Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Mewngofnodi  \/ 
x
or
x
Cofrestru  \/ 
x

or

Sut i gyfuno nifer o lyfrau gwaith yn un prif lyfr gwaith yn Excel?

Ydych chi erioed wedi bod yn sownd pan mae'n rhaid i chi gyfuno nifer o lyfrau gwaith yn brif lyfr gwaith yn Excel? Y peth mwyaf ofnadwy yw bod y llyfrau gwaith y mae angen i chi eu cyfuno yn cynnwys nifer o daflenni gwaith. A sut i gyfuno dim ond taflenni gwaith penodedig llyfrau gwaith lluosog mewn un llyfr gwaith? Mae'r tiwtorial hwn yn dangos sawl dull defnyddiol i'ch helpu chi i ddatrys y broblem fesul cam.


Cyfuno nifer o lyfrau gwaith I mewn i un llyfr gwaith â swyddogaeth Symud neu Gopïo

Os oes dim ond cwpl o lyfrau gwaith y mae angen eu cyfuno, gallwch ddefnyddio'r gorchymyn Symud neu Gopïo i symud neu gopïo taflenni gwaith o'r llyfr gwaith gwreiddiol i'r prif lyfr gwaith.

1. Agorwch y llyfrau gwaith y byddwch chi'n eu huno yn brif lyfr gwaith.

2. Dewiswch y taflenni gwaith yn y llyfr gwaith gwreiddiol y byddwch chi'n eu symud neu'n eu copïo i'r prif lyfr gwaith.

Nodiadau:

1). Gallwch ddewis nifer o daflenni gwaith nad ydynt yn gyfagos â dal y Ctrl allwedd a chlicio ar y tabiau dalen fesul un.

2). I ddewis nifer o daflenni gwaith cyfagos, cliciwch ar y tab dalen gyntaf, daliwch y Symud allwedd, ac yna cliciwch y tab dalen olaf i'w dewis i gyd.

3). Gallwch glicio ar dde ar unrhyw dab dalen, cliciwch ar Dewiswch Pob Dalen o'r ddewislen cyd-destun i ddewis yr holl daflenni gwaith yn y llyfr gwaith ar yr un pryd.

3. Ar ôl dewis y taflenni gwaith sydd eu hangen, cliciwch ar y dde ar y tab dalen, ac yna cliciwch Symud neu Gopïo o'r ddewislen cyd-destun. Gweler y screenshot:

4. Yna y Symud neu Gopïo deialog pops i fyny, yn y I archebu gwymplen, dewiswch y prif lyfr gwaith y byddwch chi'n ei symud neu'n copïo taflenni gwaith iddo. Dewiswch symud i ddiweddu yn y Cyn y ddalen blwch, gwiriwch y Creu copi blwch, ac yn olaf cliciwch y OK botwm.

Yna gallwch weld taflenni gwaith mewn dau lyfr gwaith wedi'u cyfuno'n un. Ailadroddwch y camau uchod i symud taflenni gwaith o lyfrau gwaith eraill i'r prif lyfr gwaith.


Cyfuno nifer o lyfrau gwaith neu ddalenni penodol o lyfrau gwaith â phrif lyfr gwaith gyda VBA

Os oes angen uno nifer o lyfrau gwaith yn un, gallwch gymhwyso'r codau VBA canlynol i'w gyflawni'n gyflym. Gwnewch fel a ganlyn.

1. Rhowch yr holl lyfrau gwaith rydych chi am eu cyfuno mewn un o dan yr un cyfeiriadur.

2. Lansio ffeil Excel (y llyfr gwaith hwn fydd y prif lyfr gwaith).

3. Gwasgwch y Alt + F11 allweddi i agor y Microsoft Visual Basic ar gyfer cymwysiadau ffenestr. Yn y Microsoft Visual Basic ar gyfer cymwysiadau ffenestr, cliciwch Mewnosod > Modiwlau, yna copïwch isod god VBA i mewn i ffenestr y Modiwl.

Cod VBA 1: Uno nifer o lyfrau gwaith Excel yn un

Sub GetSheets()
'Updated by Extendoffice 2019/2/20
Path = "C:\Users\dt\Desktop\dt kte\"
Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
 Do While Filename <> ""
 Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
   For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
   Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
 Next Sheet
   Workbooks(Filename).Close
   Filename = Dir()
 Loop
End Sub
	

Nodiadau:

1. Bydd y cod VBA uchod yn cadw enwau dalennau'r llyfrau gwaith gwreiddiol ar ôl uno.

2. Os ydych chi am wahaniaethu pa daflenni gwaith yn y prif lyfr gwaith a ddaeth o ble ar ôl uno, cymhwyswch y cod 2 VBA isod.

3. Os ydych chi am gyfuno taflenni gwaith penodol o'r llyfrau gwaith yn brif lyfr gwaith, gall y cod VBA 3 isod helpu.

Mewn codau VBA, “C: \ Defnyddwyr \ DT168 \ Pen-desg \ KTE \”Yw llwybr y ffolder. Yn y cod VBA 3, "Taflen1, Taflen3"yw taflenni gwaith penodedig y llyfrau gwaith y byddwch chi'n eu cyfuno i brif lyfr gwaith. Gallwch eu newid yn seiliedig ar eich anghenion.

Cod VBA 2: Uno Llyfrau Gwaith yn un (bydd pob taflen waith yn cael ei henwi â rhagddodiad enw ei ffeil wreiddiol):

Sub MergeWorkbooks()
'Updated by Extendoffice 2019/2/20
Dim xStrPath As String
Dim xStrFName As String
Dim xWS As Worksheet
Dim xMWS As Worksheet
Dim xTWB As Workbook
Dim xStrAWBName As String
On Error Resume Next
xStrPath = "C:\Users\DT168\Desktop\KTE\"
xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set xTWB = ThisWorkbook
Do While Len(xStrFName) > 0
  Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
  xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
  For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
  xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
  Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
  xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xMWS.Name & ")"
  Next xWS
  Workbooks(xStrAWBName).Close
  xStrFName = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Cod VBA 3: Uno taflenni gwaith penodedig o lyfrau gwaith yn brif lyfr gwaith:

Sub MergeSheets2()
'Updated by Extendoffice 2019/2/20
Dim xStrPath As String
Dim xStrFName As String
Dim xWS As Worksheet
Dim xMWS As Worksheet
Dim xTWB As Workbook
Dim xStrAWBName As String
Dim xI As Integer
On Error Resume Next

xStrPath = " C:\Users\DT168\Desktop\KTE\"
xStrName = "Sheet1,Sheet3"

xArr = Split(xStrName, ",")

Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set xTWB = ThisWorkbook
xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
Do While Len(xStrFName) > 0
Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
For xI = 0 To UBound(xArr)
If xWS.Name = xArr(xI) Then
xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.count)
Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.count)
xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xArr(xI) & ")"
Exit For
End If
Next xI
Next xWS
Workbooks(xStrAWBName).Close
xStrFName = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True

End Sub

4. Gwasgwch y F5 allwedd i redeg y cod. Yna mae'r holl daflenni gwaith neu daflenni gwaith penodol o'r llyfrau gwaith yn y ffolder benodol yn cael eu cyfuno â phrif lyfr gwaith ar unwaith.


Cyfuno sawl llyfr gwaith neu ddalen benodol o lyfrau gwaith yn hawdd i un llyfr gwaith

Yn ffodus, mae'r Cyfunwch llyfr gwaith cyfleustodau Kutools ar gyfer Excel yn ei gwneud hi'n llawer haws uno nifer o lyfrau gwaith yn un. Dewch i ni weld sut i gael y swyddogaeth hon i weithio wrth gyfuno nifer o lyfrau gwaith.

Cyn gwneud cais Kutools ar gyfer Excel, os gwelwch yn dda ei lawrlwytho a'i osod yn gyntaf.

1. Creu llyfr gwaith newydd a chlicio Kutools Plus > Cyfunwch. Yna deialog pops i'ch atgoffa y dylid arbed yr holl lyfrau gwaith cyfun ac na ellir defnyddio'r nodwedd ar lyfrau gwaith gwarchodedig, cliciwch ar y OK botwm.

2. Yn y Cyfuno Taflenni Gwaith dewin, dewiswch Cyfuno nifer o daflenni gwaith o lyfrau gwaith yn un llyfr gwaith opsiwn, ac yna cliciwch ar y nesaf botwm. Gweler y screenshot:

3. Yn y Cyfuno Taflenni Gwaith - Cam 2 o 3 blwch deialog, cliciwch y Ychwanegu > ffeil or Ffolder i ychwanegu'r ffeiliau Excel byddwch chi'n uno yn un. Ar ôl ychwanegu'r ffeiliau Excel, cliciwch y Gorffen botwm a dewis ffolder i achub y prif lyfr gwaith. Gweler y screenshot:

Nawr mae'r holl lyfrau gwaith wedi'u huno yn un.

O'i gymharu â'r ddau ddull uchod, Kutools ar gyfer Excel Mae ganddo'r manteision canlynol:

 • 1) Rhestrir yr holl lyfrau gwaith a thaflenni gwaith yn y blwch deialog;
 • 2) Ar gyfer y taflenni gwaith rydych chi am eu heithrio rhag uno, dim ond ei ddad-dicio;
 • 3) Mae taflenni gwaith gwag yn cael eu heithrio'n awtomatig;
 • 4) Ychwanegir enw'r ffeil wreiddiol fel rhagddodiad at enw'r ddalen ar ôl uno;
 • Am fwy o swyddogaethau'r nodwedd hon, ewch yma.

  Os ydych chi am gael treial am ddim (30 diwrnod) o'r cyfleustodau hwn, cliciwch i'w lawrlwytho, ac yna ewch i gymhwyso'r llawdriniaeth yn ôl y camau uchod.


Kutools ar gyfer Excel - Yn Eich Helpu Bob Amser i Orffen Gwaith Cyn Amser, Cael mwy o amser i fwynhau bywyd
Ydych chi'n aml yn cael eich hun yn chwarae dal i fyny â gwaith, diffyg amser i'w dreulio i chi'ch hun a'ch teulu?  Kutools ar gyfer Excel yn gallu'ch helpu chi i ddelio â phosau Excel 80% a gwella effeithlonrwydd gwaith 80%, rhoi mwy o amser i chi ofalu am deulu a mwynhau bywyd.
300 o offer datblygedig ar gyfer 1500 o senarios gwaith, gwnewch eich swydd gymaint yn haws nag erioed.
Nid oes angen fformiwlâu a chodau VBA ar gof mwyach, rhowch orffwys i'ch ymennydd o hyn ymlaen.
Gellir gwneud gweithrediadau cymhleth ac ailadroddus brosesu un-amser mewn eiliadau.
Gostyngwch filoedd o lawdriniaethau bysellfwrdd a llygoden bob dydd, ffarweliwch â chlefydau galwedigaethol nawr.
Dewch yn arbenigwr Excel mewn 3 munud, helpwch chi i gael eich cydnabod yn gyflym a dyrchafiad codi cyflog.
110,000 o bobl hynod effeithiol a 300+ o ddewisiadau cwmnïau byd-enwog.
Gwnewch eich $ 39.0 werth mwy na $ 4000.0 hyfforddiant eraill.
Treial llawn am ddim nodwedd 30 diwrnod. Gwarant Arian yn Ôl 60 Diwrnod heb reswm.

Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris · 2 months ago
  Hello!  I need to merge multiple files into one, that are password protected.  All source files use the same password.  What changes are needed to the first VBA script to merge the files without having to enter the password each time?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kedar Dahal · 6 months ago
  Hello any one can help me, I want to combine sheet 2 only from 5 different sheet, can you script for me.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Jyoti Singh · 4 days ago
   you can use Array function to copy the multiple sheets to combine in one file

   Sheets(Array("Sheet1","Sheet2")).copy
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  venkatesh · 11 months ago
  hai sir i want know code for copying multiple sheets in one excel to multiple excels
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Jyoti Singh · 4 days ago
   Sheets(Array("Sheet1","Sheet2")).copy
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  venkatesh · 11 months ago
  hai sir i want know code for copying multiple sheets in one excel to multiple excels
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  noelle · 1 years ago
  how to use VBA code 1 to amend and make it runs to combine all the .xlsx files into one excel file and each excel spreedsheet tab in the combined excel file should be named as original file name.thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Steve · 1 years ago
  What part of VBA code 3 specifies the name of the worksheet to be copied?

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rajni bala · 1 years ago
  sir i want to compile different worksheets from different workbook into one master sheet
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Good day,
   I recommend the first option "Combine multiple worksheets from workbooks into one worksheet" of the Combine feature in Kutools for Excel to handle this work.
   You can open the below hyperlink for more details of this option:
   https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-combine-worksheets-into-one.html#a1
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rangaswamy · 1 years ago
  Hi, While combining the worksheets from different workbooks, I want it to be paste special values. How to do that?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  RameshPK · 1 years ago
  Hello Sir,
  When I run the VBA code 1, as per the instructions given. The script ran without any errors. but I could see in the master file
  1) each xls file from the directory got created 2 times in the master workbook.
  2) if master file name falls in between the other sheet names (ex: file1.xls, file2.xls, file3_master.xls, file4.xls ... ) then file4.xls is not being added into the file3_master.xls file.
  file1, file2 got created 2 times...

  Please help how to address this ?

  Thank you,
  Ramesh
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sippika Kwatra · 1 years ago
  In VBA 2 option my sheet names as Name.xlsx - Can we remove .xlsx?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ai · 1 years ago
  hello, vba code 3 isn't worked with me. can anyone help me? i'm using excel 2016. the code hasn't error. but, it can't worked. thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ltrung · 2 years ago
  Hello, can anyone advise me please if it is possible to combine workbooks NOT into the one where I have(run) the button with VBA macro BUT to a completely different new workbook? So basically I would like to know if it is possible to create a macro in VBA that would create new workbook(file) with combined data from other workbooks? Would greatly appreciate your help! Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gerdy · 2 years ago
  Say you want to combine workbooks by fives or twos or tens. So basically, if you have 50 workbooks and you want to combine them by fives, you'll have 10 workbooks, each having 5 workbooks worth of data by the end of it. How do you tweak this data?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  shashank · 2 years ago
  VBA Code2 is working but the sheet names are "Consolidated"1,2 and so on not the original workbook names, How can I get the sheet names as original workbook names. Pls anyone help me..
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Good day,
   After applying the above VBA 2, the original worksheets' information (the workbook names) will be added to the corresponding worksheet names as prefix.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Treb · 2 years ago
  Tanx for this, it helps me a lot... looking forward for more help from you. God bless you always.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  dezignextllc@gmail.com · 2 years ago
  I like using this technique better than using traditional "3D Formula" techniques in Excel.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   I’m glad I could help ^_^
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jonel · 2 years ago
  Note: This VBA code can merge the entire workbooks into the master workbook, if you want to combine specified worksheets of the workbooks, this code will not work.

  Can we have the module for VBA that above scene will work,
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Jonel,
   The following code can help you solve the problem. You need to replace folder path and "Sheet1, Sheet3" with the specified folder path and worksheets as you need.

   Sub MergeSheets2()
   Dim xStrPath As String
   Dim xStrFName As String
   Dim xWS As Worksheet
   Dim xMWS As Worksheet
   Dim xTWB As Workbook
   Dim xStrAWBName As String
   Dim xI As Integer
   On Error Resume Next

   xStrPath = " C:\Users\DT168\Desktop\KTE\"
   xStrName = "Sheet1,Sheet3"

   xArr = Split(xStrName, ",")

   Application.ScreenUpdating = False
   Application.DisplayAlerts = False
   Set xTWB = ThisWorkbook
   xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
   Do While Len(xStrFName) > 0
   Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
   xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
   For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
   For xI = 0 To UBound(xArr)
   If xWS.Name = xArr(xI) Then
   xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.count)
   Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.count)
   xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xArr(xI) & ")"
   Exit For
   End If
   Next xI
   Next xWS
   Workbooks(xStrAWBName).Close
   xStrFName = Dir()
   Loop
   Application.ScreenUpdating = True
   Application.DisplayAlerts = True

   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris · 3 years ago
  When I run this, each sheet in the new workbook is being named based off of the sheet names of the original document rather than the filenames. Any idea what I might be doing wrong?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Chris,
   If you want to distinguish which worksheets in the master workbook came from where after merging, please apply the below VBA code to solve the problem.

   Sub MergeWorkbooks()
   Dim xStrPath As String
   Dim xStrFName As String
   Dim xWS As Worksheet
   Dim xMWS As Worksheet
   Dim xTWB As Workbook
   Dim xStrAWBName As String
   On Error Resume Next
   xStrPath = "C:\Users\DT168\Desktop\KTE\"
   xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
   Application.ScreenUpdating = False
   Application.DisplayAlerts = False
   Set xTWB = ThisWorkbook
   Do While Len(xStrFName) > 0
   Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
   xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
   For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
   xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
   Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
   xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xMWS.Name & ")"
   Next xWS
   Workbooks(xStrAWBName).Close
   xStrFName = Dir()
   Loop
   Application.ScreenUpdating = True
   Application.DisplayAlerts = True
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Owen · 3 years ago
  It didnt work for me then I realized my files are .xlsx, so added the missing "x" to the Filename line.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Justin · 3 years ago
  This worked for me but I had to make sure I have to put "\" at the end of my path. Initially, I didn't have it and it wouldn't work.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Simona Pandele · 3 years ago
  The VBA code isn't working for me. I have entered my path but is there anything else that I need to customize to make it run? I can't easily see what else I might need to enter.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Good day,
   Please make sure you have put "\" at the end of your path. Thanks for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  janu · 3 years ago
  code not worked can anyone help me
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Daniela · 3 years ago
  Big thanks! It was just what I needed
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gavin · 3 years ago
  This doesn't seem to mention the easiest method (at least for a limited number of sheets): simply drag the tab at the bottom of each sheet to the new workbook.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nahid · 3 years ago
  Hello All, please help me.

  I have one old worksheet list with their email address and one new worksheet, how can I merge this two list and take the duplicates and have the one with email address from duplicates
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Muhammad · 3 years ago
   Use the remove duplicates option in Excel 2016

   https://support.office.com/en-us/article/Filter-for-unique-values-or-remove-duplicate-values-ccf664b0-81d6-449b-bbe1-8daaec1e83c2
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tanner Markley · 3 years ago
  Thank you for providing the VBA code!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  · 4 years ago
  Hi everyone,

  First of all I have to tell that I have no experience with Macro (VBA Codes). However what I need is related to this. Maybe you guys could help me with it.

  I have a workbook and in this workbook there are 10 worksheets. The first 9 Sheets have the same order of the coloumns of titles and in these columns there are names, dates, percentages of Project Status, comments to Projects etc.. As I said the columns have the same order just the name of the worksheets (for different Teams in the Organisation) are different.

  In Addition to this I have to merge all the worksheets and have them in another sheet which is called "Übersicht" (Overview). However there is a different column in the sheet and it's between "Nr." and "Thema" columns (which are in A1 and A2 in all the 9 Sheets) and this different column called "Kategorie" (in A2 in Übersicht-Overwiev sheet). As this column is between These the order is like this "Nr. (A1), Kategorie (A2) and Thema (A3).....".So this category column (Kategorie) should be empty except this all the Information should be merged into this sheet. And also when there is a Change or update in any worksheet, the Information in "Übersicht" (Overview) sheet needs to update by itself. How can I do this?

  I hope I explained it well. Thanks a lot in advance!

  I wish you merry Christmas and a happy new year!

  oduff
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Snow · 4 years ago
  Thank you for the VB code it has helped me with my job to make it easy.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James Gibson · 4 years ago
  When merging multiple Excel files, how can I get the merge routine to skip the first row on all but the first worksheet (so that only data are in the merged file, not variable names with each new Excel worksheet that gets added to the merged data set)?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  adamwgrise@gmail.com · 4 years ago
  By the way, I'm using Excel 2016 and here's the code I have, which seems to work correctly:

  Sub mergeFiles()
  Dim numberOfFilesChosen, i As Integer
  Dim tempFileDialog As FileDialog
  Dim mainWorkbook, sourceWorkbook As Workbook
  Dim tempWorkSheet As Worksheet

  Set mainWorkbook = Application.ActiveWorkbook
  Set tempFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  tempFileDialog.AllowMultiSelect = True

  numberOfFilesChosen = tempFileDialog.Show

  For i = 1 To tempFileDialog.SelectedItems.Count

  Workbooks.Open tempFileDialog.SelectedItems(i)

  Set sourceWorkbook = ActiveWorkbook

  For Each tempWorkSheet In sourceWorkbook.Worksheets
  tempWorkSheet.Copy after:=mainWorkbook.Sheets(mainWorkbook.Worksheets.Count)
  Next tempWorkSheet

  sourceWorkbook.Close
  Next i

  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  adamwgrise@gmail.com · 4 years ago
  This code is great. One question.

  The team I'm building a workbook for gets data from several external sources, and many of the sheets appear similar and have the same name. This makes it hard to identify the sources of data just by looking at the sheets. However, each workbook will have a different file name.

  For example, if I pull in three files: Book1, Book2, Book3, and each of them has two sheets: SheetA, SheetB... After all is said and done, there isn't a clear way to distinguish which sheets came from where, since the sheet names will just be: SheetA, SheetB, SheetA (2), SheetB (2), SheetA (3), SheetB (3).

  Instead if they could be renamed to SheetABook1, SheetBBook1, SheetABook2, SheetBBook2, etc. they'd be more identifiable. Is there a way to have the VBA tack on the file name to the existing sheet names?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   adamwgrise@gmail.com · 4 years ago
   Update: I have discovered that there is *just* enough variance in column headers such that I can identify which is which, and from there I can rename the sheets based on those properties. It appears that will work for now, but I'd be curious if it's still possible to do what I'd originally thought.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jay · 4 years ago
  Run-time error '1004':
  Copy method of worksheet class failed
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  kevin · 4 years ago
  I am using the code below to combined sheet 1 of multiple workbooks, but now I actually need to combine sheet 2 of multiple work books. Can any one please help me with what I need to change on the coding to combine sheet 2 instead of sheet 1.

  Sub MergeFilesWithoutSpaces()
  Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
  Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
  Dim Filename As String, Wkb As Workbook
  Dim CopyRng As Range, Dest As Range
  Dim RowofCopySheet As Integer ThisWB = ActiveWorkbook.Name

  path = "c:\Test\"

  RowofCopySheet = 2

  Application.EnableEvents = False
  Application.ScreenUpdating = False

  Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
  Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
  If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
  Do Until Filename = vbNullString
  If Not Filename = ThisWB Then Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
  Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
  Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
  CopyRng.Copy
  Dest.PasteSpecial xlPasteFormats
  Dest.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
  Application.CutCopyMode = False 'Clear Clipboard'
  Wkb.Close False

  End If

  Filename = Dir()

  Loop

  End Sub
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   dekeyser1976@gmail.com · 3 years ago
   Hi, I run into an syntaxis error while I execute this code (I also need just to combine sheet 1 from around 250 seperate .xls files into one file). I am not a VBA specialist.


   This below pops up in yellow.
   Sub MergeFilesWithoutSpaces()

   Another question: do I need to replace the "c:\test\"path by my path where these 250 .xls are stored?
   Any other modifications to this code?


   Much appreciated!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hitesh · 4 years ago
  i want to combine data from multiple work books (excel file) whc includes 8 sheets
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Lawrance · 4 years ago
  Error Line: Workbooks.Open Filename:=
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ibra · 4 years ago
  how can I copy specific same cells for expamle (between A1-A15 for each excel sheet )from different files and paste all of them into a worksheet?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shuk · 4 years ago
  Hi All
  I have successfully imported couple of excel spread sheets in one sheet by using below mentioned vb script:

  Sub GetSheets()
  Path = "Z:\.....\reports\"
  Filename = Dir(Path & "*.xls")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop

  However can anyone help me refining above script on how to import both the formats i.e. ".xls" and ".xlsx" of excel spread sheet by using single vb script.

  Any help would be much appreciated.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   shuk · 4 years ago
   Got the solution for using both the formats i.e. ".xls" and ".xlsx" of excel spread sheet and code is given below:

   Sub GetSheet()
   Dim temp As String
   Path = "Z:\.....\reports\"
   Filename = Dir(Path & "*.xl??")
   Do While Filename ""
   Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
   temp = ActiveWorkbook.Name
   ActiveSheet.Name = ActiveSheet.Name
   ActiveWorkbook.Sheets(ActiveSheet.Name).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
   Workbooks(Filename).Close
   Filename = Dir()
   Loop
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shuk · 4 years ago
  I have used below mentioned script and it was successful :-)

  Sub GetSheets()
  Dim temp As String
  Path = "Z:\.....\"
  Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
  temp = ActiveWorkbook.Name
  ActiveSheet.Name = temp
  ActiveWorkbook.Sheets(temp).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub

  However facing issue with two different format of excel spread sheets i.e. [b]"xls"[/b] and [b]"xlsx"[/b] which i would like to import. Any help would be greatly appreciated.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Johnny Bravo · 4 years ago
  When I click Finish for Combine Worksheets step 3 of 3,
  it asks me to save a file name,
  and then it just sits there.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kevin Coutts · 4 years ago
  THE FOLLOWING CODE WORKED FOR ME IN EXCEL 2016. YOU NEED TO SPECIFY YOUR OWN DIRECTORY IN PLACE OF THE ONE I USED. IN MY CASE THE WERE REQUIRED IN THIS LINE (CONTRARY TO WHAT SOME OTHERS USED ABOVE): Do While Filename "".

  THE CODE THAT WORKED FOR ME FOLLOWS (I EMPLOYED THE STEPS OUTLINED IN THE ORIGINAL POST TO CREATE THIS CODE):


  Sub GetSheets()
  Path = "C:\Users\Kevin\Documents\Combine Excel Workbooks\Workbooks to Combine\"
  Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=False
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Lawrance · 4 years ago
   Hi,


   When execute the above script Workbooks.Open Filename:= shows error expected statment. Could you please helpw me to resolve the issue
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Lawrance · 4 years ago
   Hi All,


   When I execute the above script it shows Line 6 Char 27 Expected Statement. Could you please help me to resolve the issue.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ma Hi · 4 years ago
  Thanks to every one,I have tried this program and it was helpful, I had 30 excel files and I wanted to merge them in "bahmann.xlsx".
  Sub GetSheets()
  Path = "C:\Users\16262\Desktop\bahman\"--- you have to put "\" at the end of your path
  Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=False
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=Workbooks("bahmann.xlsx").Sheets(1)
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  E nic · 4 years ago
  Several excel files to merge using access?
  There are several files on the network.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jan Drozd · 4 years ago
  Recently we we're solving this task for customer with more than 2000 different information types, hundreds of source excel files. They wanted to merge them into one big sheet to wok with.

  As a part of this work, we've developer Excel Stats Merger app: https://www.jandrozd.eu/products/excel-stats-merger/ - it does not require MS Office to do the job. You simply define merging rules and then process your files.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mohideen · 4 years ago
  HI , I have multiple Excel File (single sheet) different folder with password protection. i want end of the day combine all data to one Master file. Every time I have to Enter password and open the file and copy paste to master file.. Kindly help me with VBA code for this please.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  kannan · 5 years ago
  THANKS FOR THIS VALUABLE FORMULA....
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Mohideen · 4 years ago
   HI , I have multiple Excel File (single sheet) different folder with password protection. i want end of the day combine all data to one Master file. Every time I have to Enter password and open the file and copy paste to master file.. Kindly help me with VBA code for this please.[quote name="kannan"]THANKS FOR THIS VALUABLE FORMULA....[/quote]
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  pat · 5 years ago
  I followed the instructions but when I Run a screen opens that lists Macros. I select GetSheets and Run but nothing happens.

  Sub GetSheets()
  Path = "G:\COM\Diabetes Center\Pat\Time Sheets\My time Sheet 2013"
  Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  BWANG · 5 years ago
  Thanks. With some changes, the following works for me:

  Sub GetSheets() 'make sure the module is created in the current Excel spreadsheet "Weather data 201611.xlsx", not the "Personal.xlsb"
  Path = "C:\Weather Data\201611\" 'remember to change the file location here
  Filename = Dir(Path & "*.csv") ' .csv is the type of file while we wanted to open, change to xls or xlsx if required
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=False 'Depending on the files which we want to open, if it is a read only file then change to ReadOnly:=True
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=Workbooks("Weather data 201611.xlsx").Sheets(1) 'Remember to change the file name to the file name while is new open for this module. Make sure the type match as well
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rakesh G.B.Groups · 5 years ago
  i want to mix or update a excel file by a old file data and new file data
  please suggest me command

  Thank you
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  wackiemark · 5 years ago
  hello can anyone please help me with this problems in different codes.

  1.) copy all sheets in selected workbooks in a folder and paste it to current workbook. and if the worksheets have same sheetname, it will add a number e.g (1) on the side of the sheetname.

  2.) copy specific worksheet in selected workbooks and paste to current workbook, and if the worksheets have same sheetname, it will add a number e.g (1) on the side of the sheetname.

  thank you in advance
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashwath · 5 years ago
  Hello, I tried this code for combining the files and it worked well. However I have a situation where in I have to combine the data from different sheets of multiple files in to one master file with multiple sheets.

  For ex: I have 10 different file and each file has data in Sheet 1 and Sheet 2. I want to create a consolidate data in to one master and all data from sheet 1 of multiple files should be consolidated in one sheet 1 of master and sheet 2 in sheet of master. Can this be done?