Skip i'r prif gynnwys

Pane Llywio - Rhestrwch Daflenni, Llyfrau Gwaith, Colofnau, Enwau a mewnosodwch destun auto yn Excel

Awdur: Zhoumandy Wedi'i Addasu Diwethaf: 2022-06-15

Kutools ar gyfer Excel

Yn rhoi hwb i Excel Gyda 300+
Nodweddion pwerus

Os oes sawl llyfr gwaith agored sy'n cynnwys dwsinau o daflenni gwaith, bydd newid rhwng y llyfrau gwaith a chanfod y daflen waith benodol yn treulio llawer o amser. Gyda chymorth Kutools ar gyfer Excel's Panelau Navigation cyfleustodau, gallwch weld yr holl lyfrau gwaith a agorwyd a'u taflenni gwaith yn y cwarel llywio yn gyflym ac yn gyfleus. Mewn llaw arall, gellir rhestru enwau ystod teitlau llyfr gwaith gweithredol a cholofn taflen waith weithredol hefyd yn y cwarel. Ar yr un pryd, Panelau Navigation yn darparu Testun Auto nodwedd i ychwanegu eich fformiwlâu arfer, lluniau, siartiau, ystodau ac ati ar gyfer ailddefnyddio, yn ogystal â Darganfod ac Amnewid Uwch nodwedd i ddarganfod a disodli gwerthoedd mewn nifer o daflenni gwaith a llyfrau gwaith.


Gweld beth all Pane Llywio Excel helpu:

 • Rhestrwch yr holl lyfrau gwaith agored: gallwch glicio yn gyflym i lywio rhwng yr holl lyfrau gwaith agored (cliciwch am fanylion);
 • Rhestrwch yr holl daflenni gwaith: bron i 10 gwaith yn gyflymach i'w llywio rhwng tabiau dalen (cliciwch am fanylion);
 • Cadw a rhestru fformwlâu / lluniau / siartiau / ystodau arfer fel cofnodion Auto Text i'w hailddefnyddio trwy un clic yn unig (cliciwch am fanylion);
 • Darganfyddwch a disodli gwerthoedd mewn nifer o daflenni gwaith a nifer o lyfrau gwaith (cliciwch am fanylion);
 • Rhestrwch yr holl golofnau (yn y daflen waith weithredol): gallwch glicio ar y llythyr colofn i fynd yn gyflym i'r golofn benodol yn y daflen waith weithredol (cliciwch am fanylion);
 • Rhestrwch yr holl enwau (yn y llyfr gwaith gweithredol): cliciwch ar yr enw a byddwch chi'n cael eich llywio i union safle'r enw (cliciwch am fanylion);
 • Rhestrwch niferoedd y taflenni gwaith: ychwanegu bar statws ar gyfer niferoedd yr holl daflenni, taflenni gweladwy a thaflenni cudd y llyfr gwaith cyfredol (cliciwch am fanylion);
 • Botwm Toglo: toglo'r holl daflenni / colofnau cudd i fod yn weladwy ac yn anweledig;
 • Arddangos taflenni gwaith cudd yn y cwarel Llyfr Gwaith a Thaflenni;
 • Arddangos ystodau enw cudd yn Pane Manager Name;
 • Rhagolwg Cofnodion Testun Auto yn y cwarel neu mewn cwarel rhagolwg arnofio;
 • Defnyddiwch y cwarel Dod o Hyd ac Amnewid gyda llwybrau byr (cliciwch am fanylion)
 • Toglo rhwng botwm dwy ddalen ddiweddaraf: newid rhwng dim ond dwy ddalen yn ôl ac ymlaen;
 • Botwm Adnewyddu: adnewyddwch holl wybodaeth y cwarel llywio;
 • Bar sgrolio: yn ei gwneud hi'n rhugl i sgrolio'r rhestr o hyd at i lawr; yn union fel y ffordd rydych chi'n gwneud wrth bori trwy'r tudalennau gwe;
 • Pan fyddwch chi'n newid sawl taflen trwy ddefnyddio'r tab dalen o Excel, gallwch hefyd aros yn safle penodol y ddalen honno yn y Pane Llywio;
 • Neidio'n hawdd o un ddalen (llyfr gwaith, colofn neu ystod enw) i un arall trwy glicio ar yr eitem gyfatebol yn y cwarel;
 • Po fwyaf o daflenni gwaith (colofnau) rydych chi'n gweithio gyda nhw, y cyflymaf y gall y broses fod wrth ddefnyddio cwarel Llywio.

Cliciwch Kutools >> Llywio i alluogi'r Panelau Navigation, gweler y screenshot:

cwarel llywio saethu kte22


Tab Gwaith a Thaflen: Rhestrwch yr holl lyfrau gwaith sydd wedi'u hagor a'u taflenni gwaith

Gyda'r tab Llyfr Gwaith a Thaflen, gallwch lywio'n gyflym rhwng llyfrau gwaith a thaflenni gwaith.

Gallwch ddefnyddio'r cwarel Llywio fel a ganlyn:

taflenni llyfrau gwaith llywio saethu kte22 1

1. Cliciwch Llywio ar y Kutools tab i alluogi'r Panelau Navigation, a bydd clicio arno eto yn cau'r Panelau Navigation.

2. Cliciwch   botwm i alluogi'r Llyfr Gwaith a Thaflen pane.

3. Rhestrir yr holl lyfrau gwaith a agorwyd yma, cliciwch i lywio rhwng yr holl lyfrau gwaith a agorwyd. Gallwch glicio ar y botwm i gau'r llyfr gwaith yn ôl yr angen.

4. Botymau uwchben y rhestr o lyfrau gwaith agoriadol:

 • Trefnu Llyfrau Gwaith yn nhrefn esgynnol: Pwyswch y botwm hwn a fydd yn didoli'r holl lyfrau gwaith agoriadol yn nhrefn esgynnol, ac yn pwyso eto i adfer trefn ddidoli wreiddiol.
 • Trefnu Llyfrau Gwaith yn nhrefn ddisgynnol: Pwyswch y botwm hwn i ddidoli'r holl lyfrau gwaith agoriadol mewn trefn ddisgynnol, a phwyswch eto i adfer y drefn ddidoli wreiddiol.
 • Offer Llyfr Gwaith: Cliciwch arno i gael mynediad cyflym at gyfleustodau yn y Llyfr Gwaith grŵp ar y Kutools Byd Gwaith tab.
 • Adnewyddu: Bydd yn adnewyddu gwybodaeth y Pane Llywio.

5. Rhestrir holl daflenni gwaith y llyfr gwaith cyfredol yma, cliciwch i lywio rhwng taflenni gwaith.

6. Botymau uwchben y rhestr o daflenni gwaith:

 • Toglo i guddio / cuddio'r holl daflen (nau) cudd.: bydd un clic yn toglo'r holl daflenni gwaith cudd i fod yn weladwy, a chlicio eto bydd yn toglo'r holl daflenni gwaith gweladwy i fod yn anweledig.
 • Dangoswch ddalen (nau) cudd yn y cwarel taflen waith: Bydd un clic yn toglo'r holl daflenni gwaith cudd i fod yn weladwy yn y Pane Taflenni Gwaith, a bydd clicio eto yn cuddio'r taflenni gwaith hyn o'r rhestr o daflenni gwaith.
 • Yn arddangos statws amddiffyn y daflen waith yn y cwarel taflen waith: Bydd un clic yn marcio'r holl daflenni gwaith a ddiogelir, a bydd clicio eto yn cuddio'r statws amddiffyn.
 • Offer Dalennau: Cliciwch arno i gael mynediad cyflym at gyfleustodau yn y Taflen Waith grŵp ar y Kutools Byd Gwaith tab.
 • Toglo rhwng botwm dwy ddalen ddiweddaraf: newid rhwng dim ond dwy ddalen yn ôl ac ymlaen.

7. Gallwch hidlo'r daflen waith allan trwy alluogi'r Hidlo swyddogaeth a nodi enw'r ddalen yn ôl yr angen.

8. Cliciwch ar y dde ar unrhyw enw taflen waith i arddangos dewislen cyd-destun taflenni gwaith.

9. taflenni llyfrau gwaith llywio saethu kte22 13: Yn arddangos cyfanswm yr holl daflenni gwaith, taflenni gweladwy a thaflenni cudd ar far statws cwarel Kutools.


Tab Llyfrgell Adnoddau: Arbedwch fformiwlâu, lluniau, siartiau ac ati ar gyfer eu hailddefnyddio

autotext llywio ergyd 1

Ar ôl clicio Kutools > Llywio i alluogi'r Panelau mordwyo, Gallwch:

1. Cliciwch   botwm i alluogi'r Llyfrgell Adnoddau pane.

2. Rhestrir enwau grwpiau llyfrgell adnoddau yma, gallwch greu grŵp, is-grwpiau newydd a dileu unrhyw grŵp nad oes angen i chi eu defnyddio.

3. Botymau uwchben y rhestr o grwpiau:

 • Ychwanegu grŵp: Cliciwch i ychwanegu grŵp gwreiddiau newydd neu is-grŵp i'r grŵp cyfredol a ddewiswyd.
 • Ail-enwi'r grŵp llyfrgell adnoddau cyfredol: ailenwi enw grŵp dethol y llyfrgell adnoddau.
 • Adnewyddu: bydd yn adnewyddu gwybodaeth Pane'r Llyfrgell Adnoddau.

4. Cliciwch autotext llywio ergyd 12  cyn enw grŵp i ehangu'r grŵp hwn, a chlicio autotext llywio ergyd 13  cyn i enw grŵp gwympo'r grŵp hwn.

5. Rhestrir holl gofnodion llyfrgell adnoddau grŵp dethol yma.

6. Botymau uwchben y rhestr o gofnodion llyfrgell adnoddau:

 • Ychwanegu cynnwys dethol i'r Llyfrgell Adnoddau: cliciwch y botwm hwn i ychwanegu cynnwys a ddewiswyd ar hyn o bryd i baen y Llyfrgell Adnoddau.
 • Dangos rhagolwg yn rhestr y Llyfrgell Adnoddau: bydd clic yn dangos y cofnodion llyfrgell adnoddau arferol yn y cwarel Llyfrgell Adnoddau.
 • Dangos rhagolwg fel y bo'r angen o gofnod y Llyfrgell Adnoddau: Cliciwch i'w alluogi, ac yna rhowch y cyrchwr wrth gofnod y llyfrgell adnoddau, bydd y rhagolwg symudol yn ymddangos i chi ei weld yn gliriach.

7. Gallwch hidlo cofnodion y llyfrgell adnoddau trwy alluogi'r Hidlo blwch gwirio a nodi enw mynediad y llyfrgell adnoddau yn ôl yr angen.

Gwybod mwy o fanylion am y Llyfrgell Adnoddau swyddogaeth, darllenwch yr erthygl hon: Yn hawdd creu a mewnosod cofnod Llyfrgell Adnoddau yn Excel.


Tab Rheolwr Rheolwr: Rhestrwch holl enwau ystod y llyfr gwaith cyfredol a galluogwch i olygu

Gyda hyn Rheolwr Enw cwarel, mae holl enwau amrediad y llyfr gwaith gweithredol wedi'u rhestru yn y cwarel, a gallwch chi wneud gweithrediadau o'r fath: creu ystod enwau newydd, golygu'r ystod a enwir, dileu ystod enwau, ac ati.

rheolwr enw llywio saethu kte22 1

Ar ôl clicio Kutools > Llywio i alluogi'r Panelau mordwyo, Gallwch:

1. Cliciwch   botwm i agor y Rheolwr enw pane.

2. Rhestrir yr holl enwau amrediad yn y llyfr gwaith gweithredol yma, cliciwch i lywio rhwng enwau.

3. Botymau yn y cwarel hwn:

 • Creu enwau o'r dewis: ag ef, gallwch greu enwau amrediad lluosog yn gyflym yn seiliedig ar labeli rhes neu golofn.
 • Enw newydd: Cliciwch y botwm hwn i ychwanegu enw amrediad newydd yn ôl yr angen.
 • Golygu Enw: Yn hyn Golygu Enw blwch, gallwch ailenwi'r enw amrediad a ddewiswyd a newid cyfeirnod cell yr enw amrediad.
 • Dileu Enw: dilëwch yr enw amrediad a ddewiswyd fel y dymunwch.
 • Rheolwr Enw: cliciwch y botwm hwn i agor y Rheolwr Enw blwch deialog.
 • Arddangos enw cudd: Mae pwyso'r botwm yn dangos yr enwau cudd ac yn eu cuddio eto pan fydd y botwm yn bownsio.
 • Adnewyddu: bydd yn adnewyddu gwybodaeth yr ystodau Enw.

4. Gallwch hidlo enw amrediad penodol trwy alluogi'r Hidlo swyddogaeth a nodi'r enwau amrediad sydd eu hangen arnoch chi.

5. Yn y Golygu Enw adran, gallwch ailenwi'r enw amrediad a ddewiswyd yn yr adran Enw blwch i'ch angen, a newid cyfeirnod enw'r amrediad yn y Yn cyfeirio at blwch testun. A chlicio botwm i ganslo'r newidiadau, a chlicio botwm i achub y newidiadau.

Yma, byddaf yn cyflwyno ichi ddefnydd y Creu enwau o'r dewis nodwedd yn y cwarel rheolwr Enw.

Gan dybio bod gennych labeli rhes a cholofn eisoes yn eich taflen waith, a nawr eich bod am greu enwau amrediad yn seiliedig ar y labeli hyn, mae'r Creu enwau o'r dewis gall nodwedd eich helpu i greu enwau amrediad lluosog yn gyflym ac yn hawdd.

Dewiswch eich amrediad yr ydych am greu enwau amrediad, ac yn y cwarel rheolwr Enw, cliciwch botwm yn y rhuban uchaf, ac yn y Creu Enwau o Ddethol blwch deialog, gwiriwch yr opsiynau rydych chi am eu defnyddio, gweler y screenshot:

Ac yna cliciwch OK i gau'r ymgom hon, ac mae'r enwau amrediad wedi'u creu yn seiliedig ar y labeli rhes a cholofn yn y Rheolwr enw cwarel, gweler y screenshot:


Tab Rhestr Colofnau: Rhestrwch enwau colofnau a theitlau'r daflen waith gyfredol

Mae adroddiadau Rhestr Colofnau gall cwarel yn y cwarel Llywio restru enwau colofnau a theitlau'r daflen waith gyfredol.

rhestr colofn llywio saethu 1

Ar ôl clicio Kutools > Llywio i alluogi'r Panelau mordwyo, Gallwch:

1. Tab Rhestr Colofnau: cliciwch y botwm hwn i alluogi'r cwarel Rhestr Golofnau.

2. Rhestrwch holl deitlau colofnau'r daflen waith gyfredol yma, cliciwch ar y rhestr colofnau fydd yn llywio rhwng colofnau.

3. Botymau yn y cwarel hwn:

 • : Gall grŵp o saethau helpu i symud y golofn i fyny neu i lawr i unrhyw safle. 
 • Toglo i guddio / cuddio'r holl golofn (au) cudd: bydd un clic yn toglo'r holl golofnau cudd i fod yn weladwy, a chlicio eto bydd yn toglo'r holl golofnau gweladwy i fod yn anweledig.
 • Adnewyddu: bydd yn adnewyddu gwybodaeth y cwarel Rhestr Golofnau.

4. Rhestrwch golofnau penodol yn yr ystod a ddewiswyd.

5. Gallwch hidlo'r colofnau allan trwy dicio'r Hidlo blwch gwirio a nodi enw'r golofn yn ôl yr angen.

6. Cliciwch rhestr colofn llywio saethu 7 i guddio'r golofn gysylltiedig yn y ddalen weithredol, a chlicio rhestr colofn llywio saethu 8 i ddangos y golofn gysylltiedig yn y ddalen weithredol.


Advanced Find and Replace Tab: darganfyddwch a disodli gwerthoedd mewn nifer o daflenni gwaith a llyfrau gwaith

saethu llywio uwch darganfyddwch amnewid 1

Ar ôl clicio Kutools > Llywio i alluogi'r Panelau mordwyo, Gallwch:

1. Tab Canfod ac Amnewid Uwch: cliciwch y botwm hwn i alluogi'r cwarel Darganfod ac Amnewid Uwch.

2. Newid rhwng Dod o hyd i tab a Disodli tab.

3. Teipiwch yr allweddeiriau chwilio (a rhoi testun yn eu lle os oes angen) yn seiliedig ar eich anghenion.

4. Nodwch y darganfyddiad neu'r cwmpas newydd: Pob llyfr gwaith, llyfr gwaith gweithredol, taflenni dethol, taflen weithredol, a dewis.

5. Dewiswch y cyfan neu dad-ddewiswch yr holl lyfrau gwaith neu daflenni gwaith agoriadol.

6. Nodwch y cyfeiriad chwilio: Yn ôl rhesi neu Yn ôl colofnau.

7. Nodwch y cwmpas chwilio arbennig: fformwlâu, gwerthoedd celloedd, sylwadau, hypergysylltiadau, neu deitlau siart.

8. Ticiwch y Achos Cyfatebol opsiwn i alluogi chwilio achos-sensitif.

9. Ticiwch y Cydweddu Cell Gyfan opsiwn i alluogi union chwiliad.

10. Dewch o Hyd i Bawb: cliciwch y botwm hwn i ddod o hyd i werthoedd penodol yn y cwmpas chwilio penodedig.

11. Rhestrir canlyniadau chwilio neu ganlyniadau newydd yma.

12. Mae canlyniadau chwilio yn cael eu grwpio yn ôl taflenni gwaith a llyfrau gwaith. Cliciwch saethu llywio uwch darganfyddwch amnewid 7  cyn taflen waith neu lyfr gwaith i gwympo'r holl ganlyniadau chwilio yn y daflen waith neu'r llyfr gwaith, a chlicio saethu llywio uwch darganfyddwch amnewid 8  i ehangu'r holl ganlyniadau chwilio yn y daflen waith neu'r llyfr gwaith.

13.   Dileu: Cliriwch yr holl ganlyniadau chwilio.

14. Cliciwch   i arnofio’r cwarel Darganfod ac Amnewid Uwch yn y gweithle, a chlicio   i gwympo'r meysydd chwilio.

I wybod mwy o fanylion am y nodwedd, edrychwch ar y Darganfod ac Amnewid Uwch cyfleustodau.


Nodiadau:

1. Stopiwch agor yn awtomatig Panelau Navigation wrth lansio Excel trwy glicio Kutools > Llywio.

2. Ehangu, lleihau, neu binio'r Pane Llywio

Ar ôl actifadu'r cwarel Llywio, mae'r cwarel llywio yn arddangos fel arfer. Nawr gallwch glicio ar y  botwm i leihau'r cwarel Llywio. Pan fydd y cwarel Llywio yn lleihau, gallwch glicio ar y  botwm i'w ehangu, ac yna cliciwch ar y  botwm i'w binio.
pin cwarel llywio saethu kte22 4

3. Yn y Opsiynau Llywio, gallwch chi osod y gweithrediadau canlynol:

Cliciwch Opsiynau Llywio botwm i fynd i'r Opsiynau Llywio deialog, gweler y screenshot:

(1.) Dangos nifer y taflenni gwaith:

Os ydych yn edrych ar y Dangoswch gyfrif y ddalen (nau) yn y rhestr dalennau blwch, arddangosir cyfanswm y taflenni gwaith, taflenni gwaith gweladwy a thaflenni gwaith cudd yn y bar Statws. Gweler y screenshot:

(2.) Gan ddefnyddio allwedd llwybr byr (Win + Shift + A) i toglo rhwng y ddwy ddalen ddiwethaf:

Gallwch chi gymhwyso'r Ennill + Shift + A. allwedd llwybr byr i toglo rhwng y ddwy ddalen olaf os gwiriwch Gan ddefnyddio Win + Shift + A i newid rhwng y ddwy ddalen olaf opsiwn, gweler y screenshot:

(3.) Gosod ar gyfer rhagolygon o gofnodion Llyfrgell Adnoddau:

Os ydych yn edrych ar y Defnyddiwch ffontiau mawr wrth ragolwg cofnod testun math Llyfrgell Adnoddau opsiwn, bydd pob math o gofnod llyfrgell adnoddau yn cael ei ragolwg mewn ffont mawr. Gweler y screenshot:
opsiynau llywio saethu 5

(4.) Gosodiadau ar gyfer rheolwr Enw:

Arddangos golygydd enw yn y rheolwr enw: os gwiriwch yr opsiwn hwn, bydd y golygydd Enw yn cael ei arddangos yn y cwarel rheolwr Enw, fel arall, bydd yn cael ei guddio.

(5.) Cymhwyso'r cwarel Dod o Hyd ac Amnewid gyda llwybrau byr:

Gallwch gymhwyso'r Darganfod ac Amnewid Uwch swyddogaeth Kutools ar gyfer Excel gyda llwybrau byr Ctrl + F or Ennill + Shift + Q. heb agor y Panelau Navigation. Gweler y screenshot:

Gallwch chi nodi'ch cwmpas chwilio diofyn ar gyfer y Darganfod ac Amnewid Uwch swyddogaeth y Pane Llywio Kutools. Gweler y screenshot:

(5.) Rhannwch y nodwedd hon i'ch ffrind neu gyfryngau cymdeithasol

Gallwch glicio ar yr eicon rhannu opsiynau llywio saethu kte22 8 i rannu'r nodwedd Pane Llywio hon i'ch ffrind trwy e-bost, neu ei rhannu â chyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter, Linkedin, a Weibo.
opsiynau llywio saethu kte23 10


Demo: Pane Llywio: Rhestrwch yr holl lyfrau gwaith sydd wedi'u hagor a'u taflenni gwaith, enwau amrediad ar unwaith:

Kutools ar gyfer Excel: gyda mwy na 300 o nodweddion defnyddiol, yn rhad ac am ddim i geisio heb unrhyw gyfyngiad mewn 30 diwrnod. Dadlwythwch a threial am ddim Nawr!

Offer Cynhyrchaeth a Argymhellir
Gall yr offer canlynol arbed eich amser a'ch arian yn fawr, pa un sy'n iawn i chi?
Tab Swyddfa: Defnyddio tabiau defnyddiol yn eich Swyddfa, fel ffordd Chrome, Firefox a New Internet Explorer.
Kutools ar gyfer Excel: Mwy na 300 o Swyddogaethau Uwch ar gyfer Excel 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 ac Office 365.

Kutools ar gyfer Excel

Dim ond un o swyddogaethau pwerus 300 o Kutools ar gyfer Excel yw'r swyddogaeth a ddisgrifir uchod.

Cynllun ar gyfer Excel(Office) 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 ac Office 365. Dadlwythiad a defnydd am ddim am 30 diwrnod.

Llun sgrin o Kutools ar gyfer Excel

btn darllen mwy      btn lawrlwytho     prynu btn

Comments (7)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
how to generate all permutations withouth repetition in kutools with 13 names of soccer clubs and 2 words da and nu , si y no, and, par and impar?
This comment was minimized by the moderator on the site
Add please the ability to save the full formatting of the Charts added to the AutoText. I, for example, lost the settings of the number format in the row and color settings.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,
Thanks for the feedback. We may try to enhance it in the upcoming versions.
This comment was minimized by the moderator on the site
The Navigation Pane is one of the best ideas for improving user interaction with excel. Thank you very much!
It would be great, if you can add the following improvements:


a. in the list of sheets the possibility of filtering by the color of the tab (choose from the available ones);


b. In the column list in a separate column, indicate whether the filter is installed on it (yes, no), and at the bottom of the list, display the form window as in the list of names. In it, display the installed filter on the selected column. Something similar is implemented in the FilterMate add-in (https://www.excelcampus.com/filter-mate/). It is also very convenient to jump to the next filtered column by one button. I'll be glad to see you have such features, so as not to keep many add-ins in the Excel interface.


c. In the list of columns, add a search by name option.
This tool is especially relevant when using wide tables. The search will help to speed up the work.

d. In the auto-text with formulas, please make it possible to display the text of the formulas title of the auto-text when the preview is turned off. Give the opportunity to make a really convenient library of formulas. Pictures now take up a lot of space on the screen and flipping a long list of formulas is not very convenient. The instrument has great potential in this part, but you miss its possibilities.


e. In AutoText, make it possible to change the formulas of the previously saved AutoText.
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks for your feedback. We have recorded it, and we will try to enhance it in the upcoming versions.
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Yes, sure. You can use the Ctrl+PageUp, and Ctrl+PageDown to navigate between sheets.
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a quick way to navigate between the task pane and an open Excel worksheet with keyboard shortcuts? I love the optionality offered by the Navigation Pane, but I find it annoying having to use my mouse to jump to different sheets in the Navigation Pane since I don't use my mouse for anything else in Excel. If there is a keyboard shortcut for this it would make it 1000x better.
There are no comments posted here yet
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations