Skip i'r prif gynnwys

Sut i drosi rhifau yn eiriau Saesneg yn Excel yn gyflym?

Os oes gennych golofn o werthoedd rhifol mewn taflen waith, ac yn awr mae angen i chi eu cyfaddawdu i'w geiriau Saesneg cyfatebol neu eiriau arian cyfred Saesneg fel y dangosir ar-lein. Yma, byddaf yn siarad am sut i newid y rhifau i eiriau Saesneg yn gyflym ac yn hawdd.

Trosi rhifau i eiriau Saesneg gyda Swyddogaeth Diffiniedig Defnyddiwr

Trosi rhifau i eiriau arian cyfred â Swyddogaeth Diffiniedig Defnyddiwr

Trosi rhifau i eiriau arian cyfred gyda nodwedd ddefnyddiol


Trosi rhifau i eiriau Saesneg gyda Swyddogaeth Diffiniedig Defnyddiwr

Nid oes unrhyw nodweddion neu gall fformwlâu eich helpu i ddatrys y dasg hon yn uniongyrchol yn Excel, ond gallwch greu Swyddogaeth wedi'i Diffinio gan Ddefnyddiwr i'w gorffen. Gwnewch y camau canlynol:

1. Dal i lawr y ALT + F11 allweddi, ac mae'n agor y Ffenestr Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Cliciwch Mewnosod > Modiwlau, a gludwch y cod canlynol yn y Ffenestr Modiwl.

Function NumberstoWords(ByVal MyNumber)
'Update by Extendoffice
Dim xStr As String
Dim xFNum As Integer
Dim xStrPoint
Dim xStrNumber
Dim xPoint As String
Dim xNumber As String
Dim xP() As Variant
Dim xDP
Dim xCnt As Integer
Dim xResult, xT As String
Dim xLen As Integer
On Error Resume Next
xP = Array("", "Thousand ", "Million ", "Billion ", "Trillion ", " ", " ", " ", " ")
xNumber = Trim(Str(MyNumber))
xDP = InStr(xNumber, ".")
xPoint = ""
xStrNumber = ""
If xDP > 0 Then
xPoint = " point "
xStr = Mid(xNumber, xDP + 1)
xStrPoint = Left(xStr, Len(xNumber) - xDP)
For xFNum = 1 To Len(xStrPoint)
xStr = Mid(xStrPoint, xFNum, 1)
xPoint = xPoint & GetDigits(xStr) & " "
Next xFNum
xNumber = Trim(Left(xNumber, xDP - 1))
End If
xCnt = 0
xResult = ""
xT = ""
xLen = 0
xLen = Int(Len(Str(xNumber)) / 3)
If (Len(Str(xNumber)) Mod 3) = 0 Then xLen = xLen - 1
Do While xNumber <> ""
If xLen = xCnt Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
Else
If xCnt = 0 Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), True)
Else
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
End If
End If
If xT <> "" Then
xResult = xT & xP(xCnt) & xResult
End If
If Len(xNumber) > 3 Then
xNumber = Left(xNumber, Len(xNumber) - 3)
Else
xNumber = ""
End If
xCnt = xCnt + 1
Loop
xResult = xResult & xPoint
NumberstoWords = xResult
End Function
Function GetHundredsDigits(xHDgt, xB As Boolean)
Dim xRStr As String
Dim xStrNum As String
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xBB As Boolean
xStrNum = xHDgt
xRStr = ""
On Error Resume Next
xBB = True
If Val(xStrNum) = 0 Then Exit Function
xStrNum = Right("000" & xStrNum, 3)
xStr = Mid(xStrNum, 1, 1)
If xStr <> "0" Then
xRStr = GetDigits(Mid(xStrNum, 1, 1)) & "Hundred "
Else
If xB Then
xRStr = "and "
xBB = False
Else
xRStr = " "
xBB = False
End If
End If
If Mid(xStrNum, 2, 2) <> "00" Then
xRStr = xRStr & GetTenDigits(Mid(xStrNum, 2, 2), xBB)
End If
GetHundredsDigits = xRStr
End Function
Function GetTenDigits(xTDgt, xB As Boolean)
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xArr_1() As Variant
Dim xArr_2() As Variant
Dim xT As Boolean
xArr_1 = Array("Ten ", "Eleven ", "Twelve ", "Thirteen ", "Fourteen ", "Fifteen ", "Sixteen ", "Seventeen ", "Eighteen ", "Nineteen ")
xArr_2 = Array("", "", "Twenty ", "Thirty ", "Forty ", "Fifty ", "Sixty ", "Seventy ", "Eighty ", "Ninety ")
xStr = ""
xT = True
On Error Resume Next
If Val(Left(xTDgt, 1)) = 1 Then
xI = Val(Right(xTDgt, 1))
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_1(xI)
Else
xI = Val(Left(xTDgt, 1))
If Val(Left(xTDgt, 1)) > 1 Then
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_2(Val(Left(xTDgt, 1)))
xT = False
End If
If xStr = "" Then
If xB Then
xStr = "and "
End If
End If
If Right(xTDgt, 1) <> "0" Then
xStr = xStr & GetDigits(Right(xTDgt, 1))
End If
End If
GetTenDigits = xStr
End Function
Function GetDigits(xDgt)
Dim xStr As String
Dim xArr_1() As Variant
xArr_1 = Array("Zero ", "One ", "Two ", "Three ", "Four ", "Five ", "Six ", "Seven ", "Eight ", "Nine ")
xStr = ""
On Error Resume Next
xStr = xArr_1(Val(xDgt))
GetDigits = xStr
End Function

3. Cadw a chau'r cod hwn a mynd yn ôl y daflen waith, mewn cell wag, nodwch y fformiwla hon = NumberstoWords (A2)( A2 yw'r gell rydych chi am drosi'r rhif yn air Saesneg), gweler y screenshot:

4. Yna pwyswch Rhowch allwedd, a dewis cell C2 yna llusgwch y handlen llenwi i'r ystod rydych chi am gynnwys y fformiwla hon. Mae'r holl werthoedd rhifol wedi'u trosi eu geiriau Saesneg cyfatebol.

Nodyn: Mae'r cod hwn yn gweithio ar gyfer rhifau cyfanrif yn unig ond nid yw'n berthnasol i rifau degol.


Trosi rhifau i eiriau arian cyfred â Swyddogaeth Diffiniedig Defnyddiwr

Os ydych chi am drosi'r rhifau yn eiriau arian cyfred Saesneg, dylech gymhwyso'r cod VBA isod.

1. Dal i lawr y ALT + F11 allweddi, ac mae'n agor y Ffenestr Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Cliciwch Mewnosod > Modiwlau, a gludwch y cod canlynol yn y Ffenestr Modiwl.

Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = " and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function

3. Cadwch y cod hwn ac ewch yn ôl y daflen waith, mewn cell wag, nodwch y fformiwla hon = SpellNumberToEnglish (A2)( A2 yw'r gell rydych chi am drosi'r rhif yn air arian cyfred Saesneg), ac yna llusgwch y ddolen llenwi i lawr i'r celloedd rydych chi am gymhwyso'r fformiwla hon, mae'r holl rifau wedi'u sillafu allan yn eiriau arian cyfred Saesneg, gweler y screenshot:


Trosi rhifau i eiriau arian cyfred gyda nodwedd ddefnyddiol

Mae'r cod uchod ychydig yn drafferthus i ddechreuwyr Excel, yma, byddaf yn cyflwyno nodwedd ddefnyddiol, Kutools for Excel's Rhifau i Eiriau, gyda'r cyfleustodau hwn, gallwch chi nodi'r rhifau yn eiriau Saesneg neu eiriau arian cyfred yn gyflym.

Awgrym:I gymhwyso hyn Rhifau i Eiriau nodwedd, yn gyntaf, dylech lawrlwytho'r Kutools for Excel, ac yna cymhwyswch y nodwedd yn gyflym ac yn hawdd.

Ar ôl gosod Kutools for Excel, gwnewch fel hyn:

1. Dewiswch y rhestr o rifau rydych chi am eu trosi, ac yna cliciwch Kutools > Cynnwys > Rhifau i Eiriau, gweler y screenshot:

2. Yn y Niferoedd i Eiriau Arian Cyfred blwch deialog, gwirio Saesneg opsiwn gan y Ieithoedd blwch rhestr, ac yna cliciwch Ok botwm, fe welwch fod yr holl rifau wedi'u sillafu'n eiriau arian cyfred Saesneg:

Awgrymiadau: Os ydych chi am gael y geiriau Saesneg, gwiriwch y Heb ei drosi i Arian Cyfred blwch gwirio o'r Dewisiadau adran, gweler sgrinluniau:

Cliciwch i Lawrlwytho Kutools for Excel a threial am ddim Nawr!

Offer Cynhyrchiant Swyddfa Gorau

Nodweddion Poblogaidd: Darganfod, Amlygu neu Adnabod Dyblygiadau   |  Dileu Rhesi Gwag   |  Cyfuno Colofnau neu Gelloedd heb Colli Data   |   Rownd heb Fformiwla ...
Super-edrych: VLookup Meini Prawf Lluosog    VLookup Gwerth Lluosog  |   VLookup Ar Draws Taflenni Lluosog   |   Edrych Niwlog ....
Rhestr gwympo Uwch: Creu Rhestr Gollwng yn Gyflym   |  Rhestr Gollwng Dibynnol   |  Rhestr Gollwng Aml-ddewis ....
Rheolwr Colofn: Ychwanegu Nifer Penodol o Golofnau  |  Symud Colofnau  |  Toglo Statws Gwelededd Colofnau Cudd  |  Cymharwch Ystodau a Cholofnau ...
Nodweddion dan Sylw: Ffocws ar y Grid   |  Golwg Dylunio   |   Bar Fformiwla Mawr    Rheolwr Llyfr Gwaith a Thaflen   |  Llyfrgell Adnoddau (Testun Auto)   |  Dewiswr Dyddiad   |  Cyfuno Taflenni Gwaith   |  Amgryptio/Dadgryptio Celloedd    Anfon E-byst trwy Restr   |  Hidlo Super   |   Hidlo Arbennig (hidlo mewn print trwm/italig/strikethrough...) ...
15 Set Offer Gorau12 Testun offer (Ychwanegu Testun, Dileu Cymeriadau,...)   |   50 + Siart Mathau (Siart Gantt,...)   |   40+ Ymarferol Fformiwlâu (Cyfrifwch oedran yn seiliedig ar ben-blwydd,...)   |   19 mewnosod offer (Mewnosod Cod QR, Mewnosod Llun o'r Llwybr,...)   |   12 Trosi offer (Rhifau i Eiriau, Trosi arian cyfred,...)   |   7 Uno a Hollti offer (Rhesi Cyfuno Uwch, Celloedd Hollt,...)   |   ... a mwy

Supercharge Eich Sgiliau Excel gyda Kutools for Excel, a Phrofiad Effeithlonrwydd Fel Erioed Erioed o'r blaen. Kutools for Excel Yn cynnig dros 300 o nodweddion uwch i hybu cynhyrchiant ac arbed amser.  Cliciwch Yma i Gael Y Nodwedd Sydd Ei Angen Y Mwyaf...

tab kte 201905


Office Tab Yn dod â rhyngwyneb Tabbed i Office, ac yn Gwneud Eich Gwaith yn Haws o lawer

 • Galluogi golygu a darllen tabbed yn Word, Excel, PowerPoint, Cyhoeddwr, Mynediad, Visio a Phrosiect.
 • Agor a chreu dogfennau lluosog mewn tabiau newydd o'r un ffenestr, yn hytrach nag mewn ffenestri newydd.
 • Yn cynyddu eich cynhyrchiant 50%, ac yn lleihau cannoedd o gliciau llygoden i chi bob dydd!
Comments (63)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
HI SIR/MADAM,

ITS WORKING GOOD BUT I NEED ONE THINK TO ADD "LAKS & CROSE" HOW TO ADD PLESE ATTACHED THIS CODE TO ME THANKS
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much... it works awesome
This comment was minimized by the moderator on the site
What needs to be changed if i want to make the decimal place into this "and ___/100"? For examples, instead of "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND EIGHTY ONE CENTS", i want it to be like "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND 81/100"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Maxine
To get the result you said, please apply the below code:
After pasting the code, please apply this formula:=SpellNumberToEnglish(A2)
Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2) & "/100" 'GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = "" ' " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = "" 'and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents ' & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
Debug.Print SpellNumberToEnglish
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

Great code thanks. One question. Is it possible to save someway this module to in any new document be avilable? Or i need do this process any time if im want this in another document?

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Nemeth,

Glad to help. I have a solution to your question. You can save an empty document with VBA code as Excel Add-in (*.xlam). Then you can use the add-in by clicking the Developer tab > Excel-Add-ins in Excel. Please have a try. And if you have any questions, please don't hesitate to contact us. Have a nice day.

Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
hi, how can i do the opposite, I want to convert from ( one hundred fifty five) to (155). could you help me please?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Ghada,For converting the words to numbers, you should apply the below code:After pasting the code, please use this formula: =wordstodigits(A2)Please try, hope it can help you!<div data-tag="code">Option Explicit
Const wordDollar1 = "DOLLAR"
Const wordDollar2 = "DOLLARS"
Const oneTrillion = "TRILLION"
Const oneBillion = "BILLION"
Const oneMillion = "MILLION"
Const oneThousand = "THOUSAND"
Const oneHundred = "HUNDRED"
Dim theWords As String

Function WordsToDigits(theWordCell As Range) As Currency
Dim curPart As String
Dim theDigits As Currency
Dim Pt1 As Integer
Dim Pt2 As Integer
Dim Trillions As Currency
Dim Billions As Currency
Dim Millions As Currency
Dim Thousands As Currency
Dim Hundreds As Currency
Dim Tens As Currency
Dim Units As Currency
Dim whatGroup As String
Dim theFraction As Double
Dim hasFraction As Boolean
If IsEmpty(theWordCell) Then
Exit Function
End If
theWords = UCase(Trim(Application.WorksheetFunction.Clean(theWordCell)))
theWords = Replace(theWords, "-", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLARS", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLAR", " ")
Do While InStr(theWords, " ") > 0
theWords = Replace(theWords, " ", " ")
Loop
If InStr(theWords, "/") > 0 Or InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
hasFraction = True
theFraction = CalculateTheFraction()
End If
Trillions = EvaluateGroupValue(oneTrillion)
Billions = EvaluateGroupValue(oneBillion)
Millions = EvaluateGroupValue(oneMillion)
Thousands = EvaluateGroupValue(oneThousand)
If InStr(theWords, oneHundred) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, oneHundred) + Len(oneHundred))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
Hundreds = GetHundreds(curPart)
End If
theWords = Trim(theWords)
Tens = GetTens(theWords)
theDigits = CCur((Trillions * 1000000000000#)) + CCur((Billions * 1000000000#)) + _
CCur((Millions * 1000000#)) + CCur((Thousands * 1000)) + CCur((Hundreds * 100)) + Tens
If hasFraction Then
theDigits = theDigits + theFraction
End If
WordsToDigits = theDigits
End Function

Private Function EvaluateGroupValue(strGroup As String) As Currency
Dim curPart As String
If InStr(theWords, strGroup) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, strGroup) + Len(strGroup))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
EvaluateGroupValue = GetLargeValues(curPart, strGroup)
End If
End Function

Private Function GetLargeValues(strAmount As String, strGroup As String) As Currency
Dim tempText As String
Dim theTens As String
Dim theUnits As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, strGroup) - 1))
tempText = Replace(tempText, strGroup, "")
If InStr(tempText, " " & oneHundred) > 0 Then
tempText = Replace(tempText, " " & oneHundred, "")
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1)) * 100
tempText = Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
theTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
theUnits = GetUnits(Trim(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))))
GetLargeValues = GetLargeValues + theTens + theUnits
Else
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(tempText)
End If
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText) * 100
End If
Exit Function
End If
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetHundreds(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, oneHundred) - 1))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetHundreds = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetHundreds = GetHundreds + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetHundreds = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetTens(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetTens = GetTens + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetTens = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetUnits(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
Select Case tempText
Case Is = "ONE"
GetUnits = 1
Case Is = "TWO"
GetUnits = 2
Case Is = "THREE"
GetUnits = 3
Case Is = "FOUR"
GetUnits = 4
Case Is = "FIVE"
GetUnits = 5
Case Is = "SIX"
GetUnits = 6
Case Is = "SEVEN"
GetUnits = 7
Case Is = "EIGHT"
GetUnits = 8
Case Is = "NINE"
GetUnits = 9
Case Is = "TEN"
GetUnits = 10
Case Is = "ELEVEN"
GetUnits = 11
Case Is = "TWELVE"
GetUnits = 12
Case Is = "THIRTEEN"
GetUnits = 13
Case Is = "FOURTEEN"
GetUnits = 14
Case Is = "FIFTEEN"
GetUnits = 15
Case Is = "SIXTEEN"
GetUnits = 16
Case Is = "SEVENTEEN"
GetUnits = 17
Case Is = "EIGHTEEN"
GetUnits = 18
Case Is = "NINETEEN"
GetUnits = 19
Case Is = "TWENTY"
GetUnits = 20
Case Is = "THIRTY"
GetUnits = 30
Case Is = "FORTY", "FOURTY"
GetUnits = 40
Case Is = "FIFTY"
GetUnits = 50
Case Is = "SIXTY"
GetUnits = 60
Case Is = "SEVENTY"
GetUnits = 70
Case Is = "EIGHTY"
GetUnits = 80
Case Is = "NINETY"
GetUnits = 90
Case Else
GetUnits = 0
End Select
End Function

Private Function CalculateTheFraction() As Double
Dim fractionPart As String
Dim tempValue As Double
Dim toPower As Integer
Dim theDivisor As Double
If InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
fractionPart = Right(theWords, Len(theWords) - InStr(theWords, " AND ") - 4)
theWords = Left(theWords, InStr(theWords, " AND ") - 1)
End If
If InStr(fractionPart, "/") > 0 Then
tempValue = Val(fractionPart)
theDivisor = Right(fractionPart, Len(fractionPart) - InStr(fractionPart, "/"))
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
Exit Function
End If
tempValue = Val(fractionPart)
toPower = Len(CStr(tempValue))
theDivisor = 10 ^ toPower
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
FINE. But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Vignesh,To keep the code work correctly, you should save the workbbok as Excel Macro-Enabled Workbook format.Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
how do I convert 1101 to One One Zero One? I don't need dollars just want actual digits.
This comment was minimized by the moderator on the site
I need to write only after words
This comment was minimized by the moderator on the site
Can anybody tell how to fix 'Cents', sometimes figure 0.98 shows in words Ninety Seven !
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations