Skip i'r prif gynnwys

Sut i ddewis y gwerth uchaf neu isaf yn Excel?

Rywbryd efallai y bydd angen i chi ddarganfod a dewis y gwerthoedd uchaf neu isaf mewn taenlen neu ddetholiad, fel y swm gwerthu uchaf, y pris isaf, ac ati. Sut ydych chi'n delio ag ef? Mae'r erthygl hon yn dod â rhai awgrymiadau anodd i chi ddarganfod a dewis y gwerthoedd uchaf a'r gwerthoedd isaf mewn detholiadau.


Darganfyddwch y gwerth uchaf neu isaf mewn detholiad gyda fformwlâu


I gael y nifer fwyaf neu leiaf mewn ystod:

Rhowch y fformiwla isod i mewn i gell wag rydych chi am gael y canlyniad:

Get the largest value: =Max (B2:F10)
Get the smallest value: =Min (B2:F10)

Ac yna pwyswch Rhowch allwedd i gael y nifer fwyaf neu leiaf yn yr ystod, gweler y screenshot:


I gael y 3 rhif 3 neu'r lleiaf mewn amrediad:

Weithiau, efallai yr hoffech chi ddod o hyd i'r 3 rhif mwyaf neu'r lleiaf o daflen waith, yr adran hon, byddaf yn cyflwyno fformwlâu i chi ddatrys y broblem hon, gwnewch fel a ganlyn:

Rhowch y fformiwla isod mewn cell:

Get the largest 3 values: =LARGE(B2:F10,1)&", "&LARGE(B2:F10,2)&", "&LARGE(B2:F10,3)
Get the smallest 3 values: =SMALL(B2:F10,1)&", "&SMALL(B2:F10,2)&", "&SMALL(B2:F10,3)

 • Awgrym: Os ydych chi am ddod o hyd i'r 5 rhif mwyaf neu leiaf, does ond angen i chi ddefnyddio'r ac i ymuno â'r swyddogaeth MWYAF neu BACH fel hyn:
 • =LARGE(B2:F10,1)&", "&LARGE(B2:F10,2)&", "&LARGE(B2:F10,3)&","&LARGE(B2:F10,4) &","&LARGE(B2:F10,5)

Awgrymiadau: Rhy anodd cofio'r fformwlâu hyn, ond os oes gennych chi'r Testun Auto nodwedd o Kutools for Excel, mae'n eich helpu chi i arbed yr holl fformiwlâu sydd eu hangen arnoch chi, a'u hailddefnyddio ar unrhyw le ar unrhyw adeg ag y dymunwch.     Cliciwch i lawrlwytho Kutools for Excel!


Darganfyddwch ac amlygwch y gwerth uchaf neu isaf mewn detholiad gyda Fformatio Amodol

Fel rheol, mae'r Fformatio Amodol gall nodwedd hefyd helpu i ddarganfod a dewis y gwerthoedd n mwyaf neu leiaf o ystod o gelloedd, gwnewch fel hyn:

1. Cliciwch Hafan > Fformatio Amodol > Rheolau Uchaf / Gwaelod > Y 10 Eitem Uchaf, gweler y screenshot:

2. Yn y Y 10 Eitem Uchaf blwch deialog, nodwch nifer y gwerthoedd mwyaf yr ydych am ddod o hyd iddynt, ac yna dewiswch un fformat ar eu cyfer, ac mae'r n gwerthoedd mwyaf wedi'u hamlygu, gweler y screenshot:

 • Awgrym: I ddarganfod ac amlygu'r gwerthoedd n isaf, does ond angen i chi glicio Hafan > Fformatio Amodol > Rheolau Uchaf / Gwaelod > Gwaelod 10 Eitem.

Dewiswch bob un o'r gwerth uchaf neu isaf mewn detholiad sydd â nodwedd bwerus

Mae Kutools for Excel's Dewiswch Gelloedd sydd â Gwerth Max a Min bydd yn eich helpu nid yn unig i ddarganfod y gwerthoedd uchaf neu isaf, ond hefyd dewis pob un ohonynt gyda'i gilydd mewn detholiadau.

Awgrym:I gymhwyso hyn Dewiswch Gelloedd sydd â Gwerth Max a Min nodwedd, yn gyntaf, dylech lawrlwytho'r Kutools for Excel, ac yna cymhwyswch y nodwedd yn gyflym ac yn hawdd.

Ar ôl gosod Kutools for Excel, gwnewch fel hyn:

1. Dewiswch yr ystod y byddwch chi'n gweithio gyda hi, yna cliciwch Kutools > dewiswch > Dewiswch Gelloedd sydd â Gwerth Max a Min ..., gweler y screenshot:

3. Yn y Dewiswch Gelloedd sydd â Gwerth Max a Min blwch deialog:

 • (1.) Nodwch y math o gelloedd i'w chwilio (fformwlâu, gwerthoedd, neu'r ddau) yn y Edrych mewn blwch;
 • (2.) Yna gwiriwch y Uchafswm gwerth or Isafswm gwerth yn ôl yr angen;
 • (3.) A nodwch y cwmpas y mae'r mwyaf neu'r lleiaf yn seiliedig arno, yma, dewiswch Cell.
 • (4.) Ac yna os ydych chi am ddewis y gell baru gyntaf, dewiswch y Cell gyntaf yn unig opsiwn, i ddewis yr holl gelloedd sy'n cyfateb, dewiswch Pob cell opsiwn.

4. Ac yna cliciwch OK, bydd yn dewis yr holl werthoedd uchaf neu werthoedd isaf yn y dewis, gweler y sgrinluniau canlynol:

Dewiswch yr holl werthoedd lleiaf

Dewiswch yr holl werthoedd mwyaf

Dadlwythwch a threial am ddim Kutools for Excel Nawr!


Dewiswch y gwerth uchaf neu isaf ym mhob rhes neu golofn gyda nodwedd bwerus

Os ydych chi am ddarganfod a dewis y gwerth uchaf neu isaf ym mhob rhes neu golofn, bydd y Kutools for Excel hefyd yn gallu gwneud ffafr i chi, gwnewch fel a ganlyn:

1. Dewiswch yr ystod ddata rydych chi am ddewis y gwerth mwyaf neu'r lleiaf. Yna cliciwch Kutools > dewiswch > Dewiswch Gelloedd sydd â Gwerth Max a Min i alluogi'r nodwedd hon.

2. Yn y Dewiswch Gelloedd sydd â Gwerth Max a Min blwch deialog, gosodwch y gweithrediadau canlynol yn ôl yr angen:

4. Yna cliciwch Ok botwm, dewisir yr holl werth mwyaf neu leiaf ym mhob rhes neu golofn ar unwaith, gweler sgrinluniau:

Y gwerth mwyaf ym mhob rhes

Y gwerth mwyaf ym mhob colofn

Dadlwythwch a threial am ddim Kutools for Excel Nawr!


Dewis neu dynnu sylw at bob cell sydd â'r gwerthoedd mwyaf neu leiaf mewn ystod o gelloedd neu bob colofn a rhes

Gyda Kutools for Excel's Dewiswch Gelloedd gyda Gwerthoedd Max & Min nodwedd, gallwch ddewis neu dynnu sylw at yr holl werthoedd mwyaf neu leiaf o ystod o gelloedd, pob rhes neu bob colofn yn ôl yr angen. Gweler y demo isod.    Cliciwch i lawrlwytho Kutools for Excel!


Erthyglau gwerth cymharol neu werth lleiaf mwy cymharol:

 • Dod o Hyd i A Cael Y Nfed Gwerth Mwyaf Heb Dyblygu Yn Excel
 • Yn nhaflen waith Excel, gallwn gael y gwerth mwyaf, yr ail neu'r nawfed mwyaf trwy gymhwyso'r swyddogaeth Fawr. Ond, os oes gwerthoedd dyblyg yn y rhestr, ni fydd y swyddogaeth hon yn hepgor y dyblygu wrth echdynnu'r nawfed gwerth mwyaf. Yn yr achos hwn, sut allech chi gael y nawfed gwerth mwyaf heb ddyblygu yn Excel?
 • Dewch o Hyd i'r Nfed Gwerth Unigryw Mwyaf / Lleiaf yn Excel
 • Os oes gennych chi restr o rifau sy'n cynnwys rhai dyblygu, i gael y nawfed gwerth mwyaf neu leiaf ymhlith y rhifau hyn, bydd y swyddogaeth Fawr a Bach arferol yn dychwelyd y canlyniad gan gynnwys y dyblygu. Sut allech chi ddychwelyd y nawfed gwerth mwyaf neu leiaf gan anwybyddu'r dyblygu yn Excel?
 • Tynnu sylw at y Gwerth Mwyaf / Isaf Ym mhob Rhes neu Golofn
 • Os oes gennych lawer o golofnau a data rhesi, sut allech chi dynnu sylw at y gwerth mwyaf neu isaf ym mhob rhes neu golofn? Bydd yn ddiflas os byddwch chi'n nodi'r gwerthoedd fesul un ym mhob rhes neu golofn. Yn yr achos hwn, gall y nodwedd Fformatio Amodol yn Excel wneud ffafr i chi. Darllenwch fwy i wybod y manylion.
 • Swm 3 Gwerth Mwyaf neu Leiaf XNUMX Mewn Rhestr O Excel
 • Mae'n gyffredin i ni adio ystod o rifau trwy ddefnyddio'r swyddogaeth SUM, ond weithiau, mae angen i ni grynhoi'r rhifau 3, 10 neu n mwyaf neu leiaf mewn ystod, gall hon fod yn dasg gymhleth. Heddiw, rwy'n cyflwyno rhai fformiwlâu i chi i ddatrys y broblem hon.

Offer Cynhyrchiant Swyddfa Gorau

Nodweddion Poblogaidd: Darganfod, Amlygu neu Adnabod Dyblygiadau   |  Dileu Rhesi Gwag   |  Cyfuno Colofnau neu Gelloedd heb Colli Data   |   Rownd heb Fformiwla ...
Super-edrych: VLookup Meini Prawf Lluosog    VLookup Gwerth Lluosog  |   VLookup Ar Draws Taflenni Lluosog   |   Edrych Niwlog ....
Rhestr gwympo Uwch: Creu Rhestr Gollwng yn Gyflym   |  Rhestr Gollwng Dibynnol   |  Rhestr Gollwng Aml-ddewis ....
Rheolwr Colofn: Ychwanegu Nifer Penodol o Golofnau  |  Symud Colofnau  |  Toglo Statws Gwelededd Colofnau Cudd  |  Cymharwch Ystodau a Cholofnau ...
Nodweddion dan Sylw: Ffocws ar y Grid   |  Golwg Dylunio   |   Bar Fformiwla Mawr    Rheolwr Llyfr Gwaith a Thaflen   |  Llyfrgell Adnoddau (Testun Auto)   |  Dewiswr Dyddiad   |  Cyfuno Taflenni Gwaith   |  Amgryptio/Dadgryptio Celloedd    Anfon E-byst trwy Restr   |  Hidlo Super   |   Hidlo Arbennig (hidlo mewn print trwm/italig/strikethrough...) ...
15 Set Offer Gorau12 Testun offer (Ychwanegu Testun, Dileu Cymeriadau,...)   |   50 + Siart Mathau (Siart Gantt,...)   |   40+ Ymarferol Fformiwlâu (Cyfrifwch oedran yn seiliedig ar ben-blwydd,...)   |   19 mewnosod offer (Mewnosod Cod QR, Mewnosod Llun o'r Llwybr,...)   |   12 Trosi offer (Rhifau i Eiriau, Trosi arian cyfred,...)   |   7 Uno a Hollti offer (Rhesi Cyfuno Uwch, Celloedd Hollt,...)   |   ... a mwy

Supercharge Eich Sgiliau Excel gyda Kutools for Excel, a Phrofiad Effeithlonrwydd Fel Erioed Erioed o'r blaen. Kutools for Excel Yn cynnig dros 300 o nodweddion uwch i hybu cynhyrchiant ac arbed amser.  Cliciwch Yma i Gael Y Nodwedd Sydd Ei Angen Y Mwyaf...

tab kte 201905


Office Tab Yn dod â rhyngwyneb Tabbed i Office, ac yn Gwneud Eich Gwaith yn Haws o lawer

 • Galluogi golygu a darllen tabbed yn Word, Excel, PowerPoint, Cyhoeddwr, Mynediad, Visio a Phrosiect.
 • Agor a chreu dogfennau lluosog mewn tabiau newydd o'r un ffenestr, yn hytrach nag mewn ffenestri newydd.
 • Yn cynyddu eich cynhyrchiant 50%, ac yn lleihau cannoedd o gliciau llygoden i chi bob dydd!
Comments (39)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, any idea why this formula does not work: =MAX(B5,B8,B11,B14)-MIN(B5,B8,B11,B14)

=MAX(B5:B14)-MIN(B5:B14) works but I want just the four cells, not the whole range...
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

The formula should work. Is there anything wrong with the data type?

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, can u help me. i got some problem on how to retrieve which outlet got lowest growth percentage since the percentage got duplicate value

for example

PEN001 -83.33%
PEN002 -83.33%
PEN003 -92.31%
PEN004 -100.00%
PEN005 -100.00%

I'm using index match min (lowest) & small (for 2nd lowest), but the result will return PEN004 for both condition which is the lowest and 2nd lowest
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

To ignore the duplicate values and only count unique values, you can use the formula below:
=INDEX(A1:A6,MATCH(SMALL(IF(ISNUMBER(B1:B6),IF(ROW(B1:B6)=MATCH(B1:B6,B1:B6,0),B1:B6)),2),B1:B6,0))

In the above formula, A1:A6 is the list of PEN00N, B1:B6 is the list of percentages, 2 means to get the 2nd lowest value.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/2nd_unique_lowest_value.png

Note that this formula works for unique values only, which means it will only return the first value if there are duplicates.

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Cześć,

Potrzebuje poznać sposób na rozbudowanie komendy max/min by w docelowej komórce pokazywała wartość wraz z kolorem komórki.

Przykład
mam 3 dostawców z różnymi cenami tych samych produktów (produkty pionowo, dostawcy poziomo)
Dostawcy są przykładowo w kolumnach E,F,G i każdemu przydzieliłem inny kolor, który obowiązuje również ceny danego dostawcy.
W komórkach H chciałbym by pokazała się najniższa cena wraz z kolorem danego dostawcy.

dzięki!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Let's say the table is as shown below, you could use Excel's Conditional formatting to get the result you want:
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/example.png

1. Enter =MIN(E1:G1,I1) in cell H1, and then copy the formula to below cells.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/get-min.png
2. Selet the list H1: H5, and then on the Home tab, click Conditional Formatting > New rule.
3. In the dialog box, selet Use a formula to determine which cells to format; Enter =$H1=$E1; And then click on Format to choose the background color of cell E1.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/create-rule.png
4. Repeat the step 3 to create rules for other background colors: =$H1=$F1 > light blue; =$H1=$G1 > light green; ...

Now, your table should look like this:
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/result.png

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
I have a table and I need to sum the columns(which I have done) then I need to find the lowest value (which I have done) how do I display the column title of the lowest value?

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, could you please show me a screenshot of your data?

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Amanda

Ca marche !!!! 😀 🤩 👌
Merci vraiment

Puis-je vous demander de nouveau votre aide ?
Voici la formule que je recherche

A1 A2 A3 A4
Chien Colibri Renard OK
Chat Renard Chien OK
Souris Chien Lion Non
Colibri Ecureuil Marmotte Non
Eléphant Colibri Chat OK

Si en A3 on retrouve les mots des colonnes A1 et A2 alors la colonne A4 indique OK
Si en A3 on ne retrouve pas les mots des colonnes A1 et A2 alors la colonne A4 indique Non

Merci encore pour votre aide très précieuse pour une débutante en excel

Bonne journée
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, I don't quite understand why did you asign OK to the first and second rows, since I don't see that the third value is the same as the first or second one.

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Amanda,

Je vous ai renvoyé le fichier à l'adresse mail indiquée : à l'instant

Merci encore une fois de votre aide.

Bien cordialement
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

I tried your excel file in the French enviorment, please use =IF(A1=MAX($A$1:$A$4);1;0).
The seperator should be ";" instead of "," 😅
(If the formula does not work, use SI instead of IF)

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Amanda

Ne pouvons joindre de fichier sur le site, j'ai répondu au mail que vous m'avez envoyé et j'y ai joins le fichier excel
Vous pourrez voir ainsi que cela me mets en erreur.

Merci encore de votre aide

Bien cordialement
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Did you send the excel file to ?
I did not receive any messages about the issue. Could you please send that again?
Also, I think the .xlsx file is supported to upload here. If you want, you can just upload it here in a comment.

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
En premier lieu merci pour tout ça j'y ai trouvé plein plein de soluces.
Ma question est la suivante
J'ai une colonne avec des chiffres

26.56250
25.10400
26.29101
27.66667

Et je voudrais en parallèle une formule qui va me dire non seulement le nombre le plus élevé (ça j'ai trouvé dans vos explications) mais que cette colonne indique 1 pour le chiffre le plus élevé.
Voici un exemple

26.56250 = 0
25.10400 = 0
26.29101 = 0
27.66667 = 1

Pensez-vous que cela soit possible et si oui via quelle formule ?

Je vous remercie encore et par avance en + 😄

Bien cordialement
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Let's say the four values are in range A1:A4, you can enter the below formula in B1:
=IF(A1=MAX($A$1:$A$4),1,0)
And then drag the fill handle down to apply the formula to below cells.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/return-1-if-max.png

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Amandine
Tout d'abord merci pour cette réponse.
Malheureusement cela ne fonctionne pas <font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">😞</font></font>

J'ai le message d'erreur habituel
Pouvez-vous m'aider encore une fois ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Can tell me what error it is? I noticed that you are using French, so please try SI instead of IF: =SI(A1=MAX($A$1:$A$4),1,0)

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Good day
I have difficulty with excel and don't know the exact names of what I want but will give it a try ?

1. I have 4 Colom's A, B, C, D, =MAX()
9, 2, 4, 1,
I want a formula that include the A,B,C,D, for instance, want the formula to include the "A" and "9" as well like A9?


2 A, B, C, D,
9, 8, 9, 2,
I also need a formula for if there is 2 (or 3 or even 4) equals highs, where I can "A9" and "C9" selected as highest ?

3 base on this information how can I create an automated report for the login user once they have selected the highest value ?

4. Maybe this is not the place to ask, but how can I create a time limit for the usage of the excel workbook that expires after 30 minutes and automatically email the report
to the login user?

5. lastly the report that the user will receive is in word format

Thank you so much
Have a wonderful day
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I write a formula to find the smallest percentage in these 3 columns and return the value as LAG Alt or GDF or DEL?
LAG ALT -5% GDF -32% DEL 28%

In example above LAG ALT is the smallest percent/Choice I would want
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, the value to be compared and text string have to be in two cells for excel to compre. I have wrote a formula to get the result you want: =INDEX(A2:C2,MATCH(MIN(ABS(A3:C3)),ABS(A3:C3),0)) Please refer to the screenshot to see how it works. For more details about the formula, please click the link below. I only added ABS function (to get the absolute value) to the formula listed in the article: https://www.extendoffice.com/excel/formulas/excel-get-information-corresponding-to-minimum-value.html
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations