Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Mewngofnodi  \/ 
x
or
x
Cofrestru  \/ 
x

or

ExtendOffice Canolfan Gymorth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, problemau, neu awgrymiadau, peidiwch ag oedi Cysylltwch â ni!
Neu ceisiwch ddefnyddio'r ExtendOffice Cwestiynau Cyffredin Robot i ddod o hyd i'r ateb. Cliciwch ExtendOffice robot.

Rydym yn croesawu pob cwestiwn, adborth ac adroddiadau nam. Os ydych chi'n cael problem, fel rheol mae angen y wybodaeth ganlynol arnom:

Disgrifiad byr o'r mater a sut y gellir ei ailadrodd (os yw'n berthnasol).
Eich system weithredu (Windows 8, Windows 7, ac ati) a gwybodaeth fersiwn eich Microsoft Office.
Cipluniau sy'n dangos y broblem - Sut mae tynnu llun? http://www.take-a-screenshot.org


Cylchlythyr Tanysgrifio

Tanysgrifiwch gylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf gyda ni os gwelwch yn dda. Mae'r cylchlythyr yn darparu gwybodaeth am y diweddariadau meddalwedd diweddaraf a chodau cwpon meddalwedd gennym ni. NI FYDDWN yn eich sbamio â negeseuon e-bost diangen nac yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw gwmnïau eraill.