Skip i'r prif gynnwys

Sut i allforio e-byst o sawl ffolder / is-ffolder i ragori yn Outlook?

Wrth allforio ffolder gyda'r dewin Mewnforio ac Allforio yn Outlook, nid yw'n cefnogi'r Cynhwyswch Is-ffolderi opsiwn os ydych chi'n allforio'r ffolder i ffeil CSV. Fodd bynnag, bydd yn cymryd llawer o amser ac yn ddiflas allforio pob ffolder i ffeil CSV ac yna ei drosi i lyfr gwaith Excel â llaw. Yma, bydd yr erthygl hon yn cyflwyno VBA i allforio ffolderi ac is-ffolderi lluosog yn gyflym i lyfrau gwaith Excel yn gartrefol.

Allforio e-byst lluosog o ffolderau / is-ffolderi lluosog i Excel gyda VBA

Tab Office - Galluogi Golygu a Phori Tabiau yn Microsoft Office, Gwneud Gwaith yn Awel
Kutools ar gyfer Outlook - Hwb Outlook gyda 100 + Nodweddion Uwch ar gyfer Effeithlonrwydd Superior
Rhowch hwb i'ch Outlook 2021 - 2010 neu Outlook 365 gyda'r nodweddion uwch hyn. Mwynhewch dreial cynhwysfawr am ddim 60 diwrnod a dyrchafwch eich profiad e-bost!

swigen dde glas saeth Allforio e-byst lluosog o ffolderau / is-ffolderi lluosog i Excel gyda VBA

Dilynwch y camau isod i allforio e-byst o sawl ffolder neu is-ffolder i lyfrau gwaith Excel gyda VBA yn Outlook.

1. Gwasgwch Alt + F11 allweddi i agor ffenestr Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Cliciwch Mewnosod > Modiwlau, ac yna pastiwch islaw cod VBA i mewn i ffenestr y Modiwl newydd.

VBA: Allforio e-byst o sawl ffolder ac is-ffolder i Excel

Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()
ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"
ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"
MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME
End Sub
Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)
Dim      olkMsg As Object
Dim olkFld As Object
Dim excApp As Object
Dim excWkb As Object
Dim excWks As Object
Dim intRow As Integer
Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then
If strFolderPath <> "" Then
Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)
If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then
intVersion = GetOutlookVersion()
Set excApp = CreateObject("Excel.Application")
Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()
Set excWks = excWkb.ActiveSheet
'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
intRow = intRow + 1
End If
Next
Set olkMsg = Nothing
excWkb.SaveAs strFilename
excWkb.Close
Else
MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If

Set olkMsg = Nothing
Set olkFld = Nothing
Set excWks = Nothing
Set excWkb = Nothing
Set excApp = Nothing
End Sub

Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder
Dim arrFolders As Variant
Dim varFolder As Variant
Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next
If strFolderPath = "" Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Else
Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"
strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)
Loop
arrFolders = Split(strFolderPath, "\")
For Each varFolder In arrFolders
Select Case bolBeyondRoot
Case False
Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)
bolBeyondRoot = True
Case True
Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)
End Select
If Err.Number <> 0 Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Exit For
End If
Next
End If
On Error GoTo 0
End Function

Function GetSMTPAddress(Item As Outlook.MailItem, intOutlookVersion As Integer) As String
Dim olkSnd As Outlook.AddressEntry
Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next
Select Case intOutlookVersion
Case Is < 14
If Item.SenderEmailType = "EX" Then
GetSMTPAddress = SMTPEX(Item)
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
Case Else
Set olkSnd = Item.Sender
If olkSnd.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
Set olkEnt = olkSnd.GetExchangeUser
GetSMTPAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
End Select
On Error GoTo 0
Set olkPrp = Nothing
Set olkSnd = Nothing
Set olkEnt = Nothing
End Function

Function GetOutlookVersion() As Integer
Dim arrVer As Variant
arrVer = Split(Outlook.Version, ".")
GetOutlookVersion = arrVer(0)
End Function

Function SMTPEX(olkMsg As Outlook.MailItem) As String
Dim olkPA As Outlook.propertyAccessor
On Error Resume Next
Set olkPA = olkMsg.propertyAccessor
SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")
On Error GoTo 0
Set olkPA = Nothing
End Function

3. Addaswch y cod VBA uchod yn ôl yr angen.

(1) Amnewid cyrchfan_folder_path yn y cod uchod gyda llwybr ffolder y ffolder cyrchfan byddwch yn arbed y llyfrau gwaith a allforir, fel C: \ Defnyddwyr \ DT168 \ Dogfennau \ PRAWF.
(2) Amnewid eich_email_accouny \ folder \ subfolder_1 a'ch ffolder your_email_accouny \ subfolder_2 yn y cod uchod gyda llwybrau ffolder is-ffolderi yn Outlook, fel \ Mewnflwch \A ac \ Mewnflwch \B

4. Gwasgwch y F5 allwedd neu cliciwch y Run botwm i redeg y VBA hwn. Ac yna cliciwch ar y OK botwm yn y blwch popio allan Allforio Ffolderi Outlook i flwch deialog Excel. Gweler y screenshot:

Ac yn awr mae e-byst o'r holl is-ffolderi neu ffolderau penodol yn y cod VBA uchod yn cael eu hallforio a'u cadw i lyfrau gwaith Excel.


swigen dde glas saethErthyglau Perthnasol


Offer Cynhyrchiant Swyddfa Gorau

Kutools ar gyfer Rhagolwg - Dros 100 o Nodweddion Pwerus i Werthu Eich Outlook

📧 E-bostio Automation: Allan o'r Swyddfa (Ar gael ar gyfer POP ac IMAP)  /  Amserlen Anfon E-byst  /  Auto CC/BCC gan Reolau Wrth Anfon E-bost  /  Awto Ymlaen (Rheolau Uwch)   /  Auto Ychwanegu Cyfarchiad   /  Rhannwch E-byst Aml-Dderbynnydd yn Negeseuon Unigol yn Awtomatig ...

📨 Rheoli E-bost: Dwyn i gof E-byst yn Hawdd  /  Rhwystro E-byst Sgam gan Bynciau ac Eraill  /  Dileu E-byst Dyblyg  /  Chwilio Manwl  /  Cydgrynhoi Ffolderi ...

📁 Ymlyniadau ProArbed Swp  /  Swp Datgysylltu  /  Cywasgu Swp  /  Auto Achub   /  Datgysylltiad Auto  /  Cywasgiad Auto ...

🌟 Rhyngwyneb Hud: 😊Mwy o Emojis Pretty a Cŵl   /  Rhowch hwb i'ch Cynhyrchiant Outlook gyda Golygfeydd Tabbed  /  Lleihau Outlook Yn lle Cau ...

???? Rhyfeddodau un clic: Ateb Pawb ag Ymlyniadau Dod i Mewn  /   E-byst Gwrth-Gwe-rwydo  /  🕘Dangos Parth Amser yr Anfonwr ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Cysylltiadau a Chalendr: Swp Ychwanegu Cysylltiadau O E-byst Dethol  /  Rhannwch Grŵp Cyswllt i Grwpiau Unigol  /  Dileu Atgoffa Pen-blwydd ...

Dros Nodweddion 100 Aros Eich Archwiliad! Cliciwch Yma i Ddarganfod Mwy.

 

 

Comments (10)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I run this macro but keep getting compile error:

User=defined type not defined

On line 62 " Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder "

I have already specified the path as follows:

ExportToExcel "C:\Users\kudus\Documents\MailExportTest\f1\A.xlsx", "\Inbox\Black Hat Webcast"
ExportToExcel "C:\Users\\Documekudus\Documents\MailExportTest\f2\B.xlsx", "\Inbox\CPD\Kaplan Training"

I'm using Outlook 2016 in case that's needed
This comment was minimized by the moderator on the site
I fixed it. From the visual basic window, go to Tools Reference - and the box for "Microsoft Outlook 16.0 Object Library"

This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I just ran this Macro which works fine.
I understand that in the expressions
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)

the olkMsg.* and GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion) extract stuff from Outlook.

What is the argument to use to get the Address the mail was sent to?

When Using the Export Wizard of Outlook, it is possible to export this address, so I assume it would be possible to do it through this Macro (with some modification).
Can somebody help?

Regards
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Hopefully someone can help me out here, I have virtually no knowledge of VB but have managed to get this script working for me so far.

However I have around 1500 folders and subfolders under my inbox in total and I would really like a simple script to export all of the email address that I have sent to with the subject line and date on separate columns in Excel.

I have searched for days, and tried many different sites but cannot get any code to work other than this one.


Is what I am asking for even possible? If so is there anyone out there kind and clever enough to help me out whit the script I need?
I presume it has something to do with this part:


Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub


Thanks in advanced
This comment was minimized by the moderator on the site
hello dear, every thing working well many thanks but the body is not exported, how can i export email body too, the excel file has just (Subject, Received, and Sender), if you can update me with it will solve a huge matter in my business many thanks again
This comment was minimized by the moderator on the site
In the ExporttoExcel sub you can add the body

'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
intRow = intRow + 1
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Montaser,
The VBA script runs based on Outlook’s Export feature which doesn’t support exporting message content when bulk exporting emails from a mail folder. Therefore, this VBA script cannot export message content too.
This comment was minimized by the moderator on the site
this works great, but is there a way to add the info for not just the 4 fields above but all that Outlook export to PST give? Subject    Body    From: (Name)    From: (Address)    From: (Type)    To: (Name)    To: (Address)    To: (Type)    CC: (Name)    CC: (Address)    CC: (Type)    BCC: (Name)    BCC: (Address)    BCC: (Type)    Billing Information    Categories    Importance    Mileage    Sensitivity

I tried adding "Importance" and it works, but I would appreciate if someone could provide the code for the other fields. thank you!!
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
.Cells(1, 5) = "Importance"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
excWks.Cells(intRow, 5) = olkMsg.Importance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please check the code below to your needs:
Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub

Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)

Dim olkMsg As Object

Dim olkFld As Object

Dim excApp As Object

Dim excWkb As Object

Dim excWks As Object

Dim intRow As Integer

Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then

If strFolderPath <> "" Then

Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)

If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then

intVersion = GetOutlookVersion()

Set excApp = CreateObject("Excel.Application")

Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()

Set excWks = excWkb.ActiveSheet

'Write Excel Column Headers

With excWks

.Cells(1, 1) = "Subject"

.Cells(1, 2) = "Body"

.Cells(1, 3) = "Received"

.Cells(1, 4) = "From: (Name)"

.Cells(1, 5) = "From: (Address)"

.Cells(1, 6) = "From: (Type)"

.Cells(1, 7) = "To: (Name)"

.Cells(1, 8) = "To: (Address)"

.Cells(1, 9) = "To: (Type)"

.Cells(1, 10) = "CC: (Name)"

.Cells(1, 11) = "CC: (Address)"

.Cells(1, 12) = "CC: (Type)"

.Cells(1, 13) = "BCC: (Name)"

.Cells(1, 14) = "BCC: (Address)"

.Cells(1, 15) = "BCC: (Type)"

.Cells(1, 16) = "Billing Information"

.Cells(1, 17) = "Categories"

.Cells(1, 18) = "Importance"

.Cells(1, 19) = "Mileage"

.Cells(1, 20) = "Sensitivity"

End With

intRow = 2

For Each olkMsg In olkFld.Items

'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.

If olkMsg.Class = olMail Then

'Add a row for each field in the message you want to export

excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject

excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.Body

excWks.Cells(intRow, 3) = olkMsg.ReceivedTime

excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.SenderName

excWks.Cells(intRow, 5) = GetAddress(olkMsg.Sender, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 6) = olkMsg.Sender.Type

excWks.Cells(intRow, 7) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 8) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 9) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 10) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 11) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 12) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 13) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 14) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 15) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 16) = olkMsg.BillingInformation

excWks.Cells(intRow, 17) = olkMsg.Categories

excWks.Cells(intRow, 18) = olkMsg.Importance

excWks.Cells(intRow, 19) = olkMsg.Mileage

excWks.Cells(intRow, 20) = olkMsg.Sensitivity

intRow = intRow + 1

End If

Next

Set olkMsg = Nothing

excWkb.SaveAs strFilename

excWkb.Close

Else

MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End IfSet olkMsg = Nothing

Set olkFld = Nothing

Set excWks = Nothing

Set excWkb = Nothing

Set excApp = Nothing

End SubPublic Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder

Dim arrFolders As Variant

Dim varFolder As Variant

Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next

If strFolderPath = "" Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Else

Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"

strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)

Loop

arrFolders = Split(strFolderPath, "\")

For Each varFolder In arrFolders

Select Case bolBeyondRoot

Case False

Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)

bolBeyondRoot = True

Case True

Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)

End Select

If Err.Number <> 0 Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Exit For

End If

Next

End If

On Error GoTo 0

End FunctionFunction GetOutlookVersion() As Integer

Dim arrVer As Variant

arrVer = Split(Outlook.Version, ".")

GetOutlookVersion = arrVer(0)

End FunctionFunction SMTPEX(Entry As AddressEntry) As String

Dim olkPA As Outlook.PropertyAccessor

On Error Resume Next

Set olkPA = Entry.PropertyAccessor

SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")

On Error GoTo 0

Set olkPA = Nothing

End FunctionFunction GetAddress(Entry As AddressEntry, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next

Select Case intOutlookVersion

Case Is < 14

If Entry.Type = "EX" Then

GetAddress = SMTPEX(Entry)

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

Case Else

If Entry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then

Set olkEnt = Entry.GetExchangeUser

GetAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

End Select

On Error GoTo 0

Set olkEnt = Nothing

End FunctionFunction GetRecipientsName(Item As MailItem, rcpType As Integer, Ret As Integer, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim xRcp As Recipient

Dim xNames As String

xNames = ""

For Each xRcp In Item.Recipients

If xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

End If

Next

GetRecipientsName = xNames

End Function
Hope this works for you.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I get this to automatically recurse into subfolders?
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations