Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Mewngofnodi  \/ 
x
or
x
Cofrestru  \/ 
x

or

Kutools for Outlook: Nodweddion ac Offer Pwerus ar gyfer Camre

Kutools ar gyfer Rhagolwg yn ychwanegiad pwerus Outlook sy'n eich rhyddhau o weithrediadau llafurus y mae'n rhaid i fwyafrif defnyddwyr Outlook eu perfformio'n ddyddiol! Mae'n cynnwys grwpiau o offer ar gyfer arbed oriau o'ch amser! Gallwch gael sesiynau tiwtorial nodwedd manwl am Kutools for Outlook o'r fan hon. Ar gyfer Outlook 2010, 2013, 2016 a 2019 / Office 365, pob un yn 32 did a 64 did. OS: Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32/64), XP, Vista (32/64), Gweinydd 2003, 2008 a 2012

Diweddariad diweddaraf: Kutools ar gyfer Rhagolwg 15.00
Dyddiad: Gorffennaf 23, 2021
Rydym yn croesawu pob cwestiwn, adborth ac adroddiadau nam. Fel rheol mae angen y wybodaeth ganlynol arnom: Cysylltu â ni
 • Disgrifiad byr o'r mater a sut y gellir ei ailadrodd (os yw'n berthnasol).
 • Eich system weithredu (Windows 8, Windows 7, ac ati) a gwybodaeth fersiwn eich Microsoft Office.
 • Cipluniau sy'n dangos y broblem - Sut mae tynnu llun? http://www.take-a-screenshot.org

Cylchlythyr Tanysgrifio:


Gallwch gyrchu'r tiwtorialau nodwedd yn gyflym trwy deipio enw nodwedd yn y blwch chwilio canlynol. Er enghraifft, os ydych chi eisiau gwybod sut i ddefnyddio'r Anfon E-byst Lluosog, 'ch jyst angen i chi deipio i mewn Ymlaen allweddair yn y blwch.

Ffolderi:

Ewch i: Chwilio A Mynd I Ffolder Yn Seiliedig Ar Enw Ffolder
Ffolder Temp: Agorwch ffolder temp diogel Outlook yn gyflym
Cydgrynhoi Ffolderi: Cyfuno Ffolderi Lluosog o'r Un Math O Wahanol Gyfrifon I Mewn i Un Ffolder
Uno Blychau Mewn: Uno Neu Gyfuno Ffolderi Mewnflwch Cyfrifon Lluosog

Postiau Lluosog:

ateb E-byst Lluosog: Yn hawdd ymateb torfol i sawl e-bost a dderbynnir ar unwaith
Ymlaen E-byst Lluosog: Yn hawdd anfon sawl e-bost yn unigol ar unwaith
Arbedwch fel Txt: Allforio e-byst lluosog yn gyflym i ffeiliau testun ar wahân

Adroddiad:

Ystadegau: Arddangos e-byst / eitemau ystadegyn yn gyflym
Adroddiad Cyflym: Allforio'r E-byst neu'r Tasgau sy'n Rhestru Gwybodaeth I Ffeil Excel O Outlook
Dadansoddwr Pennawd Neges: Hawdd Gweld a Dadansoddi Penawdau Llawn E-bost

Chwilio:

Mae e-byst yn cynnwys yr anfonwr: Chwiliwch yr holl E-byst yn gyflym gan anfonwr E-bost
E-byst gan yr anfonwr: Chwiliwch yn gyflym neu dewch o hyd i bob E-bost gan berson penodol
E-byst at yr anfonwr: Chwiliwch yn gyflym yr holl E-byst a anfonir at anfonwr E-bost dethol
Chwilio Parth Anfonwr: Chwiliwch bob e-bost o barth anfonwr yr e-bost a ddewiswyd
Chwilio Y Cyswllt hwn: Chwiliwch bob e-bost trwy nodi cyswllt yn y llyfr cyfeiriadau

Ymateb:

Dewis Ateb: Ateb e-bost yn hawdd gyda thestun dethol yn unig
Ymateb gydag Attach: Ateb neges gydag atodiadau gwreiddiol
Ateb Pawb gydag Attach: Atebwch bob neges gydag atodiadau gwreiddiol
Rhybudd Wrth Ateb Pawb: Gosod Rhybudd neu Gadarnhad Wrth Ateb Pawb Mewn Rhagolwg

Dileu Post:

Dileu gan Anfonwr: Dileu pob e-bost oddi wrth anfonwr ar unwaith
Dileu yn ôl Pwnc: Dileu pob e-bost gyda'r un pwnc
Dileu Postiau Dyblyg: Dileu neu ddileu e-byst dyblyg
Dileu Cysylltiadau Dyblyg: Dileu neu dynnu cysylltiadau dyblyg o'r llyfr cyfeiriadau
Dileu Tasgau Dyblyg: Dileu neu dynnu tasgau dyblyg o'r rhestr dasgau
Dileu Rhagddodiad Pwnc: Tynnwch y Rhagddodiaid fel FW / RE o Bynciau E-bost Dethol
Dileu Negeseuon Sownd: Tynnwch E-byst yn sownd ym Mocs Allan Outlook
Hanes Chwilio Clir: Cliciau i glirio hanes chwilio diweddar

Awtomatig:

Auto CC / BCC: Cc neu bcc yn awtomatig yn Outlook wrth anfon e-byst
Auto Ymlaen: Anfonwch bob e-bost neu rai e-bost yn awtomatig wrth dderbyn e-byst
Auto ateb: Creu ateb auto heb weinydd cyfnewid pan allan o'r swyddfa
Anfonwyr Bloc: Blocio / hidlo e-byst fel iau gan anfonwyr penodol (cyfeiriadau e-bost)
Parth Anfonwr Bloc: Blocio / hidlo e-byst fel iau o barthau anfonwyr penodol (parth cyfeiriadau e-byst)
Pwnc Bloc: Blociwch / hidlwch e-byst fel iau os yw'r pwnc yn cynnwys ymadroddion neu eiriau allweddol penodol
Corff Bloc: Blocio / hidlo e-byst fel iau pan fydd y corff e-bost yn cynnwys ymadroddion neu eiriau allweddol penodol
Peidiwch byth â Blocio Anfonwyr: Peidiwch byth â blocio / hidlo pob e-bost o'r cyfeiriadau e-bost hyn fel iau
Peidiwch byth â Blocio Parth Anfonwr: Peidiwch byth â blocio / hidlo pob e-bost o'r parthau cyfeiriadau e-bost hyn fel iau
Peidiwch byth â Blocio Pwnc: Peidiwch byth â rhwystro e-byst hidlo fel iau os yw eu pynciau'n cynnwys ymadroddion neu eiriau allweddol penodol
Peidiwch byth â Blocio Corff: Peidiwch byth â rhwystro / hidlo e-byst fel iau os yw eu corff e-bost yn cynnwys ymadroddion neu eiriau allweddol penodol
Marc Eitemau wedi'u Dileu Fel y Darllenwyd: Marciwch yr Holl Eitemau wedi'u Dileu Fel y'u Darllenwyd o Ffolder Eitemau wedi'u Dileu
Fformatio Ateb Sefydlog: Atebwch Negeseuon Mewn Fformat Sefydlog yn Awtomatig bob amser
Rhybudd BCC: Rhybudd Am BCC Pan Ti'n Ateb Pawb
Gwiriwch faleisus: Rhybudd gwe-rwydo wrth dderbyn e-byst
Dangos Dolenni Cudd: Yn hawdd dangos dolenni cudd mewn negeseuon

Atodiadau:

Rheolwr Ymlyniad: Cadw / Dileu / Cywasgu / Datgysylltu'r Holl Atodiadau
Cywasgu: Cywasgu neu ddadosod atodiadau dethol o'r neges gyfredol
Cywasgu Pawb: Cywasgwch yr holl luniau ac atodiadau o e-byst
Uncompress All: Dad-gywasgu pob llun ac atodiad o e-byst
Ail-enwi: Ail-enwi un atodiad o e-bost yn hawdd
Ail-enwi Pawb: Ail-enwi pob atodiad o un neges
Datgysylltwch Pawb: Datgysylltwch atodiadau o negeseuon e-bost yn hawdd
Datgysylltiad Adferiad: Swp yn diweddaru cysylltiadau rhwng atodiadau ar wahân ac e-byst

Calender:

Dileu Atgoffa Pen-blwydd: Tynnwch neu adferwch yr holl nodiadau atgoffa pen-blwydd yn gyflym o galendrau

Cysylltwch â:

Cysylltiadau Dyblyg: Uno Cysylltiadau Dyblyg yn Hawdd Mewn Ffolder Cysylltiadau Penodedig
Ychwanegwch o'r Neges: Ychwanegu Anfonwyr E-bost Lluosog a Derbynwyr O'r Rhestr E-bost I Gysylltiadau
Ychwanegu at y Grŵp: Ychwanegwch dderbynwyr neu anfonwyr lluosog o e-byst yn gyflym i'r grŵp cyswllt
Grŵp Cyswllt:
Hollti i'r Grŵp Cyswllt:Rhannwch grŵp cyswllt yn hawdd (rhestr ddosbarthu)
Egwyl:Ychwanegu neu drosi aelodau'r rhestr ddosbarthu yn gyflym i gysylltiadau unigol
Llofnod i Gysylltu: Trosi llofnodion yn hawdd i gysylltiadau

Gweld:

Yn Agos I Leihau:
Lleihau Rhagolwg yn lle Cau Wrth Glicio Ar Y Botwm Agos
Atgoffa Negeseuon:
Nodyn i'ch atgoffa wrth dderbyn e-byst pwysig
Parth Amser Anfonwr:
Arddangos Amser a Anfonwyd ac Amser Cyfredol Parth Amser Anfonwr

Argraffu:

Argraffu Uwch:
Argraffu cysylltiadau â nodiadau, neu grŵp cyswllt yn hawdd ar un dudalen yn Outlook
Argraffwch e-bost yn gyflym heb bennawd neu gan gynnwys maes bcc yn Outlook
Argraffwch restr o fynychwyr ac ymatebion cyfarfodydd yn Outlook yn gyflym
Dewis Argraffu: Argraffu detholiad neu ran o e-bost neu neges yn unig

swigen dde glas saeth Opsiynau:

Newid chwyddo testun diofyn: Gosod / newid chwyddo testun diofyn yn gyflym
Ychwanegwch gyfarchiad yn awtomatig: Ychwanegwch gyfarchiad yn awtomatig wrth ateb e-bost
Rhowch y dyddiad yn awtomatig yn y llofnod neu'r pwnc: Mewnosodwch y dyddiad yn awtomatig yn y llofnod neu'r pwnc wrth gyfansoddi e-byst
Ffolder arbed ar gyfer atodiadau: Newid y ffolder arbed diofyn ar gyfer atodiadau
Newid maint yr atodiad uchaf: Cynyddu neu newid y terfyn maint ymlyniad uchaf
Atebwch dylino bob amser gyda'r cyfrif diofyn: Atebwch dylino bob amser gyda'r cyfrif diofyn
Galluogi adeiladwr ymholiadau: Galluogi adeiladwr ymholiadau ar gyfer hidlwyr a chwiliadau datblygedig
Ffurfweddu mathau o atodiadau: Dadflocio (mynediad at) fathau o atodiadau anniogel yn hawdd
Mae pob Ffolder yn Dangos Cyfanswm Nifer yr Eitemau / Mae pob Ffolder yn Dangos Nifer yr Eitemau Heb eu Darllen:
Dangoswch gyfanswm yr eitemau neu nifer yr eitemau heb eu darllen yn gyflym ym mhob ffolder Outlook
AutoText Pane: Wrth gyfansoddi e-byst, mae AutoText Pane yn eich arbed rhag teipio ymadroddion penodol dro ar ôl tro
Enwau Dyblyg: Tynnwch yr holl dderbynwyr dyblyg o feysydd To / Cc / Bcc
Fy enw: Tynnu / eithrio fy hun rhag ateb popeth
Aelodau'r Grŵp Cyswllt Cyfrif: Cyfrif cyfanswm yr aelodau rhestrau dosbarthu yn gyflym
Sylw Newydd: Mewnosod / ychwanegu sylwadau yn gyflym at neges e-bost
Dileu Sylw: Tynnwch sylw neu'r holl sylwadau oddi ar y corff e-bost yn gyflym
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  desilu · 6 days ago
  schedule recurring email

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Somebody · 8 days ago
  Looking through all these comments for the last couple of years and I notice that not one of them has a reply...
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sal · 15 days ago
  In FORWARD/RULE MANAGER it will be a very good plus to add a command DELETE ALL RULES in AUTO FORWARD SETTING because to delete one by one the rules is very stressful.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  laaubin · 5 months ago
  How do I disable the SPAM feature on Kutools for Outlook? I already have a SPAM app installed and it's only causing confusion on what's picking up SPAM mails.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jfjoyner3 · 5 months ago
  I need to email via outlook 100 personalized statements, The personalized statements are in pdf form. The email address for each statement is in an excel list. Does your outlook add-in have a feature that will allow me to merge the personalized statement and the email address?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tannaalok · 6 months ago
  I need to delete all the empty folders in a shared mailbox. Issue is that I have like 100 main folders in the shared mailbox and there are sub folders below them. How can I delete empty  folders ?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mihail Boyadzhiev · 1 years ago
  i tried to set up automatic download of attachments from Outlook but it simply does not work.
  i need this functionality and decided to try it if its working before purchasing the product.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Circenn · 1 years ago
  Is this tool able to schedule when Outlook rules are run?

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kenneth Binda · 1 years ago
  I receive an excel spreadsheet with hundreds of orders and each order has multiple product sales. I tried Kutools to make automatic page breaks using distinguishable differences using the members name and that was quite successful. Each order may have a good number of product purchases and I need to have a compilation of the total number of units for that particular order. I select "repeat rows for each page and I want to know if you can give me a formula that I can put in the last box in the Spreadsheet first row so that when a new page begins to print, the computer will compile all units in the new page and put a figure in the last repeat row box for that page in print preview.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James · 1 years ago
  I am using a trial version to eliminate duplicates. A few days ago I used Kutools Plus to remove duplicates from my contacts list using the default settings and saving deleted addresses to an iCloud Archive folder. I did not create a backup. When I finished about half of my emails were gone - not just duplicates - and I cannot find the deleted files in the named folder. I am trying again on another contact list and trying to set a backup. The backup option takes me nowhere, and it tells me there are 0 files in the entire jhf1420 folder!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jill.Pleau · 1 years ago
  Is there a way to save attachments sent only to a specific recipient? (my alias).
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dock Reed · 1 years ago
  Edit in reading should highlight and delete all junk emails at one time, mine did yesterday, today a blank square pops up under edit
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  JosR · 1 years ago
  Hi, I would like to download automatically the pictures inside the emails included in the list "never block senders" (as it happens with the standard option of outlook "never block sender"). It's possible to do this with Kutools?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ralph Sims · 1 years ago
  I want to delete all email items more than 60 days
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dan · 1 years ago
  When I delete an email from my INBOX that I have detached a file from, does the file get deleted?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Asto · 1 years ago
  Hi,

  1) Is there a way for Kutools to help sort unread mail on top of any folder (including Inbox) I'm in?
  2) Is there a way so that Kutools shows new mail count even when new mail is coming into (with help of a rule) a subfolder?
  3) Does Kutool also help manage / make filters that allow to use only the @domainname.com ending?
  For example >
  To/From/Cc/Bcc > from @dhl.com > are sent to subfolder TRANSPORT / DHL / en (this being the sub-sub folder).

  Best regards,
  Asto
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Bazinet · 1 years ago
  Hi,

  We would like to send a questionnaire (Survey) by mail and ask addressees to easily reply by just checking a ChekBox.
  I did'nt find how to build such questionnaire with Kutools.

  Our Outlook version : Outlook 365.

  We would greatly appreciate your help.

  Regards

  Jean-Pierre Bazinet
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  EDURUMOS · 1 years ago
  I can't print a a email and include BCC recipients
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  MNGuy · 1 years ago
  I'm wondering if it's possible to use the Kutools Query Builder for the following type of mailbox search.

  Find all emails containing:
  "Name" OR "USA" OR "EUROPE" OR "ASIA" AND:
  1) "Phone" /s "Bank" /s "Vacat!"; OR
  2) "Phone" /p "Bank" /s "Vacat!"; OR
  3) "Phone" and/or "Bank" and/or "Vacat!"
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alex · 2 years ago
  I recently purchased Kutools for Outlook (using them in Outlook in 2016) and the add ons are causing Outlook to start slowly and occasionally freeze. The primary issue is with Kutools for Outlook (not Kutools for Outlook Checker). Disabling the add on takes care of any problems. How can this be resolved?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gee · 2 years ago
  Hi All can I use this tool to move emails from one mailbox to another based on time

  e.g if an email is 10 minutes old move the email to the inbox.

  the reason is that ATP for outlook365 takes approx. 1 minutes to scan files and the email attachments cannot be

  processed in the meantime. If it can do this then I am sold.

  Thank you
  geesangha@gmail.com
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Roberto · 2 years ago
  Hola Me gustaria saber como cambiar el idioma a español. Gracias
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  DWH · 2 years ago
  The pop-up dialog boxes are not sized properly on a multi-monitor display. It looks like they are trying to span monitors, but the box extends very far past the monitor window. There is no resizing bar or functionality on the box, so it is very annoying to have to scroll around just to see the entire box. If you can't make the box re-sizable, then I suggest making the box dimension equal to the content block or something that kills the huge blank space to the edge of the box. Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jan · 2 years ago
  Is a Dutch-language package possible?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mona · 2 years ago
  with outlook for kutools, will it let you print calendar in a list view with certain date range at a bigger font like 18-20, and would show all data in it? Will it let you print with and without details?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shajahan Shahariar · 2 years ago
  i have just downloaded and installed kutools for office 2003 but i cannot find the toolbar
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  denhez · 2 years ago
  outlook 2019 calendrier: comment supprimer les rv futurs d'une série sans modifier les rv passés
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Pierre ABADIE · 2 years ago
  how cancel duplicate email automatically (when received)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  d.gaertner · 2 years ago
  Hallo,
  I would like to add a greeting when reply.
  the greeting should add Mr. or Ms. from the contact.
  It should be like 'Dear Mr. John Miller'
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  furkanipe06@gmail.com · 2 years ago
  kutools outlook not loaded a runtime error occurred during the loading of the com add-in
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  skbryan · 3 years ago
  Whenever I create a custom folder (within Customize Ribbon) under Kutools, and place it in the position I want it to appear in the ribbon, it always places to the far left. How do I get it to stay where I placed in the the customization screen?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James Wall · 3 years ago
  I have tried it three or four times with the same results. I
  Outlook experienced a serious problem with Kutools for outlook add in. If you have seen this message multiple times, you should disable this add-in and check to see if an update is available. Do you want to disable this add-in? YES NO
  Environment:
  Windows 10
  Outlook 2010
  10,000 plus emails
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  hyuda.noe31@gmail.com · 3 years ago
  bagaimana caranya untuk impor file seperti * pic * berikut ke dalam inbox outlook secara bersamaan tidak satu persatu
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  pam · 3 years ago
  Can you print a Calendar search in Table format in Outlook 2016?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Me · 3 years ago
  How do you send a recurring email with kutools?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Bill · 3 years ago
  Need original send/receive dates in directory for sorting of emails saved and transformed into a Word format. How can this be accomplished?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mona · 3 years ago
  when i select custom for auto forward, the dialog box is too small and it can't be resized or scrolled to select the options on the right side of the box. outlook 2016
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tdaly1 · 4 years ago
  Purchased because Outlook 2016 was not catching junk mail effectively. After recreating all 6 of my email accounts in Outlook with identical settings, Kutools filters junk effectively for 3 of 6 accounts. I've used "Block Sender" and/or "Block Sender Domain" for hundreds of emails with no success. Any suggestions?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Paul Hillman · 4 years ago
  MAPI server closed connection
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  rreily · 4 years ago
  I also downloaded the trial version today so I can always have my default account be the "reply to" address. But Kutools isn't working with that set in options. Per Mark's post, I can't find where to set the defautl account in Kutools. For me it is only set in "Account Settings". I am using outlook 2016(365) and have two accounts ...@outlook.com & ...@gmail.com ...gmail is set as the default account but the reply to comes up as ...@outook.com Whats wrong with the program?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  mark · 4 years ago
  I installed trail version for the primary purpose of replying with a default account. it is not working. i definitely have the default email set in both Outlook as well as your add-in app. still replies from the account that the email lives in. any ideas? this is Outlook 2016 365
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="mark"]I installed trail version for the primary purpose of replying with a default account. it is not working. i definitely have the default email set in both Outlook as well as your add-in app. still replies from the account that the email lives in. any ideas? this is Outlook 2016 365[/quote]
   Please try to take some screenshots to demonstrate the issue.

   Please contact us via jaychivo@extendoffice.com
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  John · 4 years ago
  Hi - Can I use the detach option with rules so that I can detach specific attachments to a specific folder?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="John"]Hi - Can I use the detach option with rules so that I can detach specific attachments to a specific folder?[/quote]
   Sorry, you cannot access the function of the Kutools for Outlook with rules. :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Terri · 4 years ago
  Is there a way to auto-fill something in the subject line of every email I send in Outlook so I don't always have to type it in?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Terri"]Is there a way to auto-fill something in the subject line of every email I send in Outlook so I don't always have to type it in?[/quote]
   You can auto fill date into the subject right now.
   We may consider to enhance this feature in upcoming versions.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  terri · 4 years ago
  I downloaded Kutool outlook free trial.
  I set up add-in in my MS outlook. It doesn't show Kutool bar in MS outlook.
  Operating system : Window 10
  Outlook version: MS office 365
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="terri"]I downloaded Kutool outlook free trial.
   I set up add-in in my MS outlook. It doesn't show Kutool bar in MS outlook.
   Operating system : Window 10
   Outlook version: MS office 365[/quote]
   Please try to download from: https://www.extendoffice.com/downloads/OutlookKutools.exe
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  John · 4 years ago
  KuTools displays a pop-up "found junk" notice that interferes with my work. I can't do my work until I've deleted it. I don't want to see when junk is found. I just want it gone. I'll check it later.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="John"]KuTools displays a pop-up "found junk" notice that interferes with my work. I can't do my work until I've deleted it. I don't want to see when junk is found. I just want it gone. I'll check it later.[/quote]
   Please make sure you have installed the latest version.

   Please click Kutools > Options > Show tab (uncheck the Show hint dialog).
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nancy B · 7 years ago
  How do I turn off the Kutools for Outlook popup that notifies me of a blocked email? The little purple window on the left. This is too annoying. I'm getting dozens of them, one after another.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Nancy B"]How do I turn off the Kutools for Outlook popup that notifies me of a blocked email? The little purple window on the left. This is too annoying. I'm getting dozens of them, one after another.[/quote]
   You can disable it as follows:

   Click > Kutools > Help > Uncheck Show Hint.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    John · 4 years ago
    I don't find a "undo show hint" button. Where to find?
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     Admin_jay · 4 years ago
     [quote name="John"]I don't find a "undo show hint" button. Where to find?[/quote]
     Please make sure you have installed the latest version.

     Please click Kutools > Options > Show tab (uncheck the Show hint dialog).
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James Rhodes · 7 years ago
  Is there a way to manage the settings from a central enterprise system? Will it read configuration information from registry settings, or group policy settings?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Adnan Bahsoon · 7 years ago
  I installed and re-installed the program several time but still does not show on my Outlook 2007
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Adnan Bahsoon"]I installed and re-installed the program several time but still does not show on my Outlook 2007[/quote]

   Sorry, it's not compatible with Outlook 2007.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Daniel H. Villa · 7 years ago
  Good day, I got a question:
  How this tool (Kutools)could setup predeterminated and different emails templates, one for each following subjects: INFORM:, ACTION:, APPROVAL:, REQUEST:, URGENT:, NRN (Non Response Necessary), etc.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Russell Watson · 7 years ago
  I am looking for a tool to Auto CC & BCC myself on all outgoing e-mails using Outlook 2010. I have tried "rules" and other utilities & thought yours might work but it does not. Is this something that is no longer possible in Outlook?