Skip i'r prif gynnwys

Sut i fewnosod llofnod Outlook wrth anfon e-bost yn Excel?

Gan dybio eich bod am anfon e-bost yn uniongyrchol yn Excel, sut allwch chi ychwanegu'r llofnod Outlook rhagosodedig yn yr e-bost? Mae'r erthygl hon yn darparu dau ddull i'ch helpu chi i ychwanegu llofnod Outlook wrth anfon e-bost yn Excel.

Mewnosodwch lofnod yn e-bost Outlook wrth ei anfon gan Excel VBA
Mewnosod llofnod Outlook yn hawdd wrth anfon e-bost yn Excel gydag offeryn anhygoel

Mwy o sesiynau tiwtorial ar gyfer postio yn Excel ...


Mewnosodwch lofnod yn e-bost Outlook wrth ei anfon gan Excel VBA

Er enghraifft, mae rhestr o gyfeiriadau e-bost mewn taflen waith, i anfon e-byst i'r holl gyfeiriadau hyn yn Excel ac ychwanegu'r llofnod Outlook rhagosodedig yn y negeseuon e-bost. Cymhwyswch y cod VBA isod i'w gyflawni.

1. Mae agor y daflen waith yn cynnwys y rhestr cyfeiriadau e-bost rydych chi am e-bostio ati, ac yna pwyswch y Alt + F11 allweddi.

2. Yn yr agoriad Microsoft Visual Basic ar gyfer Ceisiadau ffenestr, cliciwch Mewnosod > Modiwl, ac yna copïwch yr isod VBA 2 i mewn i ffenestr cod y Modiwl.

3. Nawr mae angen i chi ddisodli'r .Corff llinell i mewn VBA 2 gyda'r cod i mewn VBA 1. Ar ôl hynny, symudwch y llinell .Arddangos dan y llinell Gyda xMailOut.

VBA 1: Templed o anfon e-byst gyda llofnod rhagosodedig Outlook yn Excel

.HTMLBody = "This is a test email sending in Excel" & "<br>" & .HTMLBody

VBA 2: Anfon e-bost i gyfeiriadau e-bost a bennir mewn celloedd yn Excel

Sub SendEmailToAddressInCells()
  Dim xRg As Range
  Dim xRgEach As Range
  Dim xRgVal As String
  Dim xAddress As String
  Dim xOutApp As Outlook.Application
  Dim xMailOut As Outlook.MailItem
  On Error Resume Next
  xAddress = ActiveWindow.RangeSelection.Address
  Set xRg = Application.InputBox("Please select email address range", "KuTools For Excel", xAddress, , , , , 8)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xRg = xRg.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
  For Each xRgEach In xRg
    xRgVal = xRgEach.Value
    If xRgVal Like "?*@?*.?*" Then
      Set xMailOut = xOutApp.CreateItem(olMailItem)
      With xMailOut
        .To = xRgVal
        .Subject = "Test"
        .Body = "Dear " _
           & vbNewLine & vbNewLine & _
            "This is a test email " & _
            "sending in Excel"
        .Display
        '.Send
      End With
    End If
  Next
  Set xMailOut = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Gall y screenshot canlynol eich helpu i ddod o hyd i'r gwahaniaethau yn hawdd ar ôl newid y cod VBA.

4. Gwasgwch y F5 allwedd i redeg y cod. Yna a Kutools ar gyfer Excel dewiswch naidlenni, dewiswch y cyfeiriadau e-bost y byddwch yn anfon e-byst atynt, ac yna cliciwch OK.

Yna mae e-byst yn cael eu creu. Gallwch weld llofnod rhagosodedig Outlook yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y corff e-bost.

Awgrym:

 • 1. Gallwch newid y corff e-bost yng nghod 1 VBA yn seiliedig ar eich anghenion.
 • 2. Ar ôl rhedeg y cod, os bydd blwch deialog gwall yn ymddangos nad yw'r math a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr wedi'i ddiffinio, caewch y dialog hwn, ac yna ewch i glicio offer > Cyfeiriadau yn y Microsoft Visual Basic ar gyfer Ceisiadau ffenestr. Yn yr agoriad Cyfeiriadau - VBAProject ffenestr, gwiriwch y Llyfrgell Gwrthrychau Microsoft Outlook blwch a chlicio OK. Ac yna rhedeg y cod eto.

Mewnosod llofnod Outlook yn hawdd wrth anfon e-bost yn Excel gydag offeryn anhygoel

Os ydych chi'n newbie yn VBA, dyma argymell y Anfon E-byst cyfleustodau Kutools ar gyfer Excel i chi. Gyda'r nodwedd hon, gallwch chi anfon e-byst yn hawdd yn seiliedig ar rai meysydd yn Excel ac ychwanegu llofnod Outlook atynt. Gwnewch fel a ganlyn.

Cyn gwneud cais Kutools ar gyfer Excel, os gwelwch yn dda ei lawrlwytho a'i osod yn gyntaf.

Yn gyntaf, mae angen i chi greu rhestr bostio gyda gwahanol feysydd y byddwch chi'n anfon e-byst yn seiliedig arnyn nhw.

Gallwch chi greu rhestr bostio â llaw yn ôl yr angen neu gymhwyso'r nodwedd Creu Rhestr Postio i'w chyflawni'n gyflym.

1. Cliciwch Kutools Byd Gwaith > Creu Rhestr Bostio.

2. Yn y Creu Rhestr Bostio blwch deialog, nodwch y meysydd sydd eu hangen arnoch chi, dewiswch ble i allbynnu'r rhestr, ac yna cliciwch ar y OK botwm.

3. Nawr mae sampl rhestr bostio yn cael ei chreu. Gan ei fod yn rhestr sampl, mae angen ichi newid y meysydd i gynnwys penodol sydd ei angen. (caniateir rhesi lluosog)

4. Ar ôl hynny, dewiswch y rhestr gyfan (cynnwys penawdau), cliciwch Kutools Byd Gwaith > Anfon E-byst.

5. Yn y Anfon E-byst blwch deialog:

 • 5.1) Rhoddir eitemau yn y rhestr bostio a ddewiswyd mewn meysydd cyfatebol yn awtomatig;
 • 5.2) Gorffennwch y corff e-bost;
 • 5.3) Gwiriwch y ddau Anfon e-bost trwy Outlook ac Defnyddiwch osodiadau llofnod Outlook blychau;
 • 5.4) Cliciwch y anfon botwm. Gweler y screenshot:

Nawr anfonir e-byst. Ac ychwanegir llofnod rhagosodedig Outlook ar ddiwedd y corff e-bost.

  Os ydych chi am gael treial am ddim (30 diwrnod) o'r cyfleustodau hwn, cliciwch i'w lawrlwytho, ac yna ewch i gymhwyso'r llawdriniaeth yn ôl y camau uchod.


Erthyglau cysylltiedig:

Anfon e-bost i gyfeiriadau e-bost a bennir mewn celloedd yn Excel
Gan dybio bod gennych chi restr o gyfeiriadau e-bost, a'ch bod chi am anfon neges e-bost i'r cyfeiriadau e-bost hyn mewn swmp yn uniongyrchol yn Excel. Sut i'w gyflawni? Bydd yr erthygl hon yn dangos dulliau i chi o anfon e-bost i gyfeiriadau e-bost lluosog a nodwyd mewn celloedd yn Excel.

Anfon e-bost gyda chopïo a gludo ystod benodol i'r corff e-bost yn Excel
Mewn llawer o achosion, gallai ystod benodol o gynnwys yn nhaflen waith Excel fod yn ddefnyddiol yn eich cyfathrebiad e-bost. Yn yr erthygl hon, byddwn yn cyflwyno dull o anfon e-bost gydag pasting ystod benodol i'r corff e-bost yn uniongyrchol yn Excel.

Anfon e-bost gydag atodiadau lluosog ynghlwm yn Excel
Mae'r erthygl hon yn sôn am anfon e-bost trwy Outlook gyda nifer o atodiadau ynghlwm yn Excel.

Anfon e-bost os yw'r dyddiad dyledus wedi'i fodloni yn Excel
Er enghraifft, os yw'r dyddiad dyledus yng ngholofn C yn llai na neu'n hafal i 7 diwrnod (y dyddiad cyfredol yw 2017/9/13), yna anfonwch nodyn atgoffa e-bost at y derbynnydd penodedig yng ngholofn A gyda chynnwys penodol yng ngholofn B. Sut i ei gyflawni? Bydd yr erthygl hon yn darparu dull VBA i ddelio ag ef yn fanwl.

Anfon e-bost yn awtomatig yn seiliedig ar werth celloedd yn Excel
Gan dybio eich bod am anfon e-bost trwy Outlook at dderbynnydd penodol yn seiliedig ar werth celloedd penodol yn Excel. Er enghraifft, pan fydd gwerth cell D7 mewn taflen waith yn fwy na 200, yna crëir e-bost yn awtomatig. Mae'r erthygl hon yn cyflwyno dull VBA i chi ddatrys y mater hwn yn gyflym.

Mwy o sesiynau tiwtorial ar gyfer postio yn Excel ...

Offer Cynhyrchiant Swyddfa Gorau

Nodweddion Poblogaidd: Darganfod, Amlygu neu Adnabod Dyblygiadau   |  Dileu Rhesi Gwag   |  Cyfuno Colofnau neu Gelloedd heb Colli Data   |   Rownd heb Fformiwla ...
Super-edrych: VLookup Meini Prawf Lluosog    VLookup Gwerth Lluosog  |   VLookup Ar Draws Taflenni Lluosog   |   Edrych Niwlog ....
Rhestr gwympo Uwch: Creu Rhestr Gollwng yn Gyflym   |  Rhestr Gollwng Dibynnol   |  Rhestr Gollwng Aml-ddewis ....
Rheolwr Colofn: Ychwanegu Nifer Penodol o Golofnau  |  Symud Colofnau  |  Toglo Statws Gwelededd Colofnau Cudd  |  Cymharwch Ystodau a Cholofnau ...
Nodweddion dan Sylw: Ffocws ar y Grid   |  Golwg Dylunio   |   Bar Fformiwla Mawr    Rheolwr Llyfr Gwaith a Thaflen   |  Llyfrgell Adnoddau (Testun Auto)   |  Dewiswr Dyddiad   |  Cyfuno Taflenni Gwaith   |  Amgryptio/Dadgryptio Celloedd    Anfon E-byst trwy Restr   |  Hidlo Super   |   Hidlo Arbennig (hidlo mewn print trwm/italig/strikethrough...) ...
15 Set Offer Gorau12 Testun offer (Ychwanegu Testun, Dileu Cymeriadau,...)   |   50 + Siart Mathau (Siart Gantt,...)   |   40+ Ymarferol Fformiwlâu (Cyfrifwch oedran yn seiliedig ar ben-blwydd,...)   |   19 mewnosod offer (Mewnosod Cod QR, Mewnosod Llun o'r Llwybr,...)   |   12 Trosi offer (Rhifau i Eiriau, Trosi arian cyfred,...)   |   7 Uno a Hollti offer (Rhesi Cyfuno Uwch, Celloedd Hollt,...)   |   ... a mwy

Supercharge Eich Sgiliau Excel gyda Kutools ar gyfer Excel, a Phrofiad Effeithlonrwydd Fel Erioed Erioed. Kutools ar gyfer Excel Yn Cynnig Dros 300 o Nodweddion Uwch i Hybu Cynhyrchiant ac Arbed Amser.  Cliciwch Yma i Gael Y Nodwedd Sydd Ei Angen Y Mwyaf...

tab kte 201905


Mae Office Tab yn dod â rhyngwyneb Tabbed i Office, ac yn Gwneud Eich Gwaith yn Haws o lawer

 • Galluogi golygu a darllen tabbed yn Word, Excel, PowerPoint, Cyhoeddwr, Mynediad, Visio a Phrosiect.
 • Agor a chreu dogfennau lluosog mewn tabiau newydd o'r un ffenestr, yn hytrach nag mewn ffenestri newydd.
 • Yn cynyddu eich cynhyrchiant 50%, ac yn lleihau cannoedd o gliciau llygoden i chi bob dydd!
Comments (31)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Greetings,

How do i add signature in Email body?

Sub outlook165050()
'
' Send 165050 mail
'
Dim xMailBody As String


'
'Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)With OutMail
.To = " ; ; "
.CC = " ; ; "
.BCC = ""
.Subject = "165050 Swap VM Movements " & Date
.Body = "Todays VM for 165050 is $0"


.Display
'.Send
End With
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Raaj Mehta,

You VBA code has been modified. Please give it a try.

Sub outlook165050()
'
' Send 165050 mail
'
Dim xMailBody As String

'
'Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

With OutMail
.Display
.To = " ; ; "
.CC = " ; ; "
.BCC = ""
.Subject = "165050 Swap VM Movements " & Date
.HTMLBody = "Todays VM for 165050 is $0" & "<br>" & .HTMLBody

'.Send
End With
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I am trying to fix my VBA Code. I would like to include one of my outlook signatures with a logo. Is this possible, and where do I put the code that I am currently using? Any assistance would be great.

Sub EmailAspdf()

Dim EApp As Object
Set EApp = CreateObject("Outlook.Application")

Dim EItem As Object
Set EItem = EApp.CreateItem(0)

Dim invno As Long
Dim custname As String
Dim amt As Currency
Dim dt_issue As Date
Dim term As Byte
Dim nextrec As Range
Dim path As String
Dim fname As String

invno = Range("I4")
custname = Range("A11")
amt = Range("I42")
dt_issue = Range("I6")
term = Range("I7")
path = "mypath"
fname = invno & " - " & custname

ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, IgnorePrintAreas:=False, Filename:=path & fname

Set nextrec = Sheet3.Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0)

nextrec = invno
nextrec.Offset(0, 1) = custname
nextrec.Offset(0, 2) = amt
nextrec.Offset(0, 3) = dt_issue
nextrec.Offset(0, 4) = dt_issue + term
nextrec.Offset(0, 8) = Now

Sheet3.Hyperlinks.Add anchor:=nextrec.Offset(0, 6), Address:=path & fname & ".pdf"

With EItem

.To = Range("A17")

.Subject = Range("A11") & " " & "Invoice No: " & Range("I4") & " " & "for California Advocates"

.body = "Hello " & Range("A11") & "," & vbNewLine & vbNewLine _
& "Please see the attached invoice for " & Range("A11") & "." & vbNewLine & vbNewLine _
& "If you have any questions, please do not hesitate to contact me." & vbNewLine & vbNewLine _
& "Best," & vbNewLine _
& "Mynamehere" & vbNewLine

.Attachments.Add (path & fname & ".pdf")

.Display

End With
Exit SubEnd Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi RoseAnne,

You can manually add the logo to your signature in advance before applying the VBA code. The code needs to be put in the Module code window (press the Alt + F11 to open the Visual Basic Editor, click Insert > Module)
This comment was minimized by the moderator on the site
Oi Cristal, a minha macro perde a configuração da assinatura do e-mail, com imagens e formatação original. Como consigo resolver?

Sub Geraremail()

Dim OLapp As Outlook.Application
Dim janela As Outlook.MailItem

Set OLapp = New Outlook.Application
Set janela = OLapp.CreateItem(olMailItem)

Arquivo01 = "Mapa AN"
Anexo01 = ThisWorkbook.Path & "\" & Arquivo01 & ".xlsm"


With janela
ActiveWorkbook.Save
.Display
.To = Sheets("Base").Range("A2").Value
.CC = Sheets("Base").Range("A5").Value
.Subject = "Mapa - Acrilo " & Format(Date, "dd.mm.yy")
assinatura = .Body
.Body = "Prezados/as," & Chr(10) & Chr(10) & "Segue anexo o mapa de Acrilonitrila considerando as vendas previstas no S&OP." & Chr(10) & Chr(10) & assinatura
.Attachments.Add Anexo01
End With

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Com a mudança abaixo, consegui ajustar. Porém a letra do corpo da mensagem fica em Times New Roman. Gostaria de usar Calibri, como posso alterar o código?

Sub Geraremail()

Dim OLapp As Outlook.Application
Dim janela As Outlook.MailItem

Set OLapp = New Outlook.Application
Set janela = OLapp.CreateItem(olMailItem)

Arquivo01 = "Mapa AN"
Anexo01 = ThisWorkbook.Path & "\" & Arquivo01 & ".xlsm"


With janela
ActiveWorkbook.Save
.Display
.To = Sheets("Base").Range("A2").Value
.CC = Sheets("Base").Range("A5").Value
.Subject = "Mapa - Acrilo " & Format(Date, "dd.mm.yy")
assinatura = .Body
.HTMLBody = "Prezados/as," & Chr(10) & Chr(10) & "Segue anexo o mapa de Acrilonitrila considerando as vendas previstas no S&OP." & "<br>" & .HTMLBody
.Attachments.Add Anexo01
End With

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Milla,
The following VBA code can help you change the font of email body to Calibri, please give it a try. Thank you.
Before running the code, you need to click Tools > Reference in the Microsoft Visual Basic for Applications window, and then check the Microsoft Word Object Library checkbox in the References - VBAProject dialog box as the attached file shown below.
Sub Geraremail()
Dim OLapp As Outlook.Application
Dim janela As Outlook.MailItem
Dim xDoc As Document 'Click Tools > Reference to enable the Microsoft Word Object Library
On Error Resume Next
Set OLapp = New Outlook.Application
Set janela = OLapp.CreateItem(olMailItem)
Arquivo01 = "Mapa AN"
Anexo01 = ThisWorkbook.Path & "\" & Arquivo01 & ".xlsm"
With janela
 ActiveWorkbook.Save
 .Display
 .To = Sheets("Base").Range("A2").Value
 .CC = Sheets("Base").Range("A5").Value
 .Subject = "Mapa - Acrilo " & Format(Date, "dd.mm.yy")
  assinatura = .Body
 .HTMLBody = "Prezados/as," & Chr(10) & Chr(10) & "Segue anexo o mapa de Acrilonitrila considerando as vendas previstas no S&OP." & "<br>" & .HTMLBody
 .Attachments.Add Anexo01
End With
Set xDoc = janela.GetInspector.WordEditor
xDoc.Content.Font.Name = "Calibri"
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Milla,
The following VBA code can help you change the font of email body to Calibri, please give it a try. Thank you.
Before running the code, you need to click Tools > Reference in the Microsoft Visual Basic for Applications window, and then check the Microsoft Word Object Library checkbox in the References - VBAProject dialog box as the screenshot shown below.
[img]I:\工作\周雪明\2022年工作\6月份\文章评论截图\3.png[/img]
Sub Geraremail()
Dim OLapp As Outlook.Application
Dim janela As Outlook.MailItem
Dim xDoc As Document 'Click Tools > Reference to enable the Microsoft Word Object Library
On Error Resume Next
Set OLapp = New Outlook.Application
Set janela = OLapp.CreateItem(olMailItem)
Arquivo01 = "Mapa AN"
Anexo01 = ThisWorkbook.Path & "\" & Arquivo01 & ".xlsm"
With janela
 ActiveWorkbook.Save
 .Display
 .To = Sheets("Base").Range("A2").Value
 .CC = Sheets("Base").Range("A5").Value
 .Subject = "Mapa - Acrilo " & Format(Date, "dd.mm.yy")
  assinatura = .Body
 .HTMLBody = "Prezados/as," & Chr(10) & Chr(10) & "Segue anexo o mapa de Acrilonitrila considerando as vendas previstas no S&OP." & "<br>" & .HTMLBody
 .Attachments.Add Anexo01
End With
Set xDoc = janela.GetInspector.WordEditor
xDoc.Content.Font.Name = "Calibri"
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I'm trying to send individual sheets from excel to different emails, but it will only attach the workbook itself.  Also, need to be able to add my signature line in.  Any help?Sub AST_Email_From_Excel()

Dim emailApplication As Object
Dim emailItem As Object

Set emailApplication = CreateObject("Outlook.Application")
Set emailItem = emailApplication.CreateItem(0)

' Now we build the email.

emailItem.to = Range("e2").Value

emailItem.CC = Range("g2").Value

emailItem.Subject = "Unreturned Techquidation Equipment"

emailItem.Body = "See the attached spreadsheet for unreturned items in your area"

'Attach current Workbook
emailItem.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName

'Attach any file from your computer.
'emailItem.Attachments.Add ("C:\...)"

'Send the email
'emailItem.send

'Display the email so the user can change it as desired before sending
emailItem.Display

Set emailItem = Nothing
Set emailApplication = Nothing

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Chris,The code you provided has been modified. The Outlook signature can now be inserted into the message body. Please give it a try. Thank you.<div data-tag="code">Sub AST_Email_From_Excel()
'Updated by Extendoffice 20220211
Dim emailApplication As Object
Dim emailItem As Object
Set emailApplication = CreateObject("Outlook.Application")
Set emailItem = emailApplication.CreateItem(0)

' Now we build the email.
emailItem.Display 'Display the email so the user can change it as desired before sending
emailItem.to = Range("e2").Value
emailItem.CC = Range("g2").Value
emailItem.Subject = "Unreturned Techquidation Equipment"
emailItem.HTMLBody = "See the attached spreadsheet for unreturned items in your area" & "<br>" & emailItem.HTMLBody

'Attach current Workbook
emailItem.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName

Set emailItem = Nothing
Set emailApplication = Nothing

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,Thank you for getting it to add the signature, doesn't appear to like the HTMLBody section though.When I run the macro, it debugs on emailItem.HTMLBody = "See the attached spreadsheet for unreturned items in your area" & "<br>" & emailItem.HTMLBodyand doesn't complete the rest.  
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Which Excel version are you using? The following VBA code also can help. Please give it a try. Thanks for your feedback.<div data-tag="code">Sub SendWorkSheet()
'Update by Extendoffice 20220218
Dim xFile As String
Dim xFormat As Long
Dim Wb As Workbook
Dim Wb2 As Workbook
Dim FilePath As String
Dim FileName As String
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Set Wb = Application.ActiveWorkbook
ActiveSheet.Copy
Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
Select Case Wb.FileFormat
Case xlOpenXMLWorkbook:
xFile = ".xlsx"
xFormat = xlOpenXMLWorkbook
Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
If Wb2.HasVBProject Then
xFile = ".xlsm"
xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Else
xFile = ".xlsx"
xFormat = xlOpenXMLWorkbook
End If
Case Excel8:
xFile = ".xls"
xFormat = Excel8
Case xlExcel12:
xFile = ".xlsb"
xFormat = xlExcel12
End Select
FilePath = Environ$("temp") & "\"
FileName = Wb.Name & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
'xstr = Range("e2") & " ; " & Range("g2")
With OutlookMail
.Display
.To = Range("e2")
.CC = Range("g2")
.BCC = ""
.Subject = "Unreturned Techquidation Equipment"
.HTMLBody = "See the attached spreadsheet for unreturned items in your area" & "<br>" & .HTMLBody
.Attachments.Add Wb2.FullName
'.Send
End With
Wb2.Close
Kill FilePath & FileName & xFile
Set OutlookMail = Nothing
Set OutlookApp = Nothing
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Looks to be Excel 2016 and VBA 7.1
This comment was minimized by the moderator on the site
It's really helpful code
I need to change text format from right to left In the xOutMsg line
help please .
This comment was minimized by the moderator on the site
I am trying to integrate this code into the current format I currently have whereby I am able to automate emails within excel based on a set range of values. Any help in regard to where to add the 'signature' code within what I currently have would be much appreciated.

Public Sub CheckAndSendMail()

'Updated by Extendoffice 2018/11/22

Dim xRgDate As Range

Dim xRgSend As Range

Dim xRgText As Range

Dim xRgDone As Range

Dim xOutApp As Object

Dim xMailItem As Object

Dim xLastRow As Long

Dim vbCrLf As String

Dim xMailBody As String

Dim xRgDateVal As String

Dim xRgSendVal As String

Dim xMailSubject As String

Dim I As Long

On Error Resume Next

'Please specify the due date range

xStrRang = "D2:D110"

Set xRgDate = Range(xStrRang)

'Please specify the recipients email address range

xStrRang = "C2:C110"

Set xRgSend = Range(xStrRang)

xStrRang = "A2:A110"

Set xRgName = Range(xStrRang)

'Specify the range with reminded content in your email

xStrRang = "Z2:Z110"

Set xRgText = Range(xStrRang)

xLastRow = xRgDate.Rows.Count

Set xRgDate = xRgDate(1)

Set xRgSend = xRgSend(1)

Set xRgName = xRgName(1)

Set xRgText = xRgText(1)

Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")

For I = 1 To xLastRow

xRgDateVal = ""

xRgDateVal = xRgDate.Offset(I - 1).Value

If xRgDateVal <> "" Then

If CDate(xRgDateVal) - Date <= 30 And CDate(xRgDateVal) - Date > 0 Then

xRgSendVal = xRgSend.Offset(I - 1).Value

xMailSubject = " JBC Service Agreement Expiring On The " & xRgDateVal

vbCrLf = "

"

xMailBody = ""

xMailBody = xMailBody & "Dear " & xRgName.Offset(I - 1).Value & vbCrLf

xMailBody = xMailBody & " " & xRgText.Offset(I - 1).Value & vbCrLf

xMailBody = xMailBody & ""

Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)

With xMailItem

.Subject = xMailSubject

.To = xRgSendVal

.CC = ""

.HTMLBody = xMailBody

.Display

'.Send

End With

Set xMailItem = Nothing

End If

End If

Next

Set xOutApp = Nothing

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks to you, I can add signature now but then it removes spaces between paragraph of text. Please Can you Help me ?


Sub helloworld()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim cell As Range
Dim Path As String
Path = Application.ActiveWorkbook.Path
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")

For Each cell In Range("C4:C6")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.Display
.To = cell.Value
.Subject = Cells(cell.Row, "D").Value
.HTMLBody = "Dear " & Cells(cell.Row, "B").Value & "," _
& vbNewLine & vbNewLine & _
"Warm Greetings" _
& vbNewLine & vbNewLine & _
"We, JK Overseas, would like to take an opportunity and introduce our company J K Overseas, which is involved in the salt business for the last 3 years. We are currently strong in domestic and expanding overseas. We are the supplier of Edible Salt, Water Softening Salt, De-icing Salt, Industrial Salt" & "." _
& vbNewLine & vbNewLine & _
"We have a tie-up with large scale manufacturers in India and procure from them quality Salt and exports. So, we are looking for a reliable expert importer as well as distributor agent to make a long-term Business with mutual benefit" & "." _
& vbNewLine & vbNewLine & _
"Please contact us with your requirement or for any other inquiries you may have. We provide reliable logistics and on-time delivery. We are confident that our prices being most competitive will match your expectations" & "." _
& vbNewLine & vbNewLine & _
.HTMLBody

'.Send
End With
Next cell
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Dear,
Can someone help me with my VBA,
I need the signature in the email created:
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, I would need help with my macro, I need to insert the Outlook signature under the table, could you help me with that?

Private Sub CommandButton1_Click()


Dim outlook As Object
Dim newEmail As Object
Dim xInspect As Object
Dim pageEditor As Object

Set outlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set newEmail = outlook.CreateItem(0)

With newEmail
.To = Sheet5.Range("F1")
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Sheet5.Range("B5")
.Body = Sheet5.Range("B41")
.display

Set xInspect = newEmail.GetInspector
Set pageEditor = xInspect.WordEditor

Sheet5.Range("B6:I7").Copy

pageEditor.Application.Selection.Start = Len(.Body)
pageEditor.Application.Selection.End = pageEditor.Application.Selection.Start
pageEditor.Application.Selection.PasteAndFormat (wdFormatPlainText)

.display
Set pageEditor = Nothing
Set xInspect = Nothing
End With

Set newEmail = Nothing
Set outlook = Nothing

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Bara,
Sorry can't help you with that. Thanks for your comment.
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks a lot...
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations