Skip i'r prif gynnwys

Awgrymiadau Excel: Golygu> Detholiad Data

Tynnu Data o'r Ystod

Sut i dynnu rhestr o werthoedd unigryw yn ddeinamig o ystod colofn yn Excel?

Sut i dynnu pob dyblyg o golofn yn Excel?

Sut i dynnu pob cofnod rhwng dau ddyddiad yn Excel?

Sut i dynnu testun beiddgar yn unig o restr yn Excel?

Sut i dynnu matrics croeslinol yn Excel?

Sut i dynnu gwerthoedd unigryw yn seiliedig ar feini prawf yn Excel?

Sut i dynnu gwerthoedd unigryw o'r rhestr yn Excel?

Sut i dynnu gwerthoedd unigryw o sawl colofn yn Excel?

Sut i ddarganfod a thynnu llinyn mwyaf posibl / lleiaf posibl yn seiliedig ar drefn yr wyddor yn Excel?

Sut i dynnu rhesi sy'n cwrdd â meini prawf yn Excel yn gyflym?

Tynnu Data o Wrthrychau

Sut i dynnu cynnwys sylwadau yn Excel yn hawdd?

Sut i dynnu cyfeiriadau gwirioneddol o hyperddolenni yn Excel?

Sut i dynnu data o siart neu graff yn Excel?

Sut i dynnu delweddau o sylwadau yn Excel?

Eraill

Sut i dynnu data o lyfrau gwaith neu ffeiliau testun arall yn Excel?

Sut i dynnu hypergysylltiadau o ddelweddau lluosog yn Excel?

Sut i wneud enwau tynnu lwcus yn Excel?