Skip i'r prif gynnwys

Ynghylch ExtendOffice

At ExtendOffice, rydym yn ymroddedig i hybu cynhyrchiant eich swyddfa drwy ein cyfres gynhwysfawr o offer meddalwedd uwch a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer Excel, Word, ac Outlook. Wedi'i sefydlu yn 2008, mae ein hymrwymiad bob amser wedi bod i esblygu a gwella ein cynnyrch yn ddi-baid i gyd-fynd ag anghenion deinamig ein cwsmeriaid. Yn cael ei ymddiried gan dros 600,000 o ddefnyddwyr ledled y byd, rydym yma i gefnogi eich holl anghenion.

Ein cynnyrch blaenllaw, Kutools ar gyfer Excel, yn ychwanegiad Excel cadarn sy'n integreiddio dros 300 o swyddogaethau uwch sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael ag amrywiaeth o senarios gwaith cymhleth. O ddadansoddi data i gynhyrchu adroddiadau, mae Kutools wedi'i anelu at gynyddu effeithlonrwydd defnyddwyr yn sylweddol trwy symleiddio tasgau bob dydd.

Yn ogystal, mae ein portffolio cynnyrch hefyd yn cynnwys offer gwella ar gyfer Word (Kutools am Word) ac Outlook (Kutools ar gyfer Rhagolwg), pob un wedi'i saernïo er hwylustod ac effeithiolrwydd, i wella llifoedd gwaith ac effeithlonrwydd eich swyddfa.

ein Partner

Intel yw ein partner marchnata llwyfan caledwedd AI byd-eang unigryw, sy'n cwmpasu CPUs, GPUs, ac NPUs. Rydym wedi optimeiddio perfformiad yn benodol ar gyfer SoC Intel.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, neu os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni trwy'r dulliau canlynol:

Nodyn: Oherwydd natur fyd-eang ein busnes a pharthau amser ac ieithoedd amrywiol ein cleientiaid, rydym yn annog yn gryf estyn allan atom trwy e-bost . Mae hyn yn sicrhau y gallwn roi'r ymateb mwyaf meddylgar ac amserol i chi, waeth beth fo'r lleoliad.
Cymorth Technegol:
Materion sy'n Gysylltiedig â Threfn:
Adr. Bug: Canllawiau adroddiadau nam
Cyfryngau Cymdeithasol:

Cysylltwch â Ni'n Uniongyrchol

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod i gysylltu â ni’n uniongyrchol: