   Hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ryogi9966@gmail.com · 2 years ago
  I have a work Count the students branch wise and course wise i have Ex. A1 course like B.tech or Diploma A2 Have Branch EEE,ECE and soon i want count diploma all banchs and btech all banchs any formula for that
  sheet enclosed
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Patricia · 2 years ago
  please assist. I want to count the number of blank columns next to a certain name.

  I am trying to use "=countifs", but struggling with the blank part...


  for example:
  column A Column B
  Lesley Nico
  Lesley Sipho
  Lesley
  Lesley Floyd
  Bronz Sam
  Bronz Gift
  Bronz
  Bronz

  Result should be:
  Lesley 1
  Bronz 2
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 2 years ago
   Hi, Patricia,
   To count all blank cells based on another column data, the below formula may help you, please try it.

   =COUNTIFS(A2:A15,"Lesley",B2:B15,"")

   Hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jason · 2 years ago
  Okay I'm soooo stuck with this formula. Here's what I have
  = SUMPRODUCT(--(F2:F77=FALSE),--(G2:G77=FALSE))

  Now I also have a column H. I need the formula to count if G and H are false but if I do
  = SUMPRODUCT(--(F2:F77=FALSE),--(G2:H77=FALSE))

  or
  = SUMPRODUCT(--(F2:F77=FALSE),--(G2:G77=FALSE)--(H2:H77=FALSE))

  it won't allow either. Please help!
  Thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 2 years ago
   Hi, Jason,
   The formula in this article you applied is based on the criteria "and", and your problem is to apply "or", so you can use the following formula to count all "FALSE" in the two columns:

   =SUM(COUNTIF(F2:G77,{"False"})).

   Please try it, hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Joxyz · 2 years ago
  Hi,

  I have a large document of data in the below format:

  Offer Start date End date
  Offer 1 12/08/2018 18/08/2018
  Offer 2 13/08/2018 26/08/2018
  Offer 3 13/08/2018 26/08/2018
  Offer 4 14/08/2018 01/09/2018
  Offer 5 20/08/2018 26/08/2018
  Offer 6 27/08/2018 08/09/2018
  Offer 7 09/08/2018 12/08/2018
  Offer 8 08/08/2018 18/08/2018

  I need to calculate a number of offers avaliable each week. The final document should be in the format below:

  WeekNum Start date End date Offer count
  31 30/07/2018 05/08/2018
  32 06/08/2018 12/08/2018
  33 13/08/2018 19/08/2018
  34 20/08/2018 26/08/2018
  35 27/08/2018 02/09/2018
  36 03/09/2018 09/09/2018
  37 10/09/2018 16/09/2018


  In theory, it's relatively easy. You can use COUNTIFS to calculate cells when the offer end date is between the week start date and week end date. The problem however is when offer lasts for more than 1 week. Eg. Offer 8 lasts until December 31 which means it needs to be counted as one every week from week 32 to week 53. Do you have any ideas how this could be calculated?


  Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Harry · 2 years ago
  Hello,

  Good day ...

  We have two results from an item number from different location

  that will show like
  Eg.
  C1 C2 C3
  item#123 Required Not Required not Required

  From this this 2 answers the final answer will be 'required' if required available on column

  If 'required' not available then answer will be 'Not Required'


  In final cell I would like to get one answer
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nandu · 2 years ago
  I have a column with Multiple names and i wanted to find the count of the names except a perticular name. Can some body help me??
  Column Values: a b a b c d e f a b a x y z (Here i want count of a & b & c) without using countif(A:A,"a")+countif(A:A,"b")+countif(A:A,"c").
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Hannah · 2 years ago
   =COUNTIFS(rng,"<>x",rng,"<>y")
   Where rng is the range e.g. A:A
   X or why is the thing you do not want to count
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    shravan · 2 years ago
    If the range is A:H, how can apply the formula..?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mario · 3 years ago
  lets say I have these values, 1 to 1.5 will be a 1, 1.6 to 3 will be a 2, 3.1 to 4.5 will be a 3 and 4.6 to 6 will be 4. How do I put that formula for several values, like lets say I have a list with 100 items and their values vary between 1 and 6. So every time I log in a number it will automatically give me the value. Thank you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alex · 3 years ago
  ColA, ColB

  Count Range is in ColB, nd Count Criteria is in Col A how can I count , pls give soln
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  akramwaseim · 3 years ago
  =IF(Working!C3=Working!B7,SUM(COUNTIFS(Gender,"Male",Category,{"Bombay","Pune"},Class,{"1","2","3","4"})))


  Am not getting the correct answer for this, getting output for only 1st criteria.

  *(Working - Sheet Name)

  Kindly help
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 3 years ago
   Hello, Waseem,
   Can you give an example of your problem?
   You can attach a screenshot here!
   Thank you!
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    akramwaseim · 3 years ago
    I dono its not uploading image, trying again,,
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    akramwaseim · 3 years ago
    Thanks for ua consideration... Below is the formula again..


    If B14 matches with A17, then I want the number of counts of 'Male' from Bombay and Pune and they should be in class 1 to class 4.. (For this answer should be 3, but am not getting that)

    =IF(B14=A17,SUM(COUNTIFS(Gender,"Male",Category,{"Bombay","Pune"},Class,{"1","2","3","4"})))
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  nk · 3 years ago
  I'm trying to find a formula that helps me tally how many unique numbers I have in column A for every row that has numerical value (a date) in column B. Column A has multiple duplicates. Column B also has text cells and blank cells. Is that even possible?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  David · 3 years ago
  I have a spreadsheet where I am trying to find a particular value in a column, from those that were found I need to find another value in another column, and a third column. Would this be COUNTIF calculation, how could I do this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  paulb · 3 years ago
  i'm trying to count the number of cells where the date is within a certain range, no problems, i have the formula =SUMPRODUCT((P8:P253>=DATEVALUE("1/7/2017"))*(P8:P253<=DATEVALUE("31/07/2017"))) also trying to count where the product of another cell is another condition, say A1, again no problems, i have =COUNTIF(E8:E253,"A1") but how do i combine the two as conditional where i get the number of cells between a certain date range that contain a specific entry? thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 3 years ago
   Hello, Paul,
   the following formula may help you:
   =SUMPRODUCT(--($B$2:$B$11>=$E$2), --($B$2:$B$11<=$E$3), --($A$2:$A$11=$E$1))
   please view the screenshot for the details, you should change the cell references to your need.

   Hope it can help you!
   Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  paul · 3 years ago
  i'm trying to count the number of cells where the date is within a certain range, no problems, i have the formula =SUMPRODUCT((P8:P253>=DATEVALUE("1/7/2017"))*(P8:P253<=DATEVALUE("31/07/2017"))) also trying to count where the product of another cell is another condition, say A1, again no problems, i have =COUNTIF(E8:E253,"A1") but how do i combine the two as conditional where i get the number of cells between a certain date range that contain a specific entry? thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sbetarice · 3 years ago
  I have a spreadsheet where I need to count column v if it is equal to "EQ" and if columns j thru u are blank.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  prasad · 3 years ago
  how to count a , b , c , d in excel . i want to count only a b d in excel not c .

  please tell formula
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   BASHIR AHMED · 3 years ago
   A
   B
   C
   D

   =COUNTIF(B2:B5,"A")+COUNTIF(B2:B5,"B")+COUNTIF(B2:B5,"D")
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shalini · 4 years ago
  SUMPRODUCT(COU NTIF(A:A,{C1;C1 &",*";"*,"&C1," *,"C1&",*"}))
  In this, C1 needs to be given in double quotes. Please check and verify
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  RANGYF · 4 years ago
  On formula =SUMPRODUCT(COUNTIF(range,{ "criteria";"criteria";"criteria";"criteria"…})), what if i want the content from some cell to form the criterias? Like this =SUMPRODUCT(COUNTIF(A:A,{C1;C1&",*";"*,"&C1,"*,"C1&",*"})), here i got syntax error. Seems it's illegal to use cell reference in {} array.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jesse · 4 years ago
  On formula =COUNTIFS(A2:A11,"KTE",B2:B11,">=200") above. Why can you not note cell "A2" as the criteria instead of spelling out KTE. I know in this example KTE is short but not the case in my sheet.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Stephen · 4 years ago
  In your example above, how to find order>=200 for product KTE and KTO but not using countifs(..."KTE"...) +countifs(..."KTO"...)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Lori · 4 years ago
  =COUNTIFS(B3:B109,"OPEN",I3:I109,"