Nghastell Newydd Emlyn

Mynediad offer DB

  Defnyddiwr Anhysbys
  Dydd Gwener, 05 2022 Awst
  1 atebion
  Ymweliadau 8.3K
0
Pleidleisiau
Dadwneud
A allwch chi wneud offeryn ychwanegu ar gyfer MS Access? Rwy'n cael arth o amser. Yr wyf yn mewnforio ffeil .csv MAWR i Access sy'n cynnwys > 4 miliwn o resi o ddata. Mae tri o'r meysydd rydw i'n eu mewnforio rywsut yn mewnforio fel "Dwbl" yn Mynediad felly mae'n ychwanegu 2 ddegolyn at y rhifau yn y 3 colofn hyn. (( Rwyf hefyd yn dosrannu'r ffeil yn ffeiliau llai y gallaf weithio gyda nhw yn Excel ac mae gen i Kutools ond ni allaf ddod o hyd i ateb ar gyfer y mater hwn yno. Rwy'n gwneud rhai diweddariadau i'r ffeiliau xlsx llai ac yna rwy'n eu hail-fewnforio yn ôl i mewn Mynediad ac atodi'r cyfan i un bwrdd mawr y byddaf wedyn yn allforio allan mewn fformat .csv))) Mae'r colofnau hyn yn "dyddiadau" ond nid ydynt wedi'u fformatio ar yr allbwn gwreiddiol fel dyddiadau, ac oherwydd bod cymaint o resi - mynediad yw'r unig beth y gallaf ei ddefnyddio i geisio trin y ffeil. Fodd bynnag - DIM DIM dwi'n ei wneud yn Mynediad sy'n cadw'r degolion rhag ymddangos pan fyddaf yn ei allforio yn ôl i fformat .csv. Mae'r 'dyddiadau' yn y golofn yn edrych fel hyn: 4302023 (sef Ebrill 30, 2023) ac mae angen imi ei ddangos gyda sero blaenllaw ar gyfer DIM OND misoedd Jan-thru-Medi. Mae ei angen arnaf i edrych fel hyn yn Mynediad a'i allforio i edrych yr un ffordd â; 04302023 i csv. Yr hyn y mae'n ei wneud yw allforio gyda |04302023.00| yn fy allforio pibell-amffiniedig i .csv. NEU mae'n allforio fel 4302023 - heb y sero blaenllaw ar gyfer misoedd Ionawr i Medi. :( HELP!!!! Dydw i ddim yn ysgrifennu cod felly ni allaf wneud llawer mwy ...
1 flwyddyn yn ôl
·
#3007
0
Pleidleisiau
Dadwneud
Hi 'na,

Diolch yn fawr am eich ymddiriedaeth a'ch amser. Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid oes gennym gynllun i wneud ychwanegiad ar gyfer MS Access.

Os oes gennych gwestiynau am Excel, Word neu Outlook, peidiwch ag oedi cyn postio yma :D

Amanda
  • Tudalen:
  • 1
Ni wnaed unrhyw atebion i'r swydd hon eto.