Skip i'r prif gynnwys

Awgrymiadau Excel: Golygu> Copïo a Gludo

Copi gyda Meini Prawf

Sut i gopïo celloedd os yw'r golofn yn cynnwys gwerth / testun penodol yn Excel?

Sut i gopïo colofn yn seiliedig ar werth celloedd i ddalen arall?

Sut i gopïo rhes i ddalen arall yn seiliedig ar werth celloedd yn nhaflen Google?

Sut i gopïo rhesi a'u pastio i ddalen arall yn seiliedig ar ddyddiad yn Excel?

Sut i gopïo rhesi os yw'r golofn yn cynnwys testun / gwerth penodol yn Excel?

Sut i gopïo rhesi i ddalen newydd yn seiliedig ar feini prawf colofnau yn Excel?

Sut i ddyblygu rhesi yn seiliedig ar werth celloedd mewn colofn?

Copi gyda Fformiwlâu

Sut i gopïo cell fel gwerth testun nid fformiwla yn Excel?

Sut i gopïo fformiwla celloedd yn unig heb ei fformatio yn Excel?

Sut i gopïo fformwlâu a'u pastio i daflen waith arall fel testun yn Excel?

Sut i gopïo fformwlâu o un llyfr gwaith i'r llall heb ddolen?

Sut i gopïo rhifau neu werthoedd heb fformiwlâu yn Excel?

Sut i gadw fformiwla a fformatio wrth gopïo a phastio yn Excel?

Sut i gludo pob fformiwla yn Excel?

Eraill

Sut i gopïo a gludo cell yn y ddalen gyfredol neu o un ddalen i'r llall yn Excel?

Sut i gopïo ystod ddethol i lyfr gwaith newydd yn Excel?

Sut i gopïo a gludo celloedd unedig i gelloedd sengl yn Excel?

Sut i gopïo a gludo celloedd nad ydynt yn wag yn Excel yn unig?

Sut i gopïo a gludo sgip celloedd gwag yn Excel?

Sut i gopïo a gludo heb ffiniau yn Excel?

Sut i gopïo cell heb doriad llinell newydd yn Excel?

Sut i gopïo cyfeiriad celloedd cyfredol i leoliad arall yn Excel?

Sut i gopïo setup tudalen Excel i daflenni gwaith eraill yn Excel?

Sut i gopïo hyperddolen yn unig o un gell i'r llall yn Excel?

Sut i gopïo un fformat siart i eraill yn Excel?

Sut i gopïo celloedd gweladwy yn Excel yn unig?

Sut i gopïo penawdau rhes a cholofn yn Excel?

Sut i gopïo subtotals yn Excel yn unig?

Sut i gopïo swm y celloedd dethol yn Excel yn unig?

Sut i gopïo testun o'r blwch negeseuon yn Excel?

Sut i analluogi swyddogaethau torri, copïo a gludo yn Excel?

Sut i ddolennu trwy ffeiliau mewn cyfeiriadur a chopïo data i mewn i brif ddalen yn Excel?

Sut i gludo data mewn rhesi gwag bob yn ail yn Excel?

Sut i gludo excel bwrdd i air a gwneud cynnwys bwrdd yn ffitio i'r dudalen?

Sut i gludo cynnwys allanol i Excel bob amser yn cyfateb i fformatio cyrchfan?

Sut i gludo ystod i mewn i un gell yn Excel?

Sut i atal copi a gludo dros gell gyda'r gwymplen yn Excel?

Sut i gyfnewid cynnwys dwy gell yn Excel yn gyflym?

Sut i ail-archebu lleoliad y colofnau yn y tabl yn Excel?

Sut i gyfyngu i werthoedd pastio yn unig (atal fformatio) yn Excel?

Sut i osod gwerthoedd past fel past diofyn wrth ddefnyddio Ctrl + V yn Excel?

Sut i symud celloedd i lawr a gludo gwerthoedd wedi'u copïo yn Excel?

Sut i gyfnewid rhesi neu golofnau yn Excel?